מיטב דש >> סיכום שבועי >> הקטינו את החשיפה לחברות הקטנות בעולם, במיוחד כדאי להקטין חשיפה למניות הקטנות בארה"ב

למרות ההאטה בסחר החוץ בעולם וייסוף השקל, חברות היצוא בישראל לא מדווחות על קשיים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

10/12/2019 אלכס זבז`ינסקי

עיקרי הדברים  

·     קצב הגידול של המשרות במשק ברמת השכר הגבוהה יחסית נותר יציב, לעומת הירידה בתוספת המשרות ברמות השכר הבינוניות והנמוכות.

·     למרות ייסוף השקל וההאטה בסחר החוץ בעולם, היצואנים הישראלים לא מדווחים על שחיקה משמעותית ברווחיות היצוא וירידה בהזמנות.

·     בנק ישראל התערב בצורה משמעותית במסחר במט"ח בחודש נובמבר, אך נראה שהוא בעיקר פועל כדי לבלום המשך ייסוף השקל ולא כדי להאיץ את הפיחות.

·     בסקרים שונים, בעיקר במדדי מנהלי הרכש, מופיעים סימנים של בלימת ההאטה במגזר התעשייה בעולם, אולם, כמעט כל נתוני הפעילות מצביעים על המשך ירידה בצמיחה.

·     למרות מספר משרות גבוה שהתווסף במשק האמריקאי בחודש נובמבר, תוספת המשרות השנתית הולכת וקטנה, בעיקר אצל בעלי השכר הגבוה. במיוחד ניכרת חולשה בענפים שבדרך כלל מגיבים מוקדם מהאחרים להאטה בצמיחה.

·     נמשכת ירידה במדדי המחירים ליצרן ובמדדי מחירי היבוא בעולם, מה שצפוי לצמצם לחצי האינפלציה שנובעים מעליית השכר ובאים לידי ביטוי בעיקר במחירי השירותים.

·     הביצועים העודפים של מניות השורה השנייה בישראל בשנה האחרונה הם בעיקר תוצאה שלהקטנת זרימת הכספים לחו"ל ע"י המוסדיים וקרנות הנאמנות, שהקצו יותר כספים להשקעה במניות בישראל.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:

גבוהה

בינונית / גבוהה

בינונית

בינונית / נמוכה

נמוכה

 

מח"מ האג"ח:    

ארוך

בינוני / ארוך

בינוני

בינוני / קצר

קצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניות

ללא דירוג

BBB

A

AA

AAA

 

דגשים:

·      אנו ממליצים להקטין בהדרגה הטיה לטובת האפיק השקלי.

·      אנו ממליצים להקטין חשיפה למדדי המניות של החברות הקטנות בעולם, במיוחד למניות האמריקאיות.


מאקרו ישראל.
העובדים בתחומים בהם השכר נמוך יחסית נהנו מגידול מהיר יותר בשכר ובכמות המשרות 
לא חל שינוי משמעותי בקצב הצמיחה של השכר הממוצע ובמספר המשרות במשק בחודש ספטמבר. 
הפעם בחרנו לבדוק איך השתנה השכר הממוצע מאז שנת 2012 בקבוצות שונות של רמות השכר. תרשים 2 מראה שהשכר אצל בעלי השכר הנמוך יחסית לשכר הממוצע צמח בכ-4% יותר (באחוזים) בתקופה זו מאשר אצל בעלי השכר הבינוני (קרוב לשכר הממוצע) והגבוה. דרך אגב, ההאצה אצל בעלי השכר הנמוך החלה בעיקר בשנתיים האחרונות, אחרי הפעימה האחרונה של עדכון שכר המינימום (דצמבר  2017). זה קרה ככל הנראה בגלל מחסור בעובדים זמינים בתחומים בהם רמת השכר נמוכה יחסית.
המחסור בא לידי ביטוי גם בנתוני הביקוש לעובדים בשכר נמוך. בקבוצה זו נוצרו 330 אלף משרות מאז  2012, לעומת 280 אלף בקבוצת בעלי שכר בינוני ו-250 אלף משרות ברמת שכר גבוה. אולם, בשנתיים האחרונות חלה ירידה בקצב הגידול במשרות אצל בעלי השכר הנמוך והבינוני , כאשר אצל בעלי השכר הגבוה , הקצב נותר יציב.
 
 
למרות ההאטה בסחר החוץ בעולם וייסוף השקל, חברות היצוא בישראל לא מדווחות על קשיים 
תוצאות סקר הערכת המגמות בעסקים לחודש אוקטובר נראות משובשות בגלל החגים. הנקודה שבחרנו לבדוק קשורה להשפעת ההאטה בעולם והשפעת התחזקות השקל על פעילות היצוא:
  • למרות הייסוף המשמעותי של השקל מתחילת השנה, החברות במגזר התעשייה מדווחות על שחיקה קטנה יחסית ברווחיות היצוא כאשר במגזר השירותים השחיקה כמעט לא מורגשת. בפעם הקודמת, כשהשקל הגיע לרמה דומה מול הדולר האמריקאי בסוף שנת 2017, השחיקה המדווחת הייתה משמעותית הרבה יותר. לא נראה שהשחיקה הנמוכה ברווחיות מעידה כי החברות הקטינו חשיפתן לשע"ח. סביר יותר שיידרש מעט יותר זמן כדי שייסוף השקל יורגש ברווחיות.
  • למרות ההאטה בסחר העולמי, לא ניכר קושי גדול במדד שמשקף מחסור בהזמנות ליצוא. במיוחד מפתיעה "חסינות" החברות התעשייתיות להאטה בעולם.
 
 
מאקרו עולם.
האם הסימנים המעודדים בעולם מעידים על בלימת ההאטה בתחום התעשייה?
היו לאחרונה לא מעט נתונים כלכליים בעולם שעשויים להעיד שההאטה בפעילות התעשייה והסחר הגיעה לתחתית:
  • מדד מנהלי הרכש הגלובלי עלה מעל 50 בחודש נובמבר בפעם הראשונה בחצי השנה. נרשמה עלייה במדד המדינות המפותחות (בהובלת אירופה), כאשר במתפתחות המדד נותר יציב.
  • במיוחד בלטה העלייה בכל מדדי מנהלי הרכש בסין, הן בתחום התעשייה והן בשירותים.
 
לעומת הסקרים, נתוני הפעילות ממשיכים להצביע על המגמה השלילית
יחד עם הנתונים החיוביים, שבעיקר משקפים את הסקרים, רוב נתוני הפעילות דווקא מראים המשך הרעה במגמה. בשבוע שעבר אכזבו נתוני הייצור התעשייתי והיצוא מהמדינות המתפתחות שהמשיכו לרדת. בשבוע שעבר התפרסמו נתוני הייצור התעשייתי והזמנות בתעשייה בגרמניה שהפתיעו לרעה. למרות עלייה במדד מנהלי הרכש, היצוא מסין המשיך לרדת בחודש נובמבר.
ככלל, האינדיקאטור לצמיחה העולמית שמתפרסם ע"י בלומברג מצביע על ירידה ברבעון הרביעי לרמה כמעט הנמוכה ביותר מאז משבר 2008.
 
 
למרות תוספת המשרות הגדולה, שוק העבודה האמריקאי נמצא בהאטה 
תוספת המשרות החודשית בשוק העבודה האמריקאי הייתה גבוהה משמעותית מהתחזית (266 אלף משרות לעומת 180 אלף). גם הנתון לחודש הקודם עודכן כלפי מעלה. שיעור האבטלה נותר ברמה הנמוכה ב-50 השנים האחרונות. 
אולם, נתוני המגמה מראים ששוק העבודה האמריקאי מושפע יותר ויותר מההאטה בכלכלה:
1. תוספת המשרות השנתית הולכת ופוחתת.
2. עיקר ההאטה בתוספת המשרות מתרחשת במשרות בעלות השכר הגבוה.
3. באחת הסקירות לפני מספר חודשים הצגנו באיזה ענפים התחילה ירידה בשיעור הגידול במשרות מוקדם יותר מהענפים האחרים לקראת המיתון במשק האמריקאי בשנים 2001 ו-2008. 
מצאנו שהענפים שתגובתם הקדימה בואו של המיתון כללו בעיקר ענפי הייצור שונים, הענפים שקשורים לנדל"ן, ענפי השירותים המקצועיים כגון שירות השמת העובדים, עריכת דין, פיננסיים, ראיית חשבון ופעילויות מקומות הבילוי. בשני המשברים האחרונים בענפים אלו ההאטה במשרות החלה הרבה לפני יתר הענפים.
 
בשנה האחרונה קצב הגידול במשרות של הענפים "המקדימים" התחיל להתמתן עד שירד לאחרונה מתחת לקצב בשאר הענפים. במיתונים הקודמים זה קרה כשלושה רבעונים לפני תחילת המיתון. 
 
 
נתונים אחרים במשק האמריקאי
  • קצב השינוי השנתי בהזמנות במפעלים בארה"ב המשיך לרדת גם בחודש אוקטובר.
  • מדד מנהלי הרכש בתעשייה בארה"ב כמעט לא השתנה בשלושת החודשים האחרונים ונותר ברמה של כ-48 המצביע על ירידה בפעילות.
  • ההאטה בתחום התעשייה באה לידי ביטוי בעלייה במלאים במפעלים ואצל הסוחרים הסיטונאים. היחס בין המלאים למכירות במגזרים אלה עלה משמעותית בשנה האחרונה.
 
 
 
קצב הגידול בהוצאות הבנייה שלא למגורים ירד, לעומת ההתאוששות בבנייה למגורים. במיוחד ירדו בשנה האחרונה הוצאות הבנייה לנדל"ן המסחרי. גם הבנייה לתעשייה ולמשרדים נחלשה, אך בשיעור מתון יותר . הירידה בבניה למסחר מתרחשת במקביל לירידה חדה במשרות בחנויות הבגדים וירידה מתונה יותר בחנויות הבריאות וטיפוח האישי ובחנויות כולבו. מגמה זו לא בהכרח קשורה לירידה בביקושים, אלא למעבר למסחר באינטרנט בתחומים אלו. לראיה, מספר המשרות בחנויות המזון דווקא גדל. 
 
עוד סימן להאטה בכלכלה האמריקאית מתבטא בהאטה בקצב הצמיחה של כל סוגי היבוא. במיוחד נרשמה ירידה חדה ביבוא מוצרי הצריכה בחודש אוקטובר שהתרחשה ככל הנראה בגלל המכסים שהוטלו על היבוא מסין בחודש ספטמבר. מועדי המכסים עשויים לשבש לא רק את נתוני היבוא, אלא גם הצריכה ואחרים.
 
 
מי ינצח בקרב על האינפלציה, מחירי המוצרים היורדים או השירותים העולים?
ההאטה בתעשייה והסחר בעולם בשנתיים האחרונות מובילה לירידה חדה במחירי המוצרים. מדדי המחירים ליצרן ללא מחירי האנרגיה רשמו ירידה חדה בסין והתמתנות משמעותית בארה"ב ואירופה. גם מדדי מחירי היבוא בכל העולם מאבדים גובה.
 
ירידה במחירי המוצרים בעולם עוזרת לשמור על אינפלציה נמוכה יחסית. אולם, אם התעשייה תתאושש, מחירי המוצרים עשויים להתייצב ולהצטרף למחירי השירותים העולים ברוב המדינות בהשפעת המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים ושוקי העבודה ההדוקים שמובילים לעלייה בשכר.
שורה תחתונה: אנו מעריכים שהכלכלה העולמית תמשיך להאט ולגרום ללחצים דפלציוניים במחירי המוצרים. 
 
 
 
שווקים.
במבט על השנה הקרובה התשואות צפויות לרדת 
תשואות האג"ח הארוכות בארה"ב עלו בתגובה לנתוני שוק העבודה. אולם, בסה"כ, האג"ח ל-10 שנים נמצאת בטווח יחסית יציב בין כ-1.7%-1.9% בשלושת החודשים האחרונים. החוזים על הריבית מגלמים הורדת ריבית אחת במהלך 2020. 
  • להערכתנו, כל עוד אין חשש מפני התפתחות האינפלציה, התשואות יישארו בטווח הנוכחי. אנו צופים שה-FED יוריד ריבית יותר מפעם אחת בשנה הקרובה בתגובה להאטה בצמיחה. לכן, להערכתנו, התשואות בעוד שנה יהיו נמוכות יותר מהיום.
  • התערבות של בנק ישראל בשוק המט"ח הסתכמה בחודש נובמבר בכ-1.3 מיליארד דולר לאחר שרכש כ-300 מיליון דולר באוקטובר. בנק ישראל עדיין פועל כדי לבלום את ייסוף השקל ולא מנסה לייצר פיחות באמצעות ההתערבות. 
 
שורה תחתונה: אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ בינוני-ארוך בתיק האג"ח.
 
 
 
המניות הקטנות הן אינדיקאטור טוב יותר לגבי התפתחות בכלכלה
אנחנו נמצאים כעת בראלי של "תקווה" בשוקי המניות ולא של "צמיחה" . השוק שעולה על סמך "תקוות לעתיד טוב יותר" מתרחש בתקופות של ירידה בצמיחה ומתאפיין בביצועים עודפים של המניות הגדולות על פני המדדים של המניות הקטנות יותר. היחס בין המדד MSCI Small Cap לבין MSCI World מתנהג במתאם גבוה עם הצמיחה בעולם. המניות הקטנות מנצחות בתקופות של האצה בצמיחה. 
אנו מעריכים שבשנה הקרובה הכלכלה האמריקאית תיחלש יותר מאשר הכלכלות האחרות. לכן, המלצנו להקטין את החשיפה לשוק המניות האמריקאי ע"ח יתר השווקים. כדאי בעיקר לעשות זאת דרך הקטנת חשיפה למניות השורה השנייה בארה"ב.
 
 
שורה תחתונה: המשך ירידה בצמיחה תומכת בהשקעה במדדי המניות העיקריים על פני המדדים של החברות הקטנות. במיוחד כדאי להקטין חשיפה למניות הקטנות בארה"ב.
 
 
הביצועים של המניות הקטנות בישראל תלויים בעיקר בתיאבון המשקיעים להשקעה בחו"ל
זרימת הכספים של קרנות הנאמנות והמשקיעים המוסדיים לחו"ל לעומת ההשקעות שלהם בשוק המניות המקומי. בשנה האחרונה חל קיטון בכמות הכספים שיצאו לחו"ל ועלייה בהיקף הכספים שזרמו לשוק המניות המקומי. במצבים כאלה, כפי שהיה גם בעבר, מדד ת"א 90 מציג בדרך כלל ביצועים עודפים על פני המדד ת"א 35. 
כדי שהזרימה לחו"ל תמשיך לקטון ולישראל לגדול, הצמיחה בחו"ל צריכה להישאר שברירית על רקע צמיחה יחסית יציבה בישראל שמאוימת בעיקר מהסיכונים הפוליטיים.