נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

איילון >> הפד דיבר חלש והצית בהלה בשווקים

 

  
ארה"ב: הפד עבר במהירות הבזק מסבלנות לפחדנות 
 
 • הפד הפחית את תחזית הצמיחה הכלכלית לשנת 2019 לרמה של 2.1% מרמה של 2.3% בתחזית דצמבר 18, תחזית הצמיחה לשנת 2020 הונמכה אף היא ב- 0.1% ל- 2%. ביחס לציפיות האינפלציה של הבנק המרכזי אלו ירדו ל- 1.8% ו- 2% בשנים 2019 ו- 2020 בהשוואה לתחזיות הקודמות של הפד מחודש דצמבר 18 אשר עמדו על 1.9% ו- 2.1% בהתאמה. ראוי לציין כי תחזיות הפד ביחס לתוואי העתידי של אינפלציית הליבה בשנה הנוכחית ובשנים הבאות לא השתנתה ונותרה 2%. 
 • הפצצה שהטיל הפד על ראשם של המשקיעים בשווקים הפיננסים אינו גלום בהנמכת התחזיות הכלכליות שניתן לומר כי הן מינוריות אלא בעובדה שהנמכת תחזיות כה מינורית הביאה את הבנק המרכזי של ארה"ב להודיע כי ריבית הבסיס בארה"ב לא תעלה בשנת 2019 ביחס לתחזית הפנימית של הבנק מחודש דצמבר האחרון לפיה הריבית במשק האמריקני תעלה פעמיים. 
 • הפד הודיע ביום רביעי האחרון על כוונתו לסיים את הקטנת מאזניו החל בתחילת חודש אוקטובר הקרוב. החלטת הבנק המרכזי לעצור את הקטנת המאזנים משקפת זווית נוספת על הפליק פלאק של הבנק המרכזי של ארה"ב אשר בדצמבר אשתקד גרס כי הקטנת הספרים חיונית ואינה משבשת את הפעילות הכלכלית. 
 • תשואות החוב של ממשלת ארה"ב הגיבו בחדות לאמירה המפורשת של הפד לפיה ריבית הבסיס בארה"ב לא תעלה השנה. המונח סבלנות שהוטמע על ידי הפד בחודשיים האחרונים התחלף ביום רביעי האחרון בבהלת מיתון אשר קיבלה ביטוי בהיפוך עקום התשואות של ממשלת ארה"ב בטווח של 3 חודשים ל- 10 שנים. 
 • בהלת המיתון העולמי מעבר לפינה היא מוגזמת ומקורה אינו בבלימה חריפה בפעילות הכלכלית בארה"ב ולראייה התחזיות הכלכליות הסבירות של הפד לטווח הקצר ולטווח הארוך. גרירת הרגליים בהסדרת יחסי הסחר של ארה"ב וסין פוגעת בצמיחת הכלכלה העולמית וכאשר הדברים בסוגיה זו יסתדרו בדמות הסכם סחר מעודכן תוכל הכלכלה העולמית לייצר מומנטום מחודש או לכל הפחות לבלום את המומנטום השלילי שמקורו בחוסר הוודאות ביחס לעתיד הסחר העולמי. האינדיקציות הכלכליות החלשות העתידות להגיע מסין עשויות לייצר לחץ  מוגבר בשווקים מפני מיתון עולמי ואולם נוכח אי הסדרת יחסי הסחר בין ארה"ב לסין מדובר בהאטה צפויה אשר תבלם רק על ידי הסדרת יחסי הסחר ותמריצים ממשלתיים משלימים. הדאגה מפני הדרדרות בפעילות הכלכלית באירופה מייצרת אף היא לחץ מחודש בשווקים ואינדיקציה הברורה לכך היא העובדה שתשואות החוב של ממשלת גרמניה לטווח של 10 שנים חזרו להיסחר ברמה שלילית. להבנתי אירופה אינה בדרכה למיתון חוזר למרות החולשה בנתונים הכלכליים האחרונים ואולם סביר כי נמשיך ונראה התמתנות בקצב צמיחת הפעילות הכלכלית באירופה בעתיד הקרוב. להבנתי, אל לנו לבנות תיק השקעות המשקף מיתון עולמי אלא נכון יותר יהיה לנהל תיק השקעות המותאם לצמיחה עולמית מדשדשת ותמריצים פיסקאליים ומוניטריים מוגדלים. 
 • השפה הסופר יונית של הפד הגבירה את הערכות לפיה הפחתת ריבית בארה"ב בשנה הקרובה היא עובדה מוגמרת.  החוזים על הריבית בארה"ב לחודש ינואר 2020 מנבאים כעת הסתברות של 66.8% להפחתת ריבית אחת לפחות יד ינואר 2020. אני סבור כי השוק נסחף כמנהגו במאניה דפרסיה אשר אינה מגובה בתחזיות כלכליות מוצדקות. היה והתחזיות הכלכליות של הפד יתממשו והסכם סחר חדש בין סין לארה"ב ייחתם אזי להערכתי הפחתת ריבית בארה"ב לא תתרחש בשנה הקרובה. 
 
ישראל: המשקיעים המקומיים מתעלמים מהבחירות בישראל בצדק ומתמקדים בהתפתחויות הכלכליות מעבר לים
 • הבחירות בישראל העתידות להתקיים ב- 9/4/2019 לא משפיעות על תמחור הנכסים הפיננסים בישראל שכן למתבונן מן הצד נראה בצדק כי לא משנה מי ישב בבית ראש הממשלה או בכס שר האוצר ביום שאחרי הבחירות ההתנהלות הפיסקאלית תהא די דומה ומכוונת למשמעת פיסקאלית מחודשת. ההשפעה המרכזית של חילופי משמרות בהנהגת המדינה צפויה להתמקד בגורלה של תוכנית מחיר למשתכן. סיום תוכנית מחיר למשתכן ללא גיבוש פתרונות חלופיים להתמודדות עם היצע הדיור עשוי לחדש מגמת עליית מחירי הדיור בישראל. 
 • להערכתי האינפלציה בחודשים מרץ 19, אפריל 19 ומאי 19 צפויה להסתכם ב- 0.3%, 0.3% ו- 0.4% בהתאמה ואילו האינפלציה בשנה הקרוב צפויה להסתכם ב- 1.3%. העלאת מע"מ או מיסים עקיפים אחרים תביא לאינפלציה שנתית גבוה יותר. 
 • כאמור בחודשים הבאים אנו צפויים לרצף של מדדי מחירים לצרכן חיוביים כחלק מתוואי עונתי. עלייה עונתית בסביבת האינפלציה בצוותא עם הפתעות קלות כלפי מעלה במדדי המחירים יעלו להערכתי מחדש על סדר היום את האופציה להעלאת ריבית במשק המקומי. 
 • נוכח פניית הפרסה החדה שביצע הפד בכל האמור במדיניות המוניטרית העתידית והתמריצים המחודשים באירופה רגע לאחר סיום ההרחבה הכמותית אזי דרגות הגמישות של בנק ישראל בנרמול ריבית הבסיס נפגעו מהותית. להערכתי הריבית בישראל תעלה 2-3 פעמים עד תום 2020 ולא 3-4 פעמים כפי שהערכתי עד לאחרונה וגם זאת בכפוף להנחה כי פנינו אינם למשבר כלכלי עולמי. האינפלציה בשנה האחרונה עמדה ברמה של 1.2% והיא צפויה לעלות בשיעור דומה בשנה הקרובה (צעדי מיסוי עקיפים יביאו לאינפלציה גבוהה יותר) ובשנים הבאות להתבסס בגבול יעד האינפלציה הממשלתית וזאת לאחר מספר שנים רצופות של אינפלציה אפסית. 
 • בהינתן סביבת תשואות החוב הנמוכה בשווקים המפותחים הנובעת מהתקררות הפעילות הכלכלית הגלובלית אזי לנתוני הגירעון הממשלתי הגדול בישראל לא צפויה להיות השפעה שלילית גדולה על תמחור החוב הממשלתי וזה ימשיך להיות מושפע מעולם האלטרנטיבות, סביבת האינפלציה העתידית בישראל ותוואי הריבית הנגזר מכך על ידי בנק ישראל.  מנגד הגידול החזוי בגירעון הממשלתי והצפי לעלייה מתונה ביחס חוב תוצר צפויה להקטין פוטנציאל רווחי הון נוסף באפיקי החוב הארוכים של ממשלת ישראל. 
 • ירידת התשואות בשוק החוב הממשלתי של ארה"ב בצוותא עם תוכנית תמריצים חדשה באירופה תומכת במגמה החיובית בשוק החוב הממשלתי המקומי למרות ההרעה בתוואי הפיסקאלי של ישראל. שינוי אפשרי בטון של נגיד בנק ישראל מהווה סיכון למימוש רווחים בשוק אגרות החוב הממשלתי שרשם עליות שערים נאות. העלייה החדה במחירי נכסי הסיכון בעולם ובארץ בחודש האחרון, הסיכוי להסכם סחר חדש בין ארה"ב לסין ומדד המחירים  לחודש ינואר 2019 אשר היה גבוה מן התחזית סוללים את הדרך לבנק המרכזי "לדבר חזק" יותר על העלאות ריבית בעתיד הנראה לעין. 

אירופה: תשואת החוב של ממשלת גרמניה ל-10 שנים חזרה לטריטוריה שלילית לראשונה מאז חודש אוקטובר 2016

 • נתון מנהלי רכש חלש במיוחד מצרפת וגרמניה אשר החמיץ את התחזיות המוקדמות שהיו חלשות גם כך וניבאו התכווצות בפעילות המגזר היצרני הציתו מחדש בהלת מיתון בגוש האירו. מדד מנהלי הרכש הגרמני הציג קריאה נמוכה שחל 44.7 נקודות ביחס לתחזית לקריאה חודשית שחל 48 נקודות המעידה אף היא על התכווצות בפעילות במגזר היצרני. מזה שלושה חודשים ברצף רושם מגזר הייצור של גרמניה התכווצות אשר הגיעה לשפל זמני בחודש מרץ האחרון. נתונים מעודכנים מן הלמ"ס הגרמני מלמדים כי כלכלת גרמניה קפאה ברבעון הרביעי אשתקד וחתמה את שנת 2018 עם צמיחה שנתית של 1.5% בהשוואה לצמיחה שנתית של 2.2% בשנת 2017. תשואות החוב של גרמניה הגיבו בירידה חדה זאת כאשר תשואת החוב של ממשלת גרמניה ל-10 שנים חזרה לטריטוריה שלילית לראשונה מאז חודש אוקטובר 2016. אם עד לאחרונה סב הדיון באירופה סביב תזמון נרמול הריבית כעת גוברים הרינונים על הצורך בחידוש ההרחבה הכמותית בגוש האירו. במקביל גוברים החששות להתפרצות מלחמת סחר בין ארה"ב לאירופה אשר תפרוץ לאחר גיבוש הסכם סחר בין ארה"ב לסין ותתמקד במגזר הרכב האירופאי. 
 • חוסר הוודאות המתמשך סביב פרישת אנגליה מן האיחוד האירופאי פוגם אף הוא בפעילות הכלכלית במדינות האיחוד האירופאי. בפרק האחרון בסאגה הלא נגמרת הזו הסכים האיחוד האירופאי לדחות את המועד האחרון להיפרדות של אנגליה מין האיחוד ל- 22/5/2019 וקבע כי משך הדחייה תלוי באישור הפרלמנט הבריטי את תוכנית ההיפרדות של תרזה מיי ב-12/4/2019. היה ותרזה מיי לא תצליח לשכנע את הפרלמנט האנגלי כפי שאירע בפעמיים האחרונות אזי אנגליה עשויה למצוא עצמה בפרישה לא מוסדרת מן האיחוד האירופאי שפירושה הכלכלי המידי הוא מיתון כלל אירופאי ומיתון כלל עולמי. למרות הטון התקיף של קברניטי האיחוד האירופאי בסוגיית ההפרדות מאנגליה להבנתי פנינו לפשרות ובריקזיט רך אם בכלל. 
 • למרות ירידה חדה ביום המסחר האחרון של השבוע שעבר אזי מדד היורוסטוקס 600 NTR ירד בשבוע שעבר ב- 0.04% במצטבר והוא מציג עלייה נאה של 13.35% מתחילת השנה הנוכחית ומחק בכך כמעט קליל את הירידה השנתית אשתקד אשר הסתכמה לכדי 10.77%. המציאות בהקשר זה שונה בתכלית ביחס לביצועי של מדד היחס המנייתי הגרמני המוביל DAX אשר אמנם טיפס מתחילת השנה ב- 9.9% ואולם אשתקד איבד 18.26%. מגזר הרכבים והבנקאות האירופאיים אשר עמדו בלב הירידות החדות במניות האירופאיות אשתקד אמנם עלו באופן נאה יחסית מתחילת השנה ומציגים עלייה של 11.46% ו- 9.8% בשנת 2019 ואולם אשתקד הם צנחו בכ- 28% כל אחד. בעוד סקטור הרכבים סובל מאיומי מלחמת הסחר אזי סקטור הבנקאות האירופאי סובל ממצבה הכלכלי הבעייתי של איטליה חוסר הוודאות מן ההתפתחויות סביב הבריקזיט וקשרים פיננסים אל מול מדינות מתעוררות שבריריות. 
 
שווקים מתעוררים: תוואי הריבית המתון בארה"ב מקטין את כאבי הצמיחה העולמית המואטת 
 • מדד המניות של השווקים המתעוררים טיפס בשבוע שחלף ב- 1.27% והוא מציג עלייה של 10.88% מתחילת שנת 2019 וזאת לאחר  שצנח אשתקד בשיעור של 16.64%. 
 • במסגרת אין ספור הדרמות הכלכליות אשר מייצרת לנו הכלכלה הגלובלית אזי הירידה השבועית החדה בשוק המניות הברזילאי בשיעור של 5% במצטבר והחלשות השבועית של המטבע הברזילאי אל מול הדולר ב- 2.5% התרחשה מתחת לראדר. מעצרו של הנשיא הקודם של ברזיל Michel Temer באשמת שחיתות בצוותא עם הנמכת תחזיות כלכליות של הבנק המרכזי הברזילאי, תוכנית קיצוץ מתונה מהחזוי בהוצאות הצבאיות ונסיגה בפופלאריות של בולסנארו בסקרים העדכניים מהוות כל אחת בתורה סיבה טובה לאובדן המומנטום בשווקים שהחל ערב בחירתו של הנשיא בולסנרו לנשיאות. העיניים בברזיל נשואות לעברו של הנשיא בשאיפה שיבצע את הרפורמות החיוניות במערכת הפנסיה הברזילאית אשר יחסכו לתקציב המדינה הברזילאי כרבע טריליון דולר על פני עשור.  אישור הרפורמה במערכת הפנסיה קריטי לאמון השווקים בכושר ההחזר ועלות המימון של חוב ממשלת ברזיל וסוגיה זו תייצר תנודיות רבה בעתיד הקרוב. בשווקים עדיין מעריכים כי בולסנרו יממש את ההבטחה הפנסיונית ומכאן עוצמתו היחסית של המטבע הברזילאי והרמה הגבוהה יחסית של מדד המניות המקומי. 
 • שוק המניות הסיני מוביל את המגמה החיובית בשווקים המתעוררים על רקע אופטימיות ביחס ליחסי הסחר עם ארה"ב, גידול בחלקן של מניות סיניות במדדי MSCI של השווקים המתעוררים וצפי לתמריצים של הממשל הסיני. להבנתי, אנו צפויים לעוד נתונים כלכליים פושרים מכיוונה של כלכלת סין בשבועות הקרובים ואולם באותה נשימה אומר כי אינני סבור כי פנינו לנחיתה קשה בקצב הצמיחה הכלכלית בסין בשנת 2019 אלא להמשך האטה בקצב הצמיחה בסין לרמה שנתית של כ- 6%-6.2%.
 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.