אבן קיסר מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2016 >> ההכנסות גדלו ב- 5.5% לשיא חדש של 144.3 מיליון דולר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

08/11/2016 עומר רגב

  • ההכנסות גדלו ב- 5.5% לשיא חדש של 144.3 מיליון דולר; צמיחה של 3.8% על בסיס שערי חליפין קבועים

  • רווח למניה על בסיס דילול מלא של 0.65 דולר;  רווח מתואם למניה על בסיס דילול מלא של 0.70 דולר
  • החברה מעדכנת את התחזית השנתית ל- 2016 של ההכנסות וה-EBITDA המתואמת

שדות ים, 2 בנובמבר 2016- אבן קיסר בע"מ (NASDAQ: CSTE), מובילה עולמית בייצור משטחי קוורץ באיכות גבוהה, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ברבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2016.

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2016 גדלו ב-5.5% לשיא חדש של 144.3 מיליון דולר לעומת 136.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. על בסיס שערי חליפין קבועים הסתכם הגידול בהכנסות ברבעון השלישי ב-3.8%. הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מהמשך הביצועים החזקים של החברה באוסטרליה ובקנדה, אשר צמחו  ב-21.8% וב- 13.0% בהתאמה. ההכנסות בישראל ובשאר העולם גדלו ב- 6.4% וב- 14.8%, בהתאמה, ותרמו אף הן לצמיחה הכוללת, אשר קוזזה בחלקה על-ידי ארה"ב ואירופה, שם ירדו ההכנסות ב-5.4% וב-1.2%, בהתאמה.

יונתן מלמד, יו"ר דירקטוריון אבן קיסר התייחס לתוצאות הרבעון: "אנו מרוצים מהמשך הצמיחה ומהגעה לשיא חדש של הכנסות כתוצאה מגידול באזורים רבים בהם אנו פועלים. המשך צמיחה זו ממחיש את עוצמתו של המותג אבן קיסר - Caesarstone בעולם ואת הצלחת המוצרים החדשניים שלנו. בה בעת, נוכח פוטנציאל השוק האמריקאי למשטחי הקוורץ, איננו מרוצים מביצועינו בשוק זה ברבעון השלישי. אנו ממשיכים ונוקטים בפעולות משמעותיות לשיפור הביצועים שלנו בשוק האמריקאי. יש לנו חוזק עסקי, מוצרים מעולים, רמת שירות גבוהה ומותג מצוין, ואנו מאמינים שנוכל לחדש את הצמיחה שלנו בארה"ב". 

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם ב-40.5%, שיפור של 1% לעומת רווח גולמי של 39.5% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקר מעלויות נמוכות יותר של חומרי גלם.

ההוצאות התפעוליות ברבעון השלישי היו 30.3 מיליון דולר, 21.0% מההכנסות, זאת לעומת 29.4 מיליון דולר,21.5% מההכנסות, ברבעון המקביל אשתקד. החברה ציינה שהוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה הסתכמו ב- 1.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016, זאת לעומת 4.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, אז החברה רשמה לראשונה חבות ביחס לתביעות סיליקוזיס. ללא עלויות אלו, ההוצאות התפעוליות הסתכמו ב- 29.3 מיליון דולר, שיעור של 20.3% מההכנסות, לעומת 24.7 מיליון דולר, שיעור של 18.0% מההכנסות, ברבעון המקביל אשתקד. גידול זה משקף השקעה משמעותית בפעילות השיווק והמכירה בארה"ב במסגרת מאמצי החברה לחידוש הצמיחה בכל ערוצי ההפצה.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם ב-28.2 מיליון דולר, שיעור של 19.5%, לעומת 24.7 מיליון דולר, שיעור של 18.1%, ברבעון השלישי של 2015.

ה-EBITDA המתואמת, שאינה כוללת הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה וסעיפי הוצאה חד-פעמיים, הסתכמה ב- 37.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016, שיעור של 26.0% מההכנסות. זאת, לעומת EBITDA מתואמת של 36.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה החולפת, המהווה שיעור של 26.5% מההכנסות. הירידה בשיעור ה-EBITDA המתואמת מההכנסות משנה לשנה משקפת את הגדלת ההשקעות בהוצאות שיווק ומכירה, בעיקר בארה"ב, אשר קוזזה בחלקה על ידי שיעור רווח גולמי משופר, כמתואר לעיל.

הוצאות המימון ברבעון השלישי הסתכמו ב-1.1 מיליון דולר לעומת 0.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נבע בעיקר מהפסדים בגין תנודות בשערי החליפין ברבעון השלישי של 2016 בסך 0.2 מיליון דולר לעומת רווח של 0.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015.

הרווח הנקי של החברה המיוחס לבעלי המניות גדל ב- 12.8% ל- 22.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016 לעומת 19.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם למניה על בסיס דילול מלא ברבעון השלישי היה 0.70 דולר ביחס ל- 34.5 מיליון מניות לעומת 0.69 דולר ביחס ל- 35.5 מיליון מניות ברבעון השלישי של השנה שעברה. מספר המניות הקטן יותר הינו תוצאה של תוכנית הרכישה החוזרת של מניות החברה שהחברה יישמה החל מפברואר 2016 ושהסתיימה ברבעון השלישי. במסגרת התוכנית,  החברה רכשה מחדש 1.1 מיליון מניות בסכום כולל של 39.4 מיליון דולר.

נכון ל-30 בספטמבר 2016, מאזן החברה נותר איתן עם מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים קצרי מועד בסך 74.5 מיליון דולר, גידול של 18.9 מיליון דולר בהשוואה ל- 30 ביוני 2016, שהושג הגם שהחברה הוציאה ברבעון השלישי 9.7 מיליון דולר לרכישה חוזרת של מניותיה.

תחזית 

החברה הורידה את התחזית השנתית ל-2016 על מנת לשקף את תוצאות הרבעון השלישי והמשך השינויים הארגוניים והתפעוליים בארה"ב. החברה צופה לשנה זו הכנסות בטווח של 524-534 מיליון דולר וEBITDA - מתואמת  בטווח של 125-130 מיליון דולר.

אודות אבן קיסר:
אבן קיסר מייצרת ומשווקת משטחי קוורץ באיכות גבוהה למגוון שימושים ויישומים, הן בתחום הביתי והן לצרכים מסחריים, בהם משטחי עבודה למטבח, חיפויים לאמבטיה, ריצוף, חיפויי קירות ועוד משטחים פנימיים. המגוון העשיר של צבעים, סגנונות, עיצובים וטקסטורות של משטחי אבן קיסר, העמידים בפני שריטות, חום, וכתמים ושומרים על איכותם לאורך שנים, מעניקים ללקוחותיה של החברה את המשטחים הטובים ביותר. אבן קיסר היא חלוצה בייצור משטחי קוורץ ומובילה עולמית בתחום משטחי העבודה למטבח, מייצרת משטחי עבודה נוחים לשינוע, לעיבוד, להתקנה ולתחזוקה. קולקציות המוצרים של אבן קיסר, לרבות קלאסיקו, supernatural, מוטיבו וקונצ'טו נמכרות ביותר מ- 50 מדינות בעולם. אבן קיסר שנוסדה בשנת 1987 נסחרת בנאסד"ק (CSTE) החל מחודש מרץ 2012.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.