נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

איילון >> התקדמות ביחסי הסחר ודוחות כספיים רבים וחשובים יניעו את המסחר בשבוע הקרוב

 

 תמצית סקירה שבועית
המשקיעים מחבקים את פירות ההאטה בקצב הצמיחה שמחזיר את הבנקים המרכזיים למרכז הזירה הכלכלית 
 
ישראל
 • ההחלטה המרכזית של הממשלה הנכנסת, שצפויה להשפיע על תמחור המניות בבורסת ת"א לטווח הארוך, היא באשר לאופן הטיפול בחריגה הגדולה המסתמנת ביעד הגירעון הממשלתי. הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2019 - בחודשים ינואר – מרץ נמדד גירעון בסך 9.3 מיליארד לעומת גירעון בסך 2.1 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2018 – מרץ 2019) עומד על 3.4% מהתמ"ג.
 • מחר אחר הצהריים יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2019 אשר צפוי על פי ממוצע תחזיות האנליסטים המספקים תחזיות לבלומברג לטפס ב- 0.5% ולהציג עלייה מצרפית של 1.3% בשניים עשר החודשים החולפים. להערכתי האינפלציה בחודשים מרץ 19, אפריל 19 ומאי 19 צפויה להסתכם ב- 0.4%, 0.4% ו- 0.3% בהתאמה ואילו האינפלציה בשנה הקרוב צפויה להסתכם ב- 1.3%. העלאת מע"מ או מיסים עקיפים אחרים תביא לאינפלציה שנתית גבוה יותר. 
 • כאמור בחודשים הבאים אנו צפויים לרצף של מדדי מחירים לצרכן חיוביים כחלק מתוואי עונתי. עלייה עונתית בסביבת האינפלציה בצוותא עם הפתעות קלות כלפי מעלה במדדי המחירים יעלו להערכתי מחדש על סדר היום את האופציה להעלאת ריבית במשק המקומי. 
 • מדד אג"ח ממשלתי כללי טיפס בשבוע החולף באופן חד יחסית וסיכם את השבוע בירידה שבועית מצטברת של 0.48% ואילו מתחילת השנה עלה מדד חוב זה ב- 2.07% ומחק קליל את הירידה השנתית במדד חוב זה אשתקד אשר עמדה על 1.25%. עליות השערים במדד אג"ח כללי ממשלתי בשבוע החולף הם פועל יוצא של אמירות מתונות יחסית ביחס לתוואי הריבית העתידי אשר נשמעו מכיוונו של בנק ישראל בהחלטת הריבית ביום שני החולף. הפרשנות המרכזית לדברי בנק ישראל בהחלטת הריבית האחרונה היא כי הבנק נותן משקל גבוה יחסית בהחלטת הנרמול של הריבית לתחזית ביחס לסביבת הפעילות הגלובלית ומכאן שעלייה מסוימת בסביבת האינפלציה המקומית אינה גוזרת בהכרח עליית ריבית קרובה ובוודאי לא תהליך העלאת ריבית המאיים על תמחור אגרות החוב . 
 • כל מדדי החוב הקונצרנים בישראל מציגים עליות שערים נאות מתחילת שנת 2019. ירידת תשואות החוב בשוק החוב הממשלתי תרמו תרומה מהותית לירידת התשואות בשוק החוב הקונצרני ואולם במקביל התיאבון הגובר לסיכון בשוק החוב הקונצרני הביא אף הוא לירידת חדה במרווחי הסיכון. מדד תל בונד 60 עלה מתחילת שנת 2019 ב- 4.01%. מדובר במדד אגרות חוב בעל משך חיים ממוצע של 3.89 שנים, תשואה פנימית של 0.35% בלבד ומרווח הסיכון הנוכחי עומד על 1.18%. אגרת חוב ממשלתי בעלת מח"מ סינטטי דומה עלתה מתחילת השנה הנוכחית בכ- 2.6% כלומר כ- 1.4% מירידת התשואות במדד תל בונד 60 מקורה בירידת מרווח הסיכון. ירידת מרווח הסיכון במדד תל בונד 60 בכ- 0.35% מתחילת השנה "מתחה" את התמחור של החוב הקונצרני בדירוגים הגבוהים מעלה ואולם למרות התמחור היקר של חוב מקומי בדירוג גבוה הוא מהווה חלופת השקעה הולמת לחוב ממשלתי צמוד המתומחר בתשואות ריאליות שליליות במח"מים המקבילים ולחוב מקומי בסיכון גבוה הפגיע למציאות של מימוש במחירם של נכסי סיכון ולפיכך להבנתי יש לשמר החזקה מלאה בחוב קונצרני בדירוג גבוה תוך דגש על בחירת חוב פרטנית ופיזור הולם ובמקביל להחזיק במשקל חסר לאגרות חוב ממשלתיות צמודות ואגרות חוב קונצרניות בדירוגים נמוכים. 
 • ירידת התשואות החדה בשוק החוב הממשלתי של ארה"ב כפועל יוצא מהיפוך חד בטון המוניטרי בארה"ב בצוותא עם השקת תוכנית תמריצים חדשה באירופה וחששות גוברים ממיתון חוזר באירופה אשר דרדרו את תשואות החוב של ממשלת גרמניה ל- 10 שנים אל לרמה אפסית  תומכים במגמה החיובית בשוק החוב הממשלתי המקומי למרות ההרעה בתוואי הפיסקאלי של ישראל. יחד עם זאת ירידת מפלס החששות ממיתון גלובלי מעבר לפינה בצוותא עם התבססות האינפלציה וציפיות האינפלציה לטווחים השונים הם גורמי סיכון מהותיים אשר מחייבים לפי הבנתי הקפדה על מח"מ תיק שמרני של 3 שנים בלבד, למרות הפיתוי הקיים בהארכת מח"מ התיק לשם השבחת התשואה הפנימית בתיק. 
 • מגמת הייסוף בשקל התחזקה בשבוע. מתחילת שנת 2019 מציג השקל עלייה של 4.54% אל מול הדולר ועלייה של 5.87% אל מול האירו. להבנתי המגמה של שקל חזק ומתחזק תלווה אותנו בעתיד הנראה לעין מנימוקים מגוונים הכוללים צפי לקיטון בפערי הריבית בין ארה"ב לישראל, תנועות הון מוגברות לישראל  ועוד. במציאות זו יש להימנע מחשיפה מטבעית בתיק ההשקעות גם ברמות שער החליפין הנוכחיות של השקל אל מול הדולר והאירו אשר לאור התיסוף האחרון מפתות משקיעים רבים ומהוות להבנתי מלכודת דבש.  מאז החלטת הריבית האחרונה ועד ה- 8/4/2019 השקל התחזק בכ-1.2% במונחי שער החליפין הנומינלי אפקטיבי.  אם יימשך הייסוף הוא עלול לעכב את עליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד. למעשה התיסוף המחודש בשקל הוא החסם המרכזי של הבנק המרכזי המקומי בבואו להעלות את הריבית בהתאם לתנאי המשק מחשש לשרשור של התיסוף על האינפלציה במשק וחמור מכך מחשש לפגיעה בייצוא שמתקשה להתאים עצמו לשקל המתוסף.  
 • מדדי המניות בבורסת תל אביב הציגו עליות שערים חדות בסיכום שבוע המסחר הקודם במקביל למגמת המסחר החיובית המיובאת מן השווקים הגלובליים. נכון לפתיחת שבוע המסחר מציג מדד ת"א 125 עלייה של  9.66% מתחילת שנת 2019 . מדד ת"א 90 מציג מתחילת השנה עלייה של 14.41% מתחילת השנה. מדד ה- SME 60 עלה מתחילת שנת 2019 ב- 12.1%. החשיפה המומלצת שלנו לשוק המניות הייתה ונותרה חשיפה גבוהה  של  90% מן ההרשאה המנייתית מתוך הערכה שהשקעה בשוק המניות למרות התמחורים הגבוהים יחסית מהווה נכס פיננסי אטרקטיבי יותר בשקלול יחסי הסיכון-סיכוי מאשר ההשקעה מעובה בחוב. לתפישתנו יש להחזיק 50% מתיק המניות בחשיפה למניות בבורסה תל אביב, זאת כאשר בזירה המקומית ראוי להתמקד בבחירת מניות פרטנית תוך ניצול המימוש הנוכחי לטיוב וחיזוק פוזיציות ואילו בכל האמור בהשקעות בשוק המניות מעבר לים יש להתמקד בהשקעה במדדי מדינות ומדדי סקטורים.  
 
ארה"ב : התקדמות ביחסי הסחר ודוחות כספיים רבים וחשובים יניעו את המסחר בשבוע הקרוב (ובבאים אחר כך..)
 
 • החדשות האחרונות מתחום המשא ומתן בין ארה"ב לסין על הסכם סחר בין ארה"ב וסין הגיעו אתמול מכיוונו של שר האוצר של ארה"ב STEVEN MNUCHIN אשר אמר כי המשא ומתן בין המדינות מתקרבים לשלב האחרון של המשא ומתן וכי בסופו ישתנו יחסי הסחר בין המדינות באופן החד ביותר מזה 40 שנה. שר האוצר של ארה"ב ציין כי חלה התקדמות מהותית בגיבוש מנגנון אכיפה להסכם הסחר. מנגנון אכיפה זה הוא המכשול המרכזי העומד בפני חתימה על הסכם סחר שכן הוא אמור לאפשר לארה"ב להטיל סנקציות על סין בתרחישים מסוימים של הפרת ההסכם. מדובר על חדשות טובות עבור המשקיעים העוקבים אחר כל אמירה בסוגיית הסחר. הכרזה זו באה בהמשך לידיעות שהתפרסמו בסין שבוע קודם לכן לפיהן חלה התקדמות נוספת במגוון הסוגיות המוכרות הנוגעות להגנה על קניין רוחני של חברות אמריקניות, חובת העברת טכנולוגיה לסין, מניפולציית מטבע, ייצוא מוגבר של מוצרי חקלאות ואנרגיה אמריקנית לארה"ב, סובסידיות סיניות למגזר התעשייה אופן אכיפת ההסכמים העתידיים ועוד. בעוד נשיא ארה" ב אופטימי ומרמז על לוחות זמנים אפשריים של ארבעה שבועות לגיבוש הסכם אזי במחנה האמריקני והסיני ישנם לא מעט קולות שמעריכים כי הדרך להסכם ארוכה ותארך חודשים. מבחינת המשקיעים כל זמן שהטון העולה מין הדיונים חיובי המגמה החיובית בשווקים הפיננסים תמשך וניתן יהיה להתעלם מחולשת הנתונים הכלכליים בטענה כי מדובר בשיבושים שמקורם במתיחות הסחר אשר עתידה להיפתר בקרוב ולתמוך בהאצת הכלכלה בעתיד. 
 • ראוי כי מי שעדיין לא עדכן גרסה כלכלית בשבועות האחרונים ונצמד לתחזיות קודרות של מיתון עולמי מעבר לפינה מן הראוי שיבצע זאת באופן מידי. להבנתי לא ארה"ב ולא העולם כולו צועדים לעבר מיתון כלכלי בשנים 2019 ו-2020 אלא להאטה בקצב הצמיחה ביחס לשנת 2018 אשר הייתה שנה של צמיחה כלכלית חריגה בארה"ב על רקע תוכנית המיסים העצומה של טראמפ. נתוני התעסוקה בארה"ב אשר פורסמו בתחילת החודש הם אינדיקציה טובה למציאות הכלכלית הטובה בארה"ב הנשענת על עוצמת הצרכן בארה"ב ועל התבהרות האופק המוניטרי לצד אופטימיות ביחס למערכת יחסי הסחר של ארה "ב אל מול סין.
 • תשואות החוב של ממשלת ארה"ב טיפסו בשבוע האחרון כתגובה מבוקרת לעלייה במפלס האופטימיות ביחס לקצב צמיחת הפעילות הכלכלית בארה"ב בעתיד הנראה לעין. תשואות החוב של ממשלת ארה"ב לטווח של 10 שנים חתמו את השבוע ברמה של 2.56% בהשוואה לרמה של 2.5% בסוף השבוע הקודם ורמת שפל של 2.34% שנרשמה במהלך חודש מרץ האחרון. תשואות החוב של ממשלת ארה"ב לשנתיים חתמו את השבוע ברמה של 2.4% עלייה שבועית של 5 נקודות הבסיס. ב- 31/12/18 עמדו תשואות החוב של ממשלת ארה"ב לשנתיים ועשר שנים ברמה של 2.48% ו- 2.69%. ירידת התשואות בארה"ב בחודשים האחרונים היא פועל יוצא של ההיפוך החד בטון המוניטרי של הפד אשר הצהיר לאחרונה כי הריבית בארה"ב לא תעלה השנה והצהיר בכי בכוונתו לסיים בקרוב את הקטנת המאזנים שלו בעוד בחודש דצמבר האחרון העריך כי יידרש לצמד העלות ריבית נוספות השנה והצהיר כי הקטנת המאזנים תמשך ואינה פוגעת בתפקוד השווקים. להבנתי רמות התשואות הנוכחיות הן בטווח הקצר של העקום והן בטווח הארוך של העקום הן סבירות ומשקללות בצורה טובה את קצב הפעילות הכלכלי הצפוי בארה"ב בשנה הקרובה ואופק המדיניות המוניטרי הנוכחית. בנתונים אלו צפויות תשואות החוב לנוע במרווח של 20-30 נקודות בסיס מרמתן הנוכחית בחודשים הקרובים אלא אם תחול הדרדרות מחודשת ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין או שיתרחש אירוע פוליטי- כלכלי שלילי גדול מחוץ לארה"ב. 
 • ההסתברות להפחתת ריבית בחודש דצמבר 19 עומדת נכון לסוף השבוע האחרון על  39% בהשוואה להסתברות של 52.5% בסוף השבוע הקודם. למיטב הבנתי כלכלת ארה"ב צומחת וצפויה להמשיך ולצמוח בעתיד הקרוב בקצב שנתי של כ- 2% ואילו הסכם סחר חדש עם סין עשוי אף להחדיר תנופה בפעילות הכלכלית. 
 
שוק המניות בארה"ב: עונת הדוחות הכספיים לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2019 צוברת תאוצה 
 
 • מדד ה- S&P 500 חתם את שבוע המסחר ברמה של 2907.41 נקודות לאחר שעלה בסיכום שבועי בשיעור של 0.51%. מדד  ה-500 S&P עלה מתחילת השנה ב- 15.98%. בשבוע הקרוב תאיץ עונת הדוחות הכספיים לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2019, זאת כאשר 49 חברות במדד תפרסמנה את הדוחות כספיים ומתוכן 6 חברות דאו 30. לאור העליות החזקות בשווקים מתחילת השנה אשר הביאה את מכפיל הרווח העתידי על הרווחים החזויים במדד בשנה הקרובה ל- 16.8 בהשוואה לרמה של 14.8 בפאניקת דצמבר האחרון אזי החשיבות של תוצאות החברות ותחזיות החברות לשימור המגמה החיובית הינה קריטית. יחד עם זאת העובדה שתשואות החוב הממשלתי הארוכות ירדו חדות והחשש מזינוק מחודש בהן צנח אף הוא נוכח עמדת הפד העדכנית אזי המשקיעים מוכנים שוב לשלם "יותר" במחיר בשביל לקבל "פחות" בצמיחה ובתשואת הרווח על השקעה מניות בהעדר אלטרנטיבות אטרקטיביות בשוק החוב. בסביבת פעילות שכזו רק עונת דוחות חלשה מאוד המשלבת תחזיות פסימיות תביא עמה ירידות חדות בשווקים.  
 • לאחר ש- 30 חברות במדד ה- S&P 500  פרסמו עד כה את תוצאותיהן הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2019 אזי תחזית הצמיחה ברווח הרבעוני ברבעון הראשון של שנת 2019 מגלמת צפי לצמיחה שלילית ברווח הרבעוני  של 4.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
 • כל 11 סקטורים במדד ה- S&P 500  מצויים בטריטוריה החיובית מתחילת שנת 2019. מתחילת השנה סקטור טכנולוגית המידע בולט לחיוב עם תשואה של 23.83% ואילו סקטור הבריאות בולט לשלילה עם תשואה  חיובית של 3.81%. המגמה השלילית בסקטור הבריאות היא בעיקרה פועל יוצא של לחץ רגולטורי מחודש על חברות הבריאות   מכיוונה של המערכת הפוליטית בארה"ב ביחס למחירי התרופות והמימון של תוכניות הבריאות ואולם  אנו נותרים בהמלצת משקל יתר לסקטור משיקולי תמחור והתאמה לנקודה הנוכחית במחזור החיים הכלכלי הגלובלי. הכנסות סקטור הבריאות צפויות לצמוח השנה בכ-12% ואילו רווחי הסקטור צפויים לצמוח בכ- 4%-5%. בשנת 2020 מעריכים האנליסטים צמיחה שנתית ברווחי הסקטור בשיעור של 10% ביחס לשנת 2019. מכפיל הרווח העתידי של הסקטור הוא 15.4 בהשוואה למכפיל הרווח של המדד העומד על 16, מדובר במכפיל הרווח העתידי הסקטוריאלי השני הכי נמוך במדד (המכפיל הסקטוריאלי העתידי הנמוך ביותר הוא של סקטור הפיננסים ועומד על 11.7). היה והסנטימנט השלילי בסקטור יעמיק לא נהסס להמליץ על הגדלת החשיפה באפיק על חשבון השקעה בסקטורים אחרים במדד. 

אירופה: הדד ליין לבריקזיט נדחה שוב ובמקביל ההסתברות לפתרון הפלונטר באמצעות הסכמות בין מיי לקורבין גדלה

 • שוק המניות האירופאי גמגם בשבוע המסחר הקודם וזאת לאחר שמתחילת חודש  אפריל ועד בשבוע האחרון הוא ממשיך במגמה החיובית אותה הוא מפגין מתחילת שנת 2019.  מדד היורוסטוקס 600 NTR ירד ב- 0.08% בסיכום שבועי ואולם מתחילת חודש אפריל 19 הוסיף מדד מניות זה 2.43% והוא מציג עלייה של 15.76% מתחילת השנה. בעוד סקטור הטכנולוגיה באירופה תומך במגמה החיובית בשווקים בדומה לסיטואציה הגלובלית במניות הסקטור וסקטור הבנקים  האירופאי המהותי מתפקד אף הוא היטב השנה אזי בדומה למצב בארה"ב מניות סקטור הבריאות עולות אבל פחות ומעיבות במעט על ביצועי השווקים. להבנתי החזרה המהירה של הבנק המרכזי לתמוך בפעילות הכלכלית לאור ההיחלשות בקצב הצמיחה והירידה בסביבת האינפלציה לצד העלייה בתיאבון לסיכון מתחילת שנת 2019 בעולם הפיננסי והתמחור הסביר של מניות אירופאיות ביחס למניות בשווקים מקבילים מגמדים מחדש בנקודת הזמן הנוכחית את האיומים המוכרים ובראשם הבריקזיט ומצבה העגום של כלכלת איטליה. 
 • סוגיית הבריקזיט מוסיפה לרכז את עיקר תשומת הלב בכל האמור במציאות הפוליטית השברירית באירופה ובצדק רב. הדד ליין העדכני של האיחוד האירופאי לאנגליה נדחה שוב והפעם לסוף חודש אוקטובר 2019 ואולם האנגלים מנסים לגבש הסכמות פוליטיות פנימיות במטרה להיפרד מן האיחוד עוד לפני הבחירות לפרלמנט האירופאי שצפויות להיערך ב- 23/5/2019. אני מטיל ספק רב באפשרות לגבש הסכמות פנימיות באנגליה בסוגיית ההפרדות מן האיחוד האירופאי בלוחות זמנים כה צפופים. יחד עם זאת ההתפתחות המהותית של השבועיים האחרונים ביחס למאמץ לקדם את ההפרדות של אנגליה מן האיחוד האירופאי היא המגעים הפומביים  המואצים בין תרזה מי למפלגת הלייבור על מנת לנסות ולגבש הסכמות ביחס להסכם ההפרדות שיאפשרו העברת ההסכם בפרלמנט. פערי העמדות בין הצדדים גדולים והמגעים עצמם מפלגים את מפלגתה של תרזה מיי ואולם במגעים אלו טמון המפתח לפתרון הקוביה ההונגרית ששמה בריקזיט. מגעים אלו צוברים תאוצה מיום ליום ובהם טמון עתיד ההפרדות של אנגליה מן האיחוד אם בכלל. חולשתה הפוליטית של מיי היא אבן נגף במשא ומתן הפוליטי עם מפלגת הלייבור אשר ראשיה חוששים מאי שרידותה בתפקיד וחוסר מחוייבות של מחליפיה להסכמות העתידיות ככל ויושגו כאלה ויועברו בפרלמנט. אני מוסיף להחזיק בעמדה לפיה הסוגיה האנגלית תיפתר בסופו של יום בבריקזיט אם בכלל בריקזיט ולא בריקזיט קשה. התקדמות מהותית בסוגיית ההיפרדות של אנגליה מן האיחוד האירופאי תסיר את קוף הבריקזיט מן הכתף של שווקי המניות באירופה ותתמוך בהשקעה בשווקים אלו.  
 
 
שווקים מתעוררים:  שבוע של דשדוש בציפייה לחדשות חיוביות ביחסי הסחר של סין וארה"ב, תחילת מערכת הבחירות בהודו  והתפתחות שלילית בברזיל
 
 • מדד המניות של השווקים המתעוררים טיפס בשבוע שחלף ב- 0.36% והוא מציג עלייה של 12.78% מתחילת שנת 2019 וזאת לאחר  שצנח אשתקד בשיעור של 16.64%. בולטת לעין השונות הגבוהה בביצועי השווקים המתעוררים השונים מתחילת השנה הנוכחית. אני ממשיך להמליץ על חשיפה מתונה של 7.5% מרכיב המניות בתיק לשווקים המתעוררים וזאת למרות הראלי הנוכחי והאיומים המובנים בהשקעה זו. 
 • מדד המניות מדד המניות הסיני של שנחאי התממש בשבוע שחלף ב- 1.78% ואולם מתחילת החודש עלה מדד זה ב- 3.17% ואילו מתחילת שנת 2019 המריא מתחילת השנה ב- 27.86%. מדד המניות הסיני המדובר ירד ב- 24.59% והתאוששותו החדה מטיבה לבטא את האופטימיות ביחס לפשרה עתידית ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין. העלייה החדה במדד המניות הסיני תומכת במדדי המניות של מדינות אסיאתיות שכנות אשר עלו אף הן בחדות החודש ומתחילת השנה. 
 • להבנתי, אנו צפויים לעוד נתונים כלכליים פושרים מכיוונה של כלכלת סין בשבועות הקרובים ואולם באותה נשימה אומר כי אינני סבור כי פנינו לנחיתה קשה בקצב הצמיחה הכלכלית בסין בשנת 2019 אלא להמשך האטה בקצב הצמיחה בסין לרמה שנתית של כ- 6%- 6.3%. הנחת צמיחה זו מבוססת בעיקרה על תחזיות צמיחה של גופי המחקר המרכזיים בעולם בשילוב הנחה שלי כי פניה של סין אינה למלחמת סחר בעצימות מלאה אל מול ארה"ב אלא לפשרה שתתגבש בשנה הבאה. יתר על כך היה ויתקבלו אינדיקציות נוספות להתקררות הכלכלה הסינית אזי להבנתי נחזה בתמריצים ממשלתיים מהותיים על מנת לתמוך בכלכלה הסינית. 
 • הבחירות בהודו יצאו לדרך ביום חמישי האחרון. מדד מניות הניפטי ההודי מציג ביצועי חסר מתחילת השנה והוא עלה מתחילת השנה ב- 7.19%. אי הוודאות הפוליטית ביחס לתוצאות הבחירות הקרובות  בהודו והשפעות שליליות של ההתחזקות המחודשת במחירי האנרגיה מעיבים על שוק המניות ההודי. חוסר הבהירות הפוליטית נובע מהערכות לפיהן כוחה של מפלגת השלטון BJP  בראשותו של ראש הממשלה מודי יישחק בבחירות הקרובות ואולם מאז האסקלציה הביטחונית בגבול פקיסטן נרשמה התחזקות מחודשת בכוחו של מודי בסקרים ומכאן אופטימיות גוברת כי מודי ישמר את כוחו הפוליטי ויאיץ את ביצוע הרפורמות הכלכליות החיוניות. תוצאה חיובית למודי בבחירות אשר תוצאותיהן הסופיות יתפרסמו ב- 23/5/19 יתמשכו בסגירת הפערים בין ביצועי השווקים המתעוררים לביצועי שוק המניות בהודו. 
 • בכל האמור בביצועי הרכיב של אמריקה הלטינית בביצועי השווקים המתעוררים אזי מדד המניות של ברזיל ה- IBOVESPA צנח בשבוע שעבר ב- 4.44%, מתחילת חודש אפריל איבד מדד מניות זה 2.37% ואילו מתחילת השנה הוסיף מדד זה 5.27%. הנפילות האחרונות במדד המניות הברזילאי הם פועל יוצא של החלטה לא צפויה של הנשיא לא לאשר לחברת פטרו-ברזיל להעלות את מחירי הדלקים. מדובר בחברה ממשלתית ציבורית והתערבות זו של הנשיא בהחלטות של הסקטור העסקי מגבירה את החשש למדיניות "אנטי-עסקים" ומעורבות יתר של הממשלה החדשה בפעילות המגזר העסקי. לא פחות בעייתי מכך היא העובדה שאת סבסוד עלות הדלקים יממן אוצר המדינה הברזילאי אשר מציג בשנים האחרונות גירעונות צומחים והציפיה מן הממשל הנוכחי הייתה כי הגירעון האמור ירוסן באמצעות רפורמות ובראשן רפורמת הפנסיה ולא יוגדל בהחלטות קפריזיות אשר הפתיעו גם את שר האוצר הברזילאי. שוק המניות הברזילאי מגיב בעצבנות מוצדקת לחוסר הוודאות הגובר סביב ההסתברות לחקיקת הרפורמה במערכת הפנסיה הברזילאי אשר תעצור את הדימום הפיסקאלי בברזיל. ללא רפורמה עמוקה במערכת הפנסיה הברזילאית יציבותה של ברזיל מצויה בסכנה וההשקעה בשוק המניות של ברזיל היא סכנת נפשות. אנו לפי שעה מעריכים כי הנשיא המכהן בולסנרו יצליח בהמשך השנה להביא  לחקיקת הרפורמה במערכת הפנסיה גם אם הרפורמה האמורה תהא קטנה מהצפוי בכל האמור בעומק הקיצוץ. 
 • בראייה לשנת 2019 אנו סבורים יש לשמור על חשיפה של 7.5% בחשיפה לשווקים מתעוררים למרות התנודתיות הגבוהה והאיומים הלא מבוטלים וזאת על רקע התמחור האטרקטיבי יחסית במרבית השווקים המתעוררים ותסריט הבסיס שלנו כי העולם לא יגלוש למיתון בשנת  2019 וכי במהלך שנת 2019 תחול התקדמות חיובית במשבר הסחר וכן יוזרמו תמריצי ענק חדשים לעידוד הפעילות הכלכלית בסין. עצירת תהליך העלאת הריבית בארה"ב היא הבשורה הטובה ביותר לה יכולים לייחל המשקיעים בשווקים המתעוררים ונראה כי בשורה זו תגיע בשבועות הקרובים.  להבנתי הצמיחה ברווחי הפירמות בשווקים המתעוררים תעמוד השנה בקצב של 5% והיא תהא מהירה יותר מזו של רווחי הפירמות בארה"ב אשר בסופו של שנת 2019 ספק אם אכן יצמחו.
 • השינוי החד במדיניות המוניטרית של הפד מפחית את  הלחץ השלילי הכבד על המטבעות המתעוררים אשר פגע בביצועי השווקים יפחת מהותית ויתמוך בהשקעה במדדי מניות מתעוררים בשנת 2019. 
 • לאור ירידות השערים של מדד השווקים המתעוררים אשתקד והתיקון מעלה מתחילת השנה הנוכחית ובהינתן תחזית הצמיחה ברווחים קדימה עומד מכפיל הרווח העתידי של המדד על 12  (נכון ל- 10/04/19). מכפיל הרווח העתידי הברזילאי הוא 11.4, מכפיל הרווח העתידי של מדד MSCI סין הוא 11.8, מכפיל הרווח העתידי של מדד MSCI הודו הוא 18.3. מכפיל הרווח של MSCI קוריאה הוא 10.7 ומכפיל הרווח העתידי של מדד MSCI  טאיוואן הוא 14.9. מכפיל הרווח העתידי של מדד MSCI אינדונזיה הוא 15. המחירים הנוחים ביחד עם קושי לתזמן היפוך מגמה והערכה כי פנינו אינם למשבר עולמי מצדיקים המשך החזקה מתונה באפיק זה. ההכרעה שלי נותרה כי לפי שעה היא להתמיד באחזקה מתונה במניות שווקים מתעוררים כחלק מן האחזקה המנייתית. אינני סבור כי משבר כלכלי במדינות המתעוררות לא יתפשט בעוצמה לשווקים המפותחים ככל ומשבר כזה יגיע. 
 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.