נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

התגובות לתוצאות המדד המחירים לצרכן>> לאחר מדד מאי, נסיים את רצף המדדים החיוביים

 

 מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2019 עלה בשיעור של 0.3% לרמה של  101.0 נקודות. בשנים-עשר החודשים האחרונים עלה המדד בשיעור של 1.3%, והמדד ללא ירקות ופירות עלה ב-0.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו החודש במחירי ההארחה והנופש בארץ ובחו“ל שעלו בשיעור של 4.1%, במחירי הדלקים והשמנים שעלו בשיעור של 2.9%, ובמחירי ההלבשה שעלו בשיעור 2.5%.

סעיף הדיור (שכ“ד) ירד בשיעור של 0.1%. עליית מחירי סעיף הדיור התמתנה בחודשיים האחרונים משיעור שנתי של 2.7% לשיעור של 2.2%.

מחירי הדירות, שאינם משתקללים במדד המחירים לצרכן, עלו בסקר האחרון בשיעור של 0.1% (נתון ארעי), לאחר עליה של 0.7% בחודש הקודם. בשנה האחרונה מחירי הדירות עלו בשיעור של 0.5%.

 

פועלים: 

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה בשיעור של 0.3%. עליית המדד בחודש זה מיוחסת רובה ככולה לגורמים עונתיים, כלומר ניתן לומר שמדובר בעליית מדד נמוכה באופן יחסי. התחזית שלנו הייתה לעליית מדד של 0.4%, מעט מעל לעליית המדד בפועל. סעיף הדיור (מחירי שכ"ד) ירד ב-0.1%, והיה הגורם העיקרי לסטייה של המדד מהתחזית. האינפלציה בשנה האחרונה עמדה על שיעור של 1.3%, נתון שהוא אמנם בתוך יעד האינפלציה, אבל קרוב לגבול התחתון שלו. המדד לא סעיף הפירות והירקות עלה בשנה האחרונה ב-0.9%, שיעור הנמוך מעט מיעד האינפלציה. אנו מעריכים כי האינפלציה השנתית תיוותר ברמתה הנוכחית בחודשים הקרובים, זאת בהשפעת התחרותיות הגוברת (רכישות מקוונות) שמשפיעה על מחירי המוצרים הסחירים, וכן בשל ייסוף השקל מתחילת השנה. גורמים אלו ממתנים את השפעת עליית השכר במשק על המחירים. עליית הגירעון התקציבי בחודש אפריל לשיעור של 3.8% מהתמ“ג, מעלה את הסיכוי שהממשלה החדשה תיאלץ להעלות מסים עוד השנה, אם כי לא ברור איזה מסים יועלו. העלאת מס בריאות לדוגמה, לא צפויה להשפיע באופן משמעותי על המחירים. אנו מניחים תרומה של 0.2% לאינפלציה מהעלאות מסים.

אנו צופים עתה אינפלציה בשיעור של 1.3% ב–12 החודשים הקרובים.

 

השפעה על המדיניות המוניטרית

הירידה בקצב האינפלציה השנתי, מתווספת לייסוף בשער השקל וירידות השערים בשוקי ההון בעולם, וכל אלו מקטינים את הסיכוי לעליית ריבית החודש. הבנקים המרכזיים בעולם משנים בעת זו את הטון לגבי המדיניות המוניטרית, ובארה“ב השוק מתמחר הפחתת ריבית, בהסתברות הקרובה ל- 80%, עד סוף השנה. מצב זה מציב דילמה בפני בנק ישראל, שכן רמת הריבית אינה מסונכרנת עם שוק העבודה ההדוק, הגירעון התקציבי הגבוה, והתחדשות העלייה במחירי הדירות. אנו מעריכים כי המועצה המוניטרית תיתן עדיפות לשיקולים הראשונים שהזכרנו, ולכן הסיכוי להעלאת ריבית בחודשים הקרובים ירד משמעותית.


 

הראל

מדד המחירים לחודש אפריל 2019 עלה ב-0.3 אחוז - נמוך מהצפוי, נרשמה עלייה עונתית במחירי הביגוד (על רקע תחילת עונת הקיץ) הדלק והנופש (פסח), לצד ירידה קלה במדד הדיור ובמחירי המזון. בעקבות המדד האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירדה ל-1.3 אחוזים, בחלק התחתון של יעד יציבות המחירים של בנק ישראל.
 
על פי האומדנים הראשוניים שלנו מדד מאי צפוי לעלות אף הוא ב-0.5 אחוז בעיקר בשל עלייה נוספת בסעיפי ההלבשה-וההנעלה לצד העלייה במחיר הדלק. בכך אנו נסיים את רצף המדדים החיוביים. התחזית הראשונית שלנו למדד יוני היא מינוס 0.1 אחוז, בעיקר בשל ירידה עונתית חדה במחירי ההלבשה וההנעלה. ב-12 החודשים הבאים אנו צופים אינפלציה של 1.3 אחוזים, (בהנחה של יציבות במחירי הסחורות ושע"ח וללא השפעת העלאות מיסים אפשריות), כאשר אנו מאמינים שהעלייה החריגה במחירי הפירות והירקות תתקזז בהמשך השנה לצד הייסוף בשקל שלא בא עדיין לידי ביטויי באופן מלא בחודשים הקודמים.
 
מדד מחירי הדירות בבעלות (שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן) עלו ב-0.1 אחוז (בין אמצע פברואר לאמצע מרץ), ב-12 החודשים האחרונים מחירי הדירות עלו ב-0.5 אחוז.
 
מחר יתפרסם האומדן הראשוני לתוצר ברבעון הראשון ולהערכתנו הנתון יצביע על צמיחה חזקה בשיעור של כ-5 אחוזים בשיעור שנתי, (בחלקה בשל גורמים חד פעמיים בעקבות יבוא הרכבים המוגבר). להערכתנו, למרות הצמיחה החזקה, אנו לא סבורים שבנק ישראל יעלה את הריבית בהחלטה ביום שני הקרוב (ה-20 במאי), גם בשל המדד הנמוך מהצפי שפורסם היום, הנסיגה מהמדיניות המוניטרית המצמצמת בעולם ובשל חוזקו של השקל.
 
 
גודלמן זאקס:
 
Bottom Line: Headline inflation in Israel edged down by 0.1pp to +1.3%yoy, against our and consensus expectations of an increase to +1.5%yoy. We think that the surprise was driven by the 0.9%mom fall (in seasonally-adjusted and sequential terms) in food prices which reduced food price inflation by 1.3pp to +3.0%yoy. Combined with the minor decline in housing price inflation, this was more than enough to offset the rise in inflation in the transport and entertainment categories.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.