נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

טליט מדווחת על הכנסות לחציון הראשון של 2018

 

  טליט תקשורת (Telit Communications PLC), חברה גלובלית מובילה בתחום האינטרנט של הדברים (IoT), מציגה היום, את מחזורי המכירות לתקופה של ששת החודשים אשר הסתיימו ב-30 ביוני 2018.

הכנסות החברה צפויות לעמוד על 201 מיליון דולר, לעומת המחצית הראשונה של 2017, אז עמדו ההכנסות על 177.6 מיליון דולר. מדובר בעלייה של כ -13.2 אחוזים מהתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה מפעילות הקישוריות הסלולרית ופלטפורמת ה- IoT, צפויות לעמוד על כ- 16.5 מיליון דולר. מדובר בצמיחה של כ- 16.2 אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז נאמדו ההכנסות מפעילות זו בכ- 14.2 מיליון דולר. 

החוב הנקי נכון ליום 30 ביוני 2018 קטן בכ-5.2 מיליון דולר לכ-25 מיליון דולר, זאת לעומת סוף השנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2017, אז עמד החוב נקי על 30.2 מיליון דולר.

החברה מתכננת לפרסם את תוצאות החציון הראשון של שנת 2018 במהלך חודש ספטמבר של השנה.

יוסי פייט, מנכ"ל טליט, אמר היום: "הצמיחה בהכנסות טליט, במחצית הראשונה של 2018, נובעת מגידול באספקת מוצרי LTE, בעיקר בשווקי צפון אמריקה, ממכירות ללקוחות חדשים ומעלייה בביקוש לפתרונות הקישוריות הסלולרית של החברה. כבר עכשיו, אנו רואים שיפור תפעולי ופיננסי הנובעים מתוכנית ההתייעלות של טליט, שיצאה לפועל ברבעון האחרון של 2017.  הרווחיות הגולמית במגמת התייצבות וביחד עם העלייה בהכנסות והירידה בהוצאות התפעוליות, אנחנו מתקדמים בנחישות על מנת לחזור להיות חברה המייצרת תזרימי מזומנים חיוביים"

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.  

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.