מניית המ-לט >> החברה מעריכה כי ההתייעלות התפעולית המתבצעת בחברות הבנות ובהמ-לט תשפר את רווחיות הקבוצה ברבעונים הבאים

המ-לט פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2019.
לקרנות המשקיעות בהמלט לחץ כאן 
 
 

 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
03/12/2019

לקרנות המשקיעות בהמלט לחץ כאן 
 
 
אמיר וידמן, מנכ"ל המ-לט, מסר: "לקראת סוף הרבעון השלישי של השנה חווינו עלייה חדה בביקושים בשוק הסמיקונדקטורס. הצפי שלנו להצטיידות ה-FABs החדשים שמוקמים במזרח הרחוק ובארה"ב מתממש והגידול במכירות בתחום המוצרים האולטרה נקיים ישתקף בתוצאות החברה החל מהרבעון הרביעי השנה לעומת מקבילו אשתקד. אנו מעודדים מקצב כניסת ההזמנות הגדל גם בתחום המוצרים לתעשייה התהליכית במהלך הרבעון השלישי והרביעי ומרמת הביקושים הגבוהה בחברת הבת בקוריאה. המ-לט מבוזרת היטב בטריטוריות השונות ובמגזרי פעילות מגוונים ולמרות תנאי השווקים המאתגרים ששררו בשנה האחרונה, החברה הצליחה ברבעון השלישי להציג עלייה קלה בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ועליה של כ-4% לעומת הרבעון השני השנה כנובע מהתגברות ההזמנות לבניית אוניות להובלת גז, מערכות הזנה למנועי אוניות מונעות בגז טבעי ולמערכות לטרמינלים לגז טבעי והביקושים למוצרים בתעשייה התהליכית. אנו מצפים להמשך גידול בכל תחומי פעילותנו עם הזמנות משמעותיות בעיקר בצפון אמריקה, סינגפור, קוריאה וסין. הירידה ברווחיות בתשעת החודשים הראשונים של השנה נובעת מתמהיל המוצרים שנמכרו וכן, מירידה נקודתית במכירות חברת הבת בקוריאה. אנו מתמקדים בביצוע התייעלות תפעולית בחברות הקבוצה ומאמינים שתביא לשיפור הרווחיות ברבעונים הבאים. 
בשנים האחרונות נקטנו בכל הפעולות הדרושות כדי לבסס צמיחה ולקחת נתחי שוק: חזקנו את מעמדנו בקרב הלקוחות הגדולים, רכשנו חברות כדי לשרת תעשיות צומחות, חזקנו את ההנהלה הגלובלית ונערכנו לקראת התגברות ההזמנות בשלושת תחומי פעילותינו. אנו מצפים לראות צמיחה משמעותית בתוצאות הקבוצה ברבעונים הבאים."
 
המ-לט, העוסקת בפיתוח ומכירת מחברים, ברזים ושסתומים למערכות פיקוד, בקרה והולכה תעשייתיות וכן פיתוח, תכנון וייצור מערכות ללקוחות בתחום התעשיות התהליכיות , התעשיות האולטרה נקיות  ולתחום בקרת הזרימה,  פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019.
 
המכירות ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו בכ-47.3 מיליון דולר ומהוות גידול של כ-0.75% לעומת מכירות של כ-47 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה במכירות הקבוצה בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקרה מגידול במכירות בתחום המוצרים לתעשייה התהליכית והמוצרים לבקרת הזרימה. עיקר הגידול במכירות נובע מגידול בביקושים בסין וביתר המזרח הרחוק. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו המכירות בכ-135.9 מיליון דולר, בהשוואה למכירות של כ-136.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
מכירות המוצרים לתעשיית המוצרים האולטרה נקיים הסתכמו ברבעון השלישי של 2019 בכ-14.2 מיליון דולר לעומת מכירות של כ-16.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות המוצרים האולטרה נקיים נובעת בעיקר מירידה זמנית בביקושים למוצרי החברה בטריטוריות צפון אמריקה, אירופה והמזרח הרחוק (למעט סין). בטריטורית אירופה הירידה במכירות נובעת מירידה במכירות של חברת הבת היצרנית באנגליה עקב ירידה בביקושים מהלקוח המרכזי שלה, בקיזוז הגידול מלקוחות חדשים.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו מכירות המוצרים לתעשיית המוצרים האולטרה נקיים בכ-45.7 מיליון דולר בהשוואה למכירות של כ-54.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית הסתכמו ברבעון השלישי של 2019 בכ-22.5 מיליון דולר, לעומת מכירות של כ-21.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עלייה זו נובעת מעלייה בביקושים למוצרי החברה בכל אחת מהטריטוריות בהן פועלת החברה. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית בכ-61.8 מיליון דולר בהשוואה למכירות של כ-69.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה במכירות המוצרים לתעשייה התהליכית בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקרה מירידה בביקושים למוצרי החברה בטריטוריות צפון אמריקה, אירופה והמזרח הרחוק (למעט סין). 
 
מכירות המוצרים לבקרת זרימה הסתכמו ברבעון השלישי של 2019 בכ-10.6 מיליון דולר, לעומת כ-8.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו מכירות המוצרים לבקרת זרימה בכ-28.3 מיליון דולר בהשוואה למכירות של כ-11.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה זו נובעת מעלייה בביקושים להולכה של נוזלים וגזים המשמשים בתעשיות הגז והנפט, הפטרוכימיה, הספנות, האנרגיה והתעשייה הכללית ובמיוחד לטרמינלים לגז טבעי. חברת הבת בקוריאה אוחדה לראשונה בדו"חותיה הכספיים של החברה ביום 13 באוגוסט, 2018. 
 
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם בכ-12.8 מיליון דולר (כ-27% מסך המכירות), וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ-14.5 מיליון דולר (כ-31% מסך המכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי בהשוואה בין התקופות נובעת בעיקר מתמהיל המוצרים שנמכרו בהמ-לט ומירידה נקודתית במכירות חברת הבת בקוריאה. בתשעת החודשים של שנת 2019 הסתכם הרווח הגולמי בכ-38.1 מיליון דולר (כ-28% מסך המכירות), בהשוואה לכ-46.3 מיליון דולר (כ-34% מסך המכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.
 
הרווח התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם בכ-2.5 מיליון דולר בהשוואה לכ-4.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם הרווח התפעולי בכ-4.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-14.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד כולל רווח מרכישה של החברה הקוריאנית במחיר הזדמנותי בסך של כ-0.4 מיליון דולר. 
 
ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות ובנטרול סעיפים חד פעמיים) שהציגה הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם בכ-5.5 מיליון דולר לאחר יישום לראשונה של תקן חכירות IFRS16 (כ-4.6 מיליון דולר בנטרול השפעת החלת התקן) לעומת כ-5.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם ה-EBITDA בכ-14.1 מיליון דולר לאחר יישום לראשונה של תקן חכירות IFRS16 (כ-11.3 מיליון דולר בנטרול השפעת החלת התקן), בהשוואה לכ-19.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA ברבעון הראשון והשני של שנת 2019 הסתכם בכ-4 מיליון דולר ובכ-4.5 מיליון דולר, בהתאמה.
 
אירועים בתקופת הדו"ח
  • ביום 29 ביולי 2019 חתמה החברה על הסכם נוסף מול הלקוח בויאטנם שעתיד לבנות טרמינלים נוספים והזמנות נוספות במסגרת הפרויקט הנוכחי, כאשר נכון למועד פרסום דוח זה, התקבלו הזמנות בסכום מצטבר כולל של כ – 12 מיליון דולר בתחום אסטרטגי זה.
  • ביום 26 בספטמבר 2019 קיבלה חברת הבת של החברה בסין (Xinghe Jiangsu .Ltd., Co Valve)  רישיון לתכנון ציוד בטיחות למתקני אנרגיה גרעינית אזרחיים מהמנהל הלאומי לביטחון גרעיני בסין. רישיון ייחודי זה יהווה יתרון במכרזים עתידיים בסין שעשויים להיחתם בחודשים הקרובים. 
  • החברה השלימה את הקמת מפעל הגימורים בתאילנד הכולל חדרים נקיים, בהיקף השקעה לא מהותי, וזאת במטרה לשפר את זמינות אספקת המוצרים של הקבוצה לתעשיית המוצרים האולטרה נקיים באזור אסיה.
 
 

 


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.