נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מהו מדד המניות עם התשואה הגבוהה מתחילת השנה?

 

 מדדי המניות:

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של מרץ התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים.

מדד ת"א-ביומד עלה השבוע ב-3.8% והוא ממשיך לבלוט בעלייה של 21.2% מתחילת השנה.

בשוק המניות:

יוטרוןחברה חדשה שניה השנה בשוק המניות בתל-אביב - פוצלה מחברת האם הבורסאית "יוניטרוניקס" בדרך של חלוקת מניות "יוטרון" לבעלי מניות "יוניטרוניקס", והחלה להיסחר בתל-אביב.

בנק הפועלים וחברת כרטיסי האשראי ישראכרט פרסמו תשקיף להשלמה, במסגרתו בנק הפועלים צפוי להשלים בשבועות הקרובים הצעת מכר ראשונה לציבור של כ-50% ממניות ישראכרט בסך של עד כ-1.5 מיליארד שקל, לפי שווי חברה של כ-3 מיליארד שקל.

בשוק איגרות החוב:

בארבע הנפקות לציבור בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו כ-1.3 מיליארד שקל, מתוכם כ-0.8 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק לאומי בהנפקה שניה השנה של איגרות חוב מסוג COCO.

 

מדדים:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-6.0%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה עלה ב-8.3%.

 

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-6.4%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-9.8%.

מדד ת"א–ביומד

עלה השבוע ב-3.8%, ומתחילת השנה עלה ב-21.2%.


 

חברת מניות חדשה – ללא גיוס:

יוטרוןחברה חדשה שניה השנה בשוק המניות בתל-אביב – פוצלה מחברת האם הבורסאית "יוניטרוניקס" בדרך של חלוקת מניות "יוטרון" לבעלי מניות "יוניטרוניקס", והחלה להיסחר בתל-אביב ב-14 במרץ בשווי של 194 מיליון שקל. החברה עוסקת בפרויקטים של מערכות ממוכנות לחניונים ומערכות לוגיסטיות למחסנים.

 

חברה דואלית:

חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב מחקה את מניותיה מהמסחר בארה"ב בבורסת ה-NYSE ב-7.3.2019 , והן ממשיכות להיסחר בבורסה בתל-אביב.

כיום נסחרות בתל-אביב 56 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.

 

גיוסים:  

הנפקת מניות

השבוע לא בוצעו הנפקות לציבור בשוק המניות בתל-אביב.

בנק הפועלים וחברת כרטיסי האשראי ישראכרט פרסמו תשקיף להשלמה, במסגרתו בנק הפועלים צפוי להשלים בשבועות הקרובים הצעת מכר ראשונה לציבור של כ-50% ממניות ישראכרט בסך של עד כ-1.5 מיליארד שקל, לפי שווי חברה של כ-3 מיליארד שקל.

הפרדת ישראכרט מחברת האם בנק הפועלים הינה בהתאם לחוק להגברת התחרות בענף הפיננסים.

הנפקת איגרות חוב חברות

 

בארבע הנפקות לציבור בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו כ-1.3 מיליארד שקל:

  • כ-798 מיליון שקל גויסו באמצעות ע"י בנק לאומי  הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד מסוג COCO, הכולל מנגנון להמרה למניות ונחשב כרובד הון שני. האג"ח דורג AA ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שניה של אג"ח זה ע"י הבנק השנה, בהנפקה הקודמת גייס הבנק כ-664 מיליון שקל.

  • כ-259 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן באמצעות אג"ח שקלי – פתאל אירופה (כ-192 מיליון שקל) וגבאי מניבים (כ-67 מיליון שקל). לפתאל אירופה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-180 מיליון שקל בשנים 2020-2019, ולגבאי מניבים לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום מהותי בשנים אלה.

  • כ-252 מיליון שקל גויסו ע"י דלתא בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד דולר. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של
    כ-150 מיליון שקל בשנים 2020-2019

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.4 מיליארד שקל.

שונות:  

שיעור הצמיחה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדנים מתוקנים לשנת 2018, לפיהם: התוצר המקומי הגולמי עלה ב-3.3% (במחירים קבועים) בשנת 2018, לאחר עלייה של 3.5% ושל 4.0% בשנים 2017 ו-2016 בהתאמה.

בנוסף, התוצר המקומי גולמי לנפש עלה ב-1.3% (במחירים קבועים) בשנת 2017, לאחר עלייה של 1.5% ושל 2.0% בשנים 2017 ו-2016 בהתאמה.

משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו מניות בתל-אביב בסכום של כ-0.4 מיליארד שקל נטו בינואר 2019, בהמשך לרכישות  בסכום של כ-10.8 מיליארד שקל בשנת 2018.

כמו כן, בינואר 2019 רכשו משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי בתל-אביב בסכום של כ-2.7 מיליארד שקל, ורכשו מק"מ בסכום של
כ-0.9 מיליארד שקל.

 

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים

 

השבוע

מתחילת השנה

ת"א טק-עילית

2.3%

12.7%

ת"א בנקים-5

1.3%

8.0%

ת"א-נדל"ן

1.0%

12.7%

מטבע חוץ

 

השבוע

מתחילת השנה

דולר/שקל

-0.9%

-3.9%

אירו/ שקל

0.1%

-5.1%

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.