נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

ניוזלטר מועדון מעו"ף – אוגוסט 2018:

 

  
חודש יולי התאפיין במחזורי מסחר גבוהים יחסית לממוצע השנתי באופציות שקל  -דולר (כ-65 אלף יחידות ביום) ביתר השווקים נרשמו מחזורי מסחר נמוכים יחסית המאפיינים את חודשי הקיץ.
 
מדד ת"א-35 רשם עלייה של 4.1% בחודש החולף, וזאת על רקע עונת הדוחות הכספיים הטובה בארה"ב, וההתאוששות במחיר מניית פריגו ובמניות הבנקים.
 
החל מה-1 באוגוסט 2018 הגדילה הבורסה את מכסת הפקודות הניתנת למחוללי ציטוטים בנגזרים הנסחרים על מדד ת"א-35 אשר משך חייהם ארוך מחודש. לפרטים נוספים, ראו הודעה בנושא.
 
לתשומת לבכם, החל מה-1 באוגוסט החלה הבורסה לחשב שער בסיס אקס פדיון חלקי, גם לאיגרות חוב תאגידיות אשר אינן נכללות במדדי תל-בונד. 
 
בנוסף, החל מהשבוע ניתן למצוא באתר הבורסה טבלת השוואת עמלות מסחר וסליקה שגובים חברי הבורסה מלקוחותיהם. האתר יאפשר להשוות בין חברי הבורסה על כל סוג של עמלה בנפרד וכן לצפות בפירוט העמלות עבור כל חבר בורסה. 
 
 
 
שירות ה- Co-Location
 
הבורסה ממשיכה לקדם את השקת שירות ה-Co-Location שצפוי להיות מושק בתחילת שנת 2019 ושמחה להודיע שסביבת COLO TEST של הבורסה נפתחה לשימוש החברים ב-16 ביולי 2018. 
 
 
 
שינוי יחס פקודות-מחזורים בו מחויבים לעמוד מחוללי הציטוטים 
 
במסגרת הטמעת שירות ה - Co-location מתכננת הבורסה להכניס שינויים בכללי המסחר. אחד מהשינויים נוגע ליחס פקודות שלא בוצעו/פקודות שבוצעו, במונחי פקודות ובמונחי מחזורים, בו מחויבים לעמוד מחוללי הציטוטים. יחס זה יחול הן על מחוללים הפועלים בנגזרים והן על מחוללים הפועלים בני"ע. 
הבורסה פרסמה השבוע מסמך להערות הציבור המפרט את ההצעה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הבורסה בתל אביב מובילה את נושא אבטחת המידע ברמה עולמית
 
בהמשך להסכם עליו חתמו הבורסה בתל אביב והבורסה של קזחסטאן, לפיו העניקה הבורסה בתל אביב שירותי ייעוץ בתחום הסייבר לבורסה של קזחסטאן שהוקמה לאחרונה, התפרסמה באתר ה-WFE כתבה המציינת את מרכזיותה של ישראל כמעצמת סייבר עולמית המתמחה באבטח מידע בעולם הפיננסי המתחדש. 
 
 
 
החברות בבורסה בתל אביב מעדיפות לחלק דיבידנד במזומן
 
היקף הרכישות העצמיות של מניות בבורסה מועט והחברות בבורסה בתל אביב מעדיפות לחלק דיבידנד במזומן, כך עולה מניתוח של מחלקת המחקר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב הסוקר את נושא הרכישות העצמיות של החברות אל מול היקף חלוקת הדיבידנד.
 
 
 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.