נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בקרנות >> איזו קרן השיאה 11.43% כשממוצע הענף שלה הוא שלילי?

 

 

מי הקרן המצטיינת

יומית
ביום המסחר האחרון הקרן המקומית המצטיינת היא קרן הראל משאבי גז ואנרגיה. הקרן השיאה תשואה יומית של 0.98%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 0.71%- ומתחילת השנה התשואה היא 10.35%-. הקרן שינתה מדיניות ביוני 2010. הקרן גובה דמי ניהול של 2.47%. הקרן מנהלת סך של כ-11 מיליון שקל.

מצטיינת חודשית ושנתית
מתחילת החודש הקרן המקומית המצטיינת שאינה קרן ממונפת היא קרן MTF  אינדקס קונצרני חברות  נדל"ן זרות. הקרן השיאה תשואה מתחילת החודש של 0.78%. הקרן הוקמה מאי 2017. הקרן גובה 0.5% דמי ניהול.

מתחילת השנה הקרן המקומית המצטיינת (ביום שלישי אין תשואות קרנות חו:ל) שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא קרן אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל. הקרן השיאה תשואה מתחילת השנה של 21.1%. הקרן גובה 0.8% דמי ניהול. שינתה מדיניות בדצמבר 2014. הקרן מנהלת סך של כ-283 מיליון שקל. 

הקרן שירדה בחדות

יומית
ביום המסחר האחרון הקרן המקומית שירדה בחדות היא קרן איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3. הקרן השיאה תשואה יומית של 0.79%-. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 4.7%- ומתחילת השנה התשואה היא 14.34%-. דמי הניהול בקרן הם 1.5% הקרן הוקמה באפריל 2013. הקרן מנהלת סך של כ-16 מיליון שקל.

הקרן שירדה בחדות – חודשית ושנתית
מתחילת החודש הקרן המקומית המאכזבת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא קרן מגדל ביומד. הקרן השיאה תשואה מתחילת החודש של 8.75%-, ומתחילת השנה התשואה היא 15.78%-. הקרן גובה דמי ניהול של 2.53%. הקרן מנהלת סך של 5 מיליון שקל.

מגדל ביומד היא גם המאכזבת המקומית שאינה ממונפת מתחילת השנה.

איזה ענף הוא המצטיין (קטגוריה ראשית)

יומי
בסיכום יום המסחר של אמש האפיק המקומי המצטיין הוא צמודי מדד לטווח ארוך 4+ שעלה ב-0.24%. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה ממוצעת של כ-2.97%. הענף מכיל 8 קרנות נאמנות, קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים מובילה מתחילת השנה.

האפיק המקומי שירד את הירידה הגבוהה ביותר אמש הוא גמישות שירד ב-0.3%. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה של כ-4.46%.

מתחילת השנה
מתחילת השנה האפיק המקומי המצטיין שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא נדל"ן. הקרנות הרשומות באפיק זה השיאו מתחילת השנה תשואה ממוצעת של 18.53%. הענף מכיל 5. המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה מתחילת השנה של 25.57%.

האפיק המקומי שירד את הירידה הגבוהה ביותר מתחילת השנה הוא תא 35 שירד ב-2.75%. הענף מכיל 14 קרנות. המצטיינת בקטגוריה מתחילת השנה היא א.ש. Smart Beta Large Cap TA עם תשואה מתחילת השנה של 11.43%.
בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא יופיעו קרנות חו"ל בסקירה

ב

ג


•נתוני הרכב נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-31/8.
•נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-28/9.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.