נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

גולן טלקום, בשליטת אלקטרה מוצרי צריכה, מדווחת את תוצאותיה העסקיות

 

 גיל שרון, יו"ר גולן טלקום: "גולן ממשיכה להיות החברה האטרקטיבית בישראל, ומוכיחה שתמיד תציע את החבילה המשתלמת בשוק. צרכן נבון יבחר גולן טלקום, כך הוא מקבל את אותה האיכות בפחות כסף"
 
במסגרת הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2018, שמפרסמת חברת אלקטרה מוצרי צריכה (אמ"צ), מתפרסמות גם תוצאותיה העסקיות של חברת הבת, גולן טלקום. הכנסות גולן טלקום ברבעון הראשון לשנת 2018 עמדו על 130 מיליון ₪,ירידה של כ- 3 מיליון ש"ח ביחס לרבעון מקביל אשתקד, וירידה של כ- 1.5 מיליון שח בלבד ( 1%-) בהשוואה לרבעון קודם, והרווח התפעולי הסתכם ל- 18 מיליון ש"ח בהשוואה ל - 19.6 מיליון ₪  ברבעון המקביל אשתקד לפי נתוני דוח פרופורמה של אמצ ליום 31 במרס 2018. ה-EBITDA  עמד על 35 מיליון ₪ בהשוואה ל- 36.8 מיליון שח ברבעון הקודם  וברבעון המקביל אשתקד, לפי נתוני דו"ח פרופורמה של אמ"צ ליום 31 במרס 2018.  החברה סיימה את הרבעון עם כ- 900 אלף מנויים פעילים גידול של כ- 3,000 ביחס לרבעון קודם. ההכנסה החודשית הממוצעת (ARPU) עמדה על 48.4 ₪ בהשוואה ל- 49.3 שח ברבעון קודם.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.