נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

עפר קליין מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים: "היום שאחרי הבחירות- עכשיו צריך לטפל בגירעון"

 

 לדברי עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים:
 
בארץ 
 
היום שאחרי הבחירות- עכשיו צריך לטפל בגירעון
 
הכנסות המדינה ממסים (ללא יבוא ביטחוני) עמדו על 28.8 מיליארד ₪ במרץ, עלייה נומינלית של קרוב ל-10 אחוזים בהשוואה למרץ אשתקד, דבר שתרם לגירעון נמוך יותר במרץ. יחד עם זאת, חלק ניכר מהגידול נובע מזינוק במיסוי על רכבים (כתוצאה מהקדמת רכישות לפני העלייה בשיעורי המס באפריל), כך שבניכוי ההכנסות הללו חלק ניכר מהגידול מצטמצם.
 
הגירעון כאחוז מהתוצר ב-12 החודשים האחרונים ירד קלות ל-3.4 אחוזים, אך הוא צפוי לעלות בחודשיים הבאים למרות הצמיחה החזקה ברבעון הראשון. נתוני הגירעון המצטברים לרבעון הראשון מחזקים את הערכתנו שללא הכנסות חריגות ב-2019 הגירעון כאחוז מהתוצר צפוי להימצא מעל ליעד הממשלתי במהלך כל השנה ואף לנשוק ל-4 אחוזים, בעיקר בשל ההערכות שלנו שהשיפור בשוק העבודה קרוב למיצוי ותחזית הצמיחה לעולם נראית כעת מתונה יותר מאשר בעת תכנון התקציב. אנו סבורים שהסבירות שהממשלה החדשה תוכל לשנות במהירות ולעמוד ביעד הגירעון השנה נמוכה, אך אנו לא מאמינים שהדבר יבוא לידי ביטוי בתשואות אג"ח הממשלתיות, במיוחד לאחר מספר שנים של גירעון משמעותית נמוך מהיעד.
 
יחד עם זאת, בשל הדמוגרפיה הישראלית (עליה בשיעור המבוגרים והילדים באוכלוסיה), על מנת להמשיך ולשמור על אופק הדירוג הגבוה והיציב של ישראל הממשלה החדשה שתקום תצטרך לעמוד במשמעת פיסקאלית ולהציג תוכנית לשנים הבאות עם תוואי גירעון יציב. הדבר יחייב את הממשלה לרסן את קצב הגידול העתידי בהוצאות (מאתגר, על רקע המגעים הקואליציוניים אך קל יותר בשל הירידה במספר המפלגות המהוות לשון מאזנים), או להגדיל את ההכנסות על ידי העלאת מיסים. להערכתנו, עיקר צעדים אלו ימומשו רק לקראת הרבעון האחרון של השנה ובמהלך 2020, כאשר סביר שנראה תמהיל הכולל קיצוץ תקציבי, עליית מיסים מסוימת וגם גידול מתון ביעד הגירעון.
 
 
למי שפספס ביום שני – הריבית לא צפויה לעלות בקרוב.
 
כצפוי, ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי על 0.25 אחוז ובהודעה לעיתונות לא נרמז על כוונה להעלות את הריבית בקרוב כאשר תחזית מחלקת המחקר, יחד עם דברי הנגיד נשאו בעינינו אופי "יוני". הודגש שהוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר ואם יימשך הייסוף בשקל הוא עלול לעכב את עליית האינפלציה. במסיבת העיתונאים נגיד הבנק הדגיש ש"במידה והעלאת הריבית בארה"ב אכן תושהה, מרחב התמרון להעלאת הריבית בישראל....יפחת במידת מה." בנוסף, הנגיד הוסיף ש"במידת הצורך, הוועדה תוכל להמשיך לקיים מדיניות מוניטרית מרחיבה למשך זמן יותר ממושך, באופן שיהיה עקבי עם השגת יעדי המדיניות." בשורה התחתונה, אנחנו נשארים תחת הרושם מהחודשים האחרונים שהריבית תעלה ב-2019 פעם אחת לכל היותר – בסוף השנה.
 
במקביל, חטיבת המחקר פרסמה את תחזיותיה המעודכנות; כפי שהערכנו התחזית ל-2019 עודכנה קלות כלפי מטה ל-3.2 אחוזים (עכשיו זהה לצפי שלנו) והאינפלציה עודכנה קלות כלפי מעלה ל-1.5 אחוזים. תוואי הריבית החזוי של חטיבת המחקר נשאר על 0.5 אחוז בסוף הרבעון השלישי של השנה. לגבי 2020 חטיבת המחקר צופה צמיחה של 3.5 אחוזים ואינפלציה של 1.6 אחוזים, אך היא צופה רק עוד 2 העלאות ריבית.
 
 
 
בעולם
 
אופרת הסבון הבריטית נמשכת – היום פסגה של מנהיגי האיחוד.
 
עוד כיומיים ליציאה של בריטניה מהאיחוד והצדדים לא הגיעו עדיין להסכמה. הנדנדה נובעת בעיקר בשל העובדה שבפרלמנט הבריטי אין רוב מספק להעביר בחקיקה אף אחת מהאלטרנטיבות. ראשת הממשלה ביקשה מהאיחוד להאריך את מועד היציאה עד לסוף יוני והודיעה שהיא תשתף את מרבית המפלגות במשא ומתן החדש (כולל ראש האופוזיציה). להערכתנו, הארכה נוספת היא בלתי נמנעת (בשל ההשלכות השליליות לכל הצדדים) ואנו מאמינים שהיא תאושר בפגישת הפסגה של מנהיגי האיחוד היום, אך לא בהכרח שהאיחוד יסכים לכך ללא תנאים מוקדמים. חוסר היכולת להגיע להחלטה מקרבת את בריטניה לבחירות חדשות.
 
 נקודות מרכזיות  
 
ישראל
 
 • ריבית בנק ישראל נותרה כצפוי ללא שינוי, לא נרמז על עליית ריבית בקרוב.
 • ההכנסות ממסים במרץ היו גבוהות בשל גורמים חד-פעמיים, הגירעון ימשיך לעלות בחודשים הבאים. מגמה זו תחייב את הממשלה החדשה לרסן את קצב הגידול בהוצאות או להגדיל את ההכנסות ע"י העלאות מיסים.
 • השכר הממוצע של העובדים הישראלים עלה גם בינואר, אך קצב הגידול התמתן. קצב הגידול במשרות חדשות ממשיך לאכזב.
 • התיירות הנכנסת ממשיכה לשבור שיאים במרץ. מעניין לבחון בחודשיים הקרובים כיצד העלייה במתיחות הביטחונית והאירוויזיון (במאי) ישפיעו.
 • הציפיות לאינפלציה נותרו כמעט ללא שינוי בהשוואה לסקירה הקודמת.
 
 
 
ארה"ב
 
 • דוח התעסוקה למרץ היה מעורב, עם גידול מהיר במשרות החדשות אך גידול מתון יותר בשכר.
 • סנטימנט חברות השירותים נחלש במרץ, אך נותר ברמה גבוהה.
 
 
 
עוד בעולם
 
 • קרטל אופ"ק, בהובלת ערב-הסעודית, ממשיך להקטין את הפקת הנפט ולוחץ את המחיר למעלה.
 • סנטימנט החברות בסין עלה במפתיע במרץ, בתמיכת ההתקדמות החיובית במשא ומתן עם ארה"ב לצד התמריצים של הממשלה.
 • ייצור הרכבים בגרמניה השתפר, אך הוא עדיין נמוך משמעותית בהשוואה לרמתו ברבעון המקביל אשתקד.
 • בניגוד למיתון בענף התעשייה באירופה, הצריכה הפרטית נותרה יציבה.
 • חוסר ההסכמה בפרלמנט הבריטי מקרבת את המדינה לבחירות. במקביל, בריטניה ביקשה מהאיחוד דחייה נוספת, שתבוא להצבעה בפסגת מנהיגי האיחוד היום.
 • כצפוי, קרן המטבע הבינלאומית הפחיתה את תחזית הצמיחה הגלובלית, בעיקר בשל חולשה באירופה ובאמריקה הלטינית.

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.