נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

קבוצת עזריאלי מציגה ביצועים חזקים ברבעון הראשון של 2018

 

 

דנה עזריאלי צלם אבישי פינקלשטין


אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי:

"תוצאות הרבעון הראשון מבטאות היטב את עוצמתה הפיננסית והעסקית של הקבוצה הנובעת בין היתר מביזור נכון של הפעילויות בתחום הנדל"ן, מנועי צמיחה חזקים וייזום בהיקף חסר תקדים של כ-664 אלף מ"ר הצפויים להניב תוספת של מאות מיליוני ₪ ל-NOI בשנים הקרובות".


עוד הוסיף חנקין: "התוצאות משקפות המשך צמיחה ושיפור ב-FFO, ב-NOI ובכל הפרמטרים התפעוליים. פעילות המשרדים ממשיכה ליהנות מרמות ביקושים גבוהות. בפעילות המסחר אנו שמחים לראות גידול משמעותי בפדיונות הודות לפורטפוליו ייחודי ואיכותי של נכסים אשר נהנה ממספר מבקרים גבוה במיוחד. הקבוצה ממשיכה בפעילותה הענפה כאשר בתקופת הדו"ח השקיעה כ-332 מיליון ₪ בייזום, בפיתוח ובשדרוג נכסיה. כחלק מההיערכות שלנו לבנייה מתמדת של מנועי צמיחה עתידיים, הודענו לאחרונה על עסקה נוספת בתל אביב, בסמוך וכהמשך לפרויקט עזריאלי TOWN, במסגרתה רכשנו בניין עם זכויות בניה בלתי מנוצלות".

קבוצת עזריאלי מדווחת היום (ד') על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2018:

 • ה-NOI גדל בכ-10% והסתכם בכ-371 מיליון ₪ לעומת כ-338 מיליון ₪ אשתקד.
 • ה-Same Property NOI גדל בכ-1% לעומת אשתקד. 
 • ה-FFO המיוחס לפעילות הנדל"ן ללא תרומת הדיור המוגן גדל בכ-11% והסתכם בכ-257 מיליון ₪ לעומת כ-232 מיליון ₪ אשתקד. ה-FFO לכלל פעילות הנדל"ן גדל בכ-5% והסתכם בכ-266 מיליון ₪ לעומת כ-253 מיליון ₪ אשתקד.
 • במהלך הרבעון השקיעה הקבוצה כ-332 מיליון ₪ בנדל"ן להשקעה, בייזום, הקמת נכסים חדשים ובשדרוג והשבחת נכסים קיימים.
 • הרווח הנקי גדל בכ-8% והסתכם בכ-259 מיליון ₪ לעומת כ-240 מיליון ₪ אשתקד. הרווח הכולל גדל בכ-54%  והסתכם בכ-277 מיליון ₪ לעומת כ-180 מיליון ₪ אשתקד.
 • שיעור התפוסה במגזר הקניונים עמד על כ-98%, במגזר המשרדים בישראל עמד על כ-99% (בנטרול שטחי משרדים בפרויקטים שבנייתם הסתיימה לאחרונה ונמצאים בשלבי אכלוס).
 • במהלך הרבעון הראשון נרשם גידול בפדיונות בקניוני עזריאלי בשיעור של כ-9.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בנטרול קניון עזריאלי ראשונים, אשר נפתח לציבור בסוף הרבעון הראשון של 2017, נרשמה עליה של 5.3% בפדיונות לעומת אשתקד.
 • במהלך הרבעון השלימה החברה גיוס חוב בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב (סדרה ד'). במסגרת ההנפקה, נתקבלו ביקושים של כ-2 מיליארד ₪ והחברה גייסה כ-1.4 מיליארד ₪  בריבית של 0.94% צמודת מדד. סדרה ד' הינה צמודת מדד עם מח"מ של כ-5.86 שנים ותיפרע בין השנים 2018 ל-2030. הסדרה מדורגת על ידי מידרוג, בדירוג Aa1 עם אופק יציב.
 • ההון העצמי של הקבוצה ליום 31 במרץ 2018 עומד על כ-16 מיליארד ₪.
 • יחס הון עצמי למאזן של כ-52%, ויחס חוב נטו למאזן של כ-25%.

 

ייזום ותנופת בנייה

 • קבוצת עזריאלי, נמצאת בשנים האחרונות בעיצומה של תנופת ייזום משמעותית וחסרת תקדים בישראל. נכון למועד הדו"ח לחברה עשרה פרויקטים בשלבי ייזום שונים בישראל, בהיקף מתוכנן של כ-664 אלף מ"ר, וכן קרקעות לפיתוח. אלה צפויים להניב תוספת של מאות מיליוני ₪ ל-NOI בשנים הקרובות.
 • עזריאלי שרונה – תהליך אכלוס הבניין מתקדם כמתוכנן. בבניין נותרו שטחים אחרונים להשכרה, כאשר נכון למועד פרסום הדו"ח הושכרו כ-98% משטחי ההשכרה למשרדים בבניין, כולל אופציות וטיוטות מתקדמות.
 • עזריאלי ראשונים - החברה ממשיכה לאכלס את שטחי המשרדים שמעל הקניון. עד כה הושכרו כ- 98% משטחי המשרדים.
 • רכישת קרקע במודיעין – בחודש ינואר 2018, זכתה הקבוצה במכרז שניהלה רשות מקרקעי ישראל, לרכישת זכויות חכירה במגרש בשטח של כ-5.3 דונם. הקרקע מיועדת לבנייה של משרדים, מסחר, 50 חדרי מלון ו-80 יחידות מגורים בעיר מודיעין, בסמוך לקניון עזריאלי מודיעין, ותחנת רכבת ישראל. בכך ממשיכה החברה לפעול להרחבת פעילותה בצמידות לנכסים קיימים. בכוונת החברה לבחון אפשרות להוספת זכויות בנייה במגרש. התמורה בגין זכויות החכירה הסתכמה בכ-101.5 מיליון ש"ח.
 • רכישת זכויות מקרקעין בדרך מנחם בגין בתל אביב -  לאחר תאריך המאזן, בסוף אפריל 2018, החברה הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת זכויות מקרקעין בדרך מנחם בגין 148 בתל אביב הכוללות בניין בן 4 קומות מעל קומת קרקע מסחרית בשטח כולל של כ-5,500 מ"ר המושכר ברובו למטרת משרדים תמורת 260 מיליון ₪. הנכס כולל זכויות בניה בלתי מנוצלות בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין בהיקף של כ-21,000 מ"ר שטח עילי וכן את זכויות המוכרים לחכירת שטחים תת קרקעיים בחלקה הסמוכה המיועדים להרחבת מרתפי החניה של הבניין. ב-14 במאי 2018 החברה הודיעה כי העסקה הושלמה.
 • דיור מוגן "פאלאס ראשון לציון" – הקרקע בשכונת גבעת הרקפות מזרח ראשון לציון, בשטח של כ-3,400 מ"ר נרכשה בחודש מרץ 2016, והפרויקט מצוי בשלבי תכנון. החברה מתעתדת להקים על הקרקע בית דיור מוגן אשר צפוי לכלול כ-250 יחידות דיור וכ-3,000 מ"ר שטחי מסחר. בחודש אפריל 2018, התקבלה המלצת הועדה המקומית להפקדת תב"ע לתוספת זכויות לבניה עילית בהיקף של 19,000 מ"ר. כמו כן, פורסמה להפקדה תב"ע לתוספת שטחים במרתפים בהיקף של כ-14,000 מ"ר.
 • הרחבת מרכז עזריאלי תל אביב – נכון למועד פרסום הדו"ח פורסמה תב"ע להרחבה, וניתן לה תוקף. במסגרת התב"ע , יוגדלו זכויות הבניה מכ-69 אלף מ"ר לכ-150 אלף מ"ר של משרדים, מסחר, מלונאות ומגורים. בכוונת החברה להקים מגדל עם עירוב שימושים ובבסיסו שטחי מסחר אשר יהוו הרחבה לקניון עזריאלי, וכן יתחברו לתחנת הרכבת הקלה. העבודות בשטח מתקדמות כמתוכנן.
 • עזריאלי TOWN ת"א – הקבוצה ממשיכה לפעול לשינוי התב"ע על מנת להגדיל את זכויות הבנייה במתחם. בחודש מאי 2018 הוועדה המקומית אישרה להפקדה תב"ע לתוספת שטחי תעסוקה ומלונאות בהיקף כולל של כ-24 אלף מ"ר (ברוטו). נכון למועד פרסום הדו"ח, חתמה הקבוצה על הסכמים להשכרת כ-27 אלף מ"ר של שטחי משרדים בפרויקט, המהווים למעלה ממחצית משטחי ההשכרה למשרדים בפרויקט.

תגובת לידר שוקי הון לדוחות עזריאלי: אין ספק שלעזריאלי יש יכולות ייזום יוצאות דופן, גם בהשוואה לחברות אחרות

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.



עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.