לידר שוקי הון >> התרחבות השירותים מחזקת את השקל

השבוע האחרון אופיין במסחר דל בשל החגים, אולם התנופה החיובית בשווקים המשיכה על רקע ציפייה להסכם סחר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

30/12/2019 קרן מרדכי

נקודות עיקריות
השבוע האחרון אופיין במסחר דל בשל החגים, אולם התנופה החיובית בשווקים המשיכה על רקע ציפייה להסכם סחר (ארה"ב-סין) הנמצא לקראת ניסוחים אחרונים ועומד להיחתם בקרוב מאד. יחד עם זאת מרבית הנתונים הכלכליים בארה"ב היו שליליים יחסית, כולל ירידה ב הזמנות מוצרי בני קיימא, ירידה בסקר תעשייה באזור Dallas ומספר מכירות של בתים חדשים נמוך יחסית לציפיות.
אנו מנתחים את נתוני המאקרו בראיית בנק ישראל:
 
מאקרו ישראל:
 • יצוא שירותים זינק באוקטובר ב- 4.4% לעומת ספט' ועלה ב- 15.3% שנה על פני שנה 
 • נתון חיובי זה תומך גם בצמיחה וגם בעודף בחשבון השוטף ברבעון ד'.3.1%.
 
סביבת האינפלציה:
 • בשבוע האחרון השקל יוסף ב-0.7% מול הדולר וב- 0.5% מול היורו.
 • מחירי הנפט ממשיכים לזחול כלפי מעלה, מחיר חבית ברנט הגיע ל- 68 דולר.
 • מחירי ה חשמל יוזלו ב- 4% בתחילת ינואר ו יגרעו 0.1% -מהמדד.
 • מחירי היבוא של מוצרי הצריכה ירדו ב- 4% ב- 12 החודשים האחרונים עד
ספטמבר בשקלים.
 • מחירי היבוא של מוצרי המזון ירדו ב- 7.3%.
 
מאקרו גלובאלי:
ארה"ב: מעט נתונים פורסמו, רובם היו חלשים.
 • 2.0% בנוב', ונותרו יציבות ללא ענף התחבורה.
 • המכירות של בתים חדשים עלו ב- 1.3% בנוב', אך האומדן של אוק' ירד ב-3.1%.
 • מדד האמון הקבלני (NAHB) מצביע על אופטימיות לגבי הפעילות בענף הבנייה.
 
יפן: חולשה בתעשייה ובצריכה .
 • שיעור האבטלה ירד ל- 2.2% בנוב' מ- 2.4% באוק': סביבה של תעסוקה מלאה.
 • הייצור התעשייתי ירד ב- 0.9% -בנוב' וירד ב-8.1% בשנה האחרונה.
 • המסחר הקמעונאי ירד ב- 2.1% y/y בנובמבר על רקע העלאת מס קנייה מ-8% ל- 10% .צפויה התכווצות בתוצר ברבעון ד' על רקע ירידה בצריכה וחולשה בתעשייה.
שוק האג"ח: פחתה האטרקטיביות בארוכים
 • אנו ממשיכים לראות יותר סיכון מאשר סיכוי במח"מים הארוכים.
 • חתימה על הסכם סחר צפויה לתרום לעליית תשואות בארה"ב.
 • לא צפויה הורדת ריבית ב- 19.1.7 ,בנק ישראל מעדיף להתערב בשוק המט"ח.
 • בינואר משרד האוצר יגייס 5 מיליארד ₪, מול פדיון של 8.9 מיליארד.
 • העדר אופק של הורדת ריבית מוריד מהאטרקטיביות של האפיקים הארוכים.אנו מעדיפים את האפיקים הצמודים בשל תמחור אינפלציה נמוך מדי.
 
זום אין: רכישות המט"ח לא מהוות QE
 • מחודש אוקטובר בנק ישראל חזר להתערב בשוק המט"ח.
 • מדיניות זו נמשכה בנובמבר (3.1 מיליארד דולר), וכנראה בדצמבר.
 • בנק ישראל מעקר את השפעת ההזרמה הנוצרת מרכישות המט"ח, לכן לא מדובר
 
בהרחבה כמותית.
 • בנק ישראל לא ישנה את מדיניות הספיגה ללא הודעה מסודרת.
 • תנאי מוקדם לרכישות "לא מעוקרות" הינו ריבית בסיסית על רמה של %0.0