נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

ברן זכתה בפרויקט תשתיות מים במזרח אפריקה בהיקף של 39 מיליון שקל

 

 הקרנות המשקיעות בברן לחץ כאן 

חברת ברן מדווחת כי התקבלה אצל חברת הבת בבעלותה המלאה של החברה, אסמכתא בדבר חתימת הלקוח על הסכם במסגרתו שותפה החברה בביצוע פרויקט מתחום תשתיות המים, עבור לקוח ממשלתי במדינה במזרח אפריקה. הפרויקט הינו בהיקף כספי של כ-39 מיליון שקל (בערכם במטבע מקומי) בצרוף מע"מ מקומי, והוא מתוכנן לתקופת ביצוע של 15 חודשים.

הפרויקט כולל בין היתר שני מתקני קליטת מים ואגירת מים מהנהר המקומי, פריסת צנרת חלוקה, מכלים ועוד.

ההסכם נחתם בין הלקוח, לבין שותפות של ברן ושני קבלנים מקומיים, כאשר ברן תנהל את הפרויקט בשם השותפות והשותפים ישמשו כקבלני משנה של השותפות.

התחלת ביצוע הפרויקט הינה מידית.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.