חברת הנדל"ן מישורים החליפה אג"ח בהיקף של 63.5 מיליון שקל

במסגרת ההליך הוחלפו כ 63.5 מיליון שקל ע"נ מ 3 סדרות אג"ח קצרות שונות של מישורים, במח"מ ממוצע של כ 1.3 שנים לסדרה ד של החברה במח"מ של כ 4 שנים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
גיל בלוטרייך בעל השליטה גיל בלוטרייך בעל השליטה

עידו אסייג
29/02/2016

חברת מישורים, שבשליטת גיל בלוטרייך, דיווחה היום על הצלחה בהליך החלפת אגרות החוב של החברה, במסגרתו הוחלפו כ 63.5 מיליון שקל ע"נ מ 3 סדרות אג"ח קצרות שונות של מישורים, במח"מ ממוצע של כ 1.3 שנים לסדרה ד של החברה במח"מ של כ 4 שנים.

החברה קיבלה ממעלות S&P דירוג אשראי 'ilBBB/Positive' המאפשר לה להחליף את סדרות האג"ח הקצרות (ב', ג' וי"ב)) בסדרת אג"ח ארוכה (סדרה ד') הנושאת ריבית צמודת מדד של 4.9%.

מרבית הכמות שהוחלפה היתה של אג"ח ב' בהיקף של כ-49.5 מיליון שקל ע"נ במח"מ של כ 1 שנים הנושא ריבית צמודת מדד של 7.8%.

רמי שריקי מנכ"ל החברה, בהתייחסו להליך החלפת האג"ח: "אני רוצה להודות לגופים המוסדיים אשר הביעו אמון בחברה ובהנהלתה ונענו להצעת החברה להחלפה של אג"ח לזמן קצר של החברה באג"ח לזמן ארוך, וכן לכל הצוות המקצועי אשר סייע בהשלמה מוצלחת מאוד של החלפת האג"ח. צעד זה הינו נדבך נוסף בשרשרת הצעדים העסקיים והפיננסים הרבים שביצענו בשנה האחרונה, שמטרתם לחזק את המיצוב הפיננסי והעסקי של החברה, לאפשר פריסה של החוב לטווח ארוך כך שיהלום יותר טוב את אופי הנכסים, ולאפשר לחברה גמישות פיננסית טובה יותר בפיתוח החברה והשבחת הנכסים בבעלות. החלפת האג"ח מפנה לחברה מקורות תזרימיים בהיקף משמעותי, אשר מניבים כיום לחברה תשואה אפסית (עקב שמירתם כמזומן ו/או פיקדונות), לעסקאות מניבות חדשות שיניבו תזרים תפעולי חיובי וכן להמשך פיתוח של החברה ושל עסקיה".

יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון שוק ההון ואסטרטגיה, ליווה וייעץ למישורים בהליך.

קונסורציום החתמים, בהובלת רוסאריו, המנוהלת על ידי מר ליאור פייס, כלל גם את גופי החיתום: דיסקונט חיתום, אקסלנס חיתום, לאומי פרטנרס ואגוז הנפקות ופיננסים.

עו"ד אבי דושניק ועו"ד יהל חלמיש ממשרד גולדפרב זליגמן ליוו את החברה בהיבטים המשפטיים של העסקה. 

המהלכים העסקיים והפיננסיים שביצעה מישורים בשנה האחרונה זכו להבעת אמון גם מצד חברת הדירוג מעלות S&P שהעלתה במהלך החודש הנוכחי את אופק הדירוג של החברה מ"יציב" ל"חיובי", כך שלאחר מהלך העדכון אגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג 'ilBBB/Positive'. בין נימוקיה להעלאת אופק הדירוג, ציינה מעלות כי בחודשים הקרובים עשויים יחסי הכיסוי להמשיך במגמת השיפור כך שיהלמו דירוג גבוה יותר מהדירוג הנוכחי. כמו-כן,  ככל שהחברה תיישם את תכניתה העסקית תוך המשך ארגון מחדש של מבנה החוב של החברה והארכת המח"מ של ההתחייבויות הפיננסיות ניתן יהיה לראות שיפור נוסף בפרופיל הפיננסי של החברה.

מישורים חברה לפיתוח בע"מ עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, נאמנויות ושותפויות שלה בהשקעות ומסחר בקרקעות, בייזום, פיתוח וניהול פרויקטים בתחום הנדל"ן וכן בניהול נכסים מניבים, מלונות ואתרי נופש ואירוח בקנדה, בישראל ובארה"ב.
האזורים הגיאוגרפיים שבהם פועלות החברה והחברות הבנות שלה הינם ישראל, קנדה וארה"ב.

פעילות החברה ביחס לנכסיה בישראל מתבצעת מישראל , פעילות החברה ביחס לנכסיה בקנדה וביחס למלון Arcade, Hyatt Cleveland מתבצעת מקנדה באמצעות אחזקה ב-50% בחברת Skyline International Development Inc (סקייליין, שמניותיה נסחרות בתל-אביב), ופעילות החברה ביחס לנכסיה המניבים בארה"ב מתבצעת מארה"ב ביחד עם שותפים בפעילויות אלו. נשיא מישורים ובעל השליטה בה הינו מר גיל בלוטרייך, ומנכ"ל החברה הינו מר רמי שריקי.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.