מניית שופרסל >> החברה תמזג לתוכה את רשת Be במסגרת "מיזוג סטטורי"

לשם השלמת תהליך הרכישה לצד השארת מותג Be כמותג נפרד.

לקרנות המשקיעות בשופרסל לחץ כאן

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
19/12/2019

לקרנות המשקיעות בשופרסל לחץ כאן

 

חברת שופרסל הודיעה היום על ביצועו של מיזוג סטטורי במסגרתו רשת Be אשר הינה חברת בת בבעלותה ובשליטתה המלאה (100%), של שופרסל תמוזג לתוכה ותימחק מרישומי רשם החברות. החברה תמשיך לפעול כמותג  עצמאי גם לאחר השלמת המיזוג אשר יכנס לתוקף החל מיום 31.12.2019, תוך יצירת סינרגיה מירבית של פעילותה עם פעילות חברת שופרסל.  

ניהול הפעילויות של שופרסל ושל Be במסגרת תאגיד אחד יביא לתרומה משמעותית לפעילות מותג Be ולצמיחתו כרשת פארם אטרקטיבית ומובילה בשוק הישראלי. בתוך כך, תוכל הרשת הממוזגת להביא לשיפור תנאי הסחר מניצול היתרון לגודל, ויצירת סינרגה מירבית כגון איחוד המותג הפרטי של Be עם מותג שופרסל, הקטנת עלויות ויצירת יעילות תפעולית ולוגיסטית מירבית.
 
עוד תפעל החברה הממוזגת להקמת מתחמי פארם של מותג Be בתוך סניפי רשת שופרסל באופן שיביא לשיפור חווית הלקוח, הורדת מחירים והרחבת מגוון המוצרים המוצעים ללקוח.
 
השלמת המיזוג מותנית בקבלת אישור רשות המיסים ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים.
 
איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל מסר: "אנו מצויים בעיצומה של פעילות מואצת לביסוסה של רשת Be כרשת פארם מובילה בישראל, לאחר שנים ששוק זה נשלט על ידי שחקן יחיד. כבר היום, ניכר כי פעילות הרשת הביאה להגברת התחרות, להורדת מחירים ולשינויים שונים בשוק זה. מרגע רכישת הרשת ועד היום, שופרסל פועלת ליצירת סינרגיה מירבית בין פעילות שופרסל ופעילות רשת בי, תוך תמיכה מירבית של יחידות המטה בשופרסל בפעילות בי. בכוותנו להעצים את החיבור בין מותג Be לפעילות חברת שופרסל, ביחידות המטה, בלוגיסטיקה ובמערך הסניפים".