נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

לאומי שוקי הון: שטראוס – התחלה טובה לשנה

 

 לקרנות המשקיעות בשטראוס לחץ כאן 

 

שטראוס דיווחה על רבעון ראשון טוב, עם גידול של 4.1% במכירות ו-14.4% ברווח התפעולי (על פי הדוחות הניהוליים). הרווח הנקי עלה ב-12.8%, כאשר הגידול הנמוך יחסית בשורה התחתונה נבע משיעור מס נמוך ברבעון המקביל. רוב השיפור הגיע מחברת הקפה, בעיקר בברזיל, שם נתוני ההשוואה היו חלשים במיוחד.
 
לא מצאנו בתוצאות הרבעון סיבות בכדי לשנות את הערכת השווי שלנו, או את המלצתנו על ההשקעה. אמנם המניה נסחרת במחיר הוגן, אולם לדעתנו מדובר בהשקעה ראויה, עם אופק עסקי חיובי וסיכון יחסי נמוך.
 
קפה. אנו מצפים שחברת הקפה תיהנה משנה טובה ב-2018, עם גידול של מעל 10% ברווח התפעולי.  המגזר ייהנה מירידת מחירי הקפה, כאשר המחיר בשני הרבעונים הראשונים של השנה נמוך בכ-20% בהשוואה לתקופה המקבילה. בברזיל הירידה פחות משמעותית, אך המחיר הנוכחי עדיין נמוך בכ-9% ביחס לממוצע ב-2017, וזאת לאחר עלייה לאחרונה. נזכיר כי בשוק הקפה, בשונה משאר תעשיית המזון, עלות המכר מורכבת בעיקר מעלות חומר הגלם. בצד הפחות חיובי, המטבעות חוזרים להכביד על הפעילות, בעיקר בברזיל ורוסיה. אנו מיתנו את התחזית שלנו עבור שתי המדינות האלה, אם כי בברזיל אנו עדיין צופים שנה חזקה. בשורה התחתונה, ולמרות גידול מינורי שאנו חוזים בשורת ההכנסות, יש לצפות לשיפור ניכר ברווחיות. כבר ברבעון הראשון ראינו סימנים לכך, כאשר שיעור הרווח התפעולי עלה לכדי 12.1% - הרמה הרבעונית הכי גבוה שהחברה הציגה לדעתנו אי פעם.  
 
ישראל. שטראוס ממשיכה לעשות עבודה טובה בשוק המקומי. לפי הנתונים האחרונים מסטורנקסט, שוק המזון בישראל צמח ב-3.1% בחמשת החודשים הראשונים של השנה, כאשר שטראוס גדלה בנתח השוק, עם עלייה של 5.7% במכירות. האתגר העיקרי הינו העלייה במחירי החלב, אך החל מהרבעון השני ההתייקרות כבר תיכלל בנתוני ההשוואה.
 
סלטים. סברה הציגה ניצנים ראשונים של שיפור ברבעון הראשון, כאשר שיעור הרווחיות עמד על 9%, וזאת בהשוואה לשיעור של 4.8% ב-2017 (לפני הוצאות אחרות). ההכנסות, לעומת זאת, אכזבו במקצת, והיו דומות לשלושת הרבעונים האחרונים של 2017 (הרבעון המקביל הושפע באופן יותר משמעותי מהריקול). סביר להניח כי שיקום הפעילות ייקח עוד זמן, אך נראה כי יש בסיס לקוות שהדבר יקרה. אובלה ממשיכה להפסיד כסף, בקצב רבעוני של כ-3 מ' ש"ח, בשל כניסתה לשווקים חדשים.
 
מים. ברבעון הראשון החברה החלה לדווח על שטראוס מים כמגזר נפרד, וקיבלנו הצצה ראשונה לרמת הרווחיות של הפעילות. התוצאות ברבעון היו חזקות, עם צמיחה של 8% בהכנסות וגידול של מעל 50% ברווח התפעולי. סביר להניח כי ללא הפעילות באנגליה, הרווחיות הייתה גבוהה משמעותית.
 
שטראוס הציגה תוצאות מאכזבות לשיתוף שלה עם הייאר בסין. לאחר גידול של 44% במכירות, בשנת2017, ושיפור ברווחיות ל-10.8% (שיעור רווח נקי) ברבעון הראשון, המכירות עלו ב-3% בלבד עם ירידה של הרווחיות ל-5.8%. אין ספק כי השיפור עד כה היה מרשים, והתוספת לרווח יפה, אך ציפייה להמשך גידול מאד חזק במכירות (בהתחשב בגודל השוק), תוך שמירה על שולי הרווח, נראית אופטימית מדי. עם זאת, התמחור שלנו לפעילות מבוסס על מכפיל שמרני, כך שהחולשה במספרים לא מכבידה על אומדן השווי שלנו.
 
 
מחיר יעד והמלצה. התחזית של חברת הקפה הינה חיובית, על רקע ירידת מחירי הקפה וסביבה כלכלית תומכת. בישראל, שטראוס ממשיכה להציג תוצאות טובות, כאשר היא צומחת מעל קצב השוק, שבעצמו נראה טוב יחסית לשנים קודמות. בתחום הסלטים רואים סימנים ראשונים של התאוששות מהריקול של סוף 2016, וגם שטראוס מים מראה שיפור משמעותי ברווחים. לכן, גם במחיר הוגן נראה לנו כי מדובר בהשקעה טובה בטווח הקצר. מחיר היעד שלנו הינו 76 ש"ח למניה, כאשר הירידה בהשוואה לעדכון הקודם נובעת בעיקרה מההתאמה לדיבידנד. המלצתנו ממשיכה להיות משקל שוק. 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.