מזור רובוטיקה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2016 >> ההכנסות החוזרות צמחו ב-30% ל-4.3 מיליון דולר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

10/11/2016 עידו אסייג

  • החברה קיבלה 25 הזמנות למערכות במהלך הרבעון השלישי

  • ההכנסות החוזרות צמחו ב-30% ל-4.3 מיליון דולר הודות להמשך אימוצה של המערכת על ידי מנתחים והגידול בשימושיותה 

  • עד כה התקבלו הזמנות לשש מערכות במהלך הרבעון הרביעי עם התעצמות המומנטום של מערכת Mazor X 
  • החברה תקיים שיחת ועידה היום בשעה 15:30 שעון ישראל

קיסריה, ישראל – 8 בנובמבר, 2016 - חברת מזור רובוטיקה, העוסקת בפיתוח ומכירה של מכשור רפואי מתקדם לניווט כלים כירורגיים בדיוק גבוה ובפולשנות מזערית בניתוחי עמוד שדרה וניתוחי מוח, מדווחת היום על תוצאות הרבעון השלישי אשר הסתיים ב- 30 בספטמבר 2016. כפי שדווח בעבר, במהלך הרבעון השלישי של 2016 קיבלה מזור הזמנות ל-25 מערכות – בכללן 15 הזמנות ממדטרוניק ושלוש הזמנות נוספות טרם ההשקה למערכת Mazor X. בנוסף להזמנות למערכות Mazor X, החברה אף קיבלה הזמנות לשבע מערכות Renaissance – ארבע מתוכן בארה"ב ושלוש בשווקים הבינלאומיים באמצעות מפיציה בגרמניה, אוסטרליה ותאילנד. 

דגשים לרבעון השלישי

  • מזור חשפה את Mazor X, פלטפורמה ניתוחית פורצת דרך, שנועדה לשפר את יכולות החיזוי של התוצאות בניתוחי עמוד השדרה לתועלת המנתחים והמטופלים 

  • החברה קיבלה שלוש הזמנות למערכת Mazor X מלקוחות אמריקאים טרם ההשקה 

  • השלימה את החלק השני של ההשקעה ממדטרוניק בהיקף של 20 מיליון דולר 

הישגים תפעוליים ופיננסיים מהתקופה האחרונה 

  • ב-26 באוקטובר השיקה מזור מסחרית את Mazor X במסגרת הכנס השנתי של איגוד מנתחי עמוד השדרה  בצפון אמריקה NASS

  • מוסד רפואי אזורי גדול בצפון-מזרח ארה"ב הזמין שלוש מערכות Mazor X

"הרבעון השלישי היה חזק עבור מזור עם קבלת הזמנות ל-25 מערכות ניווט, שיא חדש המשתווה כמעט למספר המערכות שהוזמנו בכל שנת 2015", אמר אורי הדומי, מנכ"ל מזור. "המומנטום המתמשך שלנו במחצית השנייה של 2016 התבסס בעיקר על שניים מההישגים המשמעותיים שלנו – ההסכם האסטרטגי עם מדטרוניק שנחתם בחודש מאי והחשיפה של מערכת Mazor X בחודש יולי. בנוסף, עד כה, קיבלנו הזמנות לשש מערכות ברבעון הרביעי, כולל חמש הזמנות ל- Mazor X. מומנטום זה, יחד עם העניין הגדול במוצרים שלנו שאנו חווים כעת, מציב אותנו בעמדה איתנה לשימור מעמדנו המוביל בשוק מערכות הנחיה לניתוחי עמוד שדרה".      

תוצאות כספיות לרבעון השלישי של 2016 על בסיס  IFRS )"GAAP")

הכנסותיה של מזור ברבעון השלישי אשר הסתיים ב-30 בספטמבר, 2016, צמחו ב-52% ל-7.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. הכנסות החברה בשוק האמריקאי ברבעון השלישי הסתכמו ב-5.7 מיליון דולר בהשוואה ל-4.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015 בשל הכרה במכירה של שש מערכות במהלך הרבעון, בכללן שלוש מערכות Mazor X שנמכרו למדטרוניק, שותפתה האסטרטגית של החברה. וזאת בהשוואה לשלוש מערכות שנמכרו בשוק האמריקאי ברבעון השלישי של 2015. 

במהלך הרבעון השלישי קיבלה החברה הזמנות וסיפקה ארבע מערכות Renaissance בשוק האמריקאי. עם זאת, בשל מדיניות החברה המאפשרת ללקוחות חדשים של מערכת ה- Renaissance להחליפן למערכות Mazor X, ההכנסות שהוכרו היו בגין שתיים ממערכות Renaissance אלה בלבד. ההכרה בהכנסות משאר המערכות תדחה עד לאספקת מערכות Mazor X או עד לפקיעת מועד האופציה להחלפה. החברה אף קיבלה הזמנות ל-18 מערכות Mazor X , בכללן 15 מערכות ה- Mazor X שהוזמנו על ידי מדטרוניק. מתוך אלה, ארבע מערכות סופקו ברבעון השלישי. כפי שנחשף בעבר, שלוש ההזמנות למערכות  Mazor X טרם ההשקה שהתקבלו ברבעון השלישי, מיועדות לאספקה ללקוחות עד סוף הרבעון הראשון של שנת 2017, ולאחר אספקה יוכרו גם ההכנסות מהן. 

ההכנסות בשוק הבינלאומי הסתכמו ב-1.9 מיליון דולר בהשוואה ל-0.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. החברה קיבלה הזמנות לשלוש מערכות Renaissance ממפיציה הבינלאומיים בגרמניה, אוסטרליה ותאילנד. החברה אף הכירה בהכנסות ממערכת שסופקה למפיץ בסין, כחלק מהזמנה של מספר מערכות שהתקבלה ברבעון השני של 2016.  

בסך הכל, במהלך הרבעון השלישי של 2016, הוכרו ההכנסות מארבע מערכות בשווקים הבינלאומיים, בהשוואה לרבעון מקביל, בו לא נמכרו מערכות בשוק הבינלאומי.   

הכנסות החברה ממכירת מוצרים מתכלים, חוזי שירות ואחרים הסתכמו ברבעון השלישי של 2016 ב-4.3 מיליון דולר, גידול של 30% בהשוואה ל-3.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. הגידול בהכנסות החוזרות נובע בעיקר מהצמיחה במספר המערכות המותקנות. 

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי אשר הסתיים ב-30 בספטמבר, 2016, היה 65.7% מסך ההכנסות בהשוואה ל-75.9% ברבעון השלישי של 2015, המשקף בעיקר את המחיר המופחת למערכות Mazor X שסופקו למדטרוניק ועדכון המחיר של מערכות ה- Renaissance בעקבות ההשקה של מערכת Mazor X.  

ההוצאות התפעוליות הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2016 ב-10.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015, המשקפות בעיקר גידול בהשקעה במערכי המכירות ושיווק, והיוון של עלויות פיתוח בסך של 1.3 מיליון דולר.  הפסד התפעולי הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2016 ב-5.6 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 5.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב-5.2 מיליון דולר , או 11 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 5.2 מיליון דולר, או 12 סנט למניה ברבעון השלישי של 2015.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של 2016 ב-4.6 מיליון דולר, בהשוואה למזומנים ששימש לפעילות שוטפת בהיקף של כ-2.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015, בשל הוצאות תפעוליות גבוהות יותר. נכון ליום ה-30 בספטמבר 2016 היו בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בהיקף של 64.3 מיליון דולר. 

תוצאות כספיות לרבעון השלישי של 2016 על בסיס Non-GAAP

הטבלאות בהמשך כוללות התאמה בין תוצאות על בסיס GAAP עם התוצאות על בסיס Non-GAAP. ההתאמה נובעת בעיקר מהוצאות נטו שלא במזומן בסכום של 0.4 מיליון דולר, בגין הוצאות תשלום מבוסס מניות והיוון עלויות פיתוח ברבעון השלישי של 2016. על בסיס non-GAAP, הסתכם ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2016 ב-4.9 מיליון דולר, או 11 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 4.2 מיליון דולר או 10 סנט למניה ברבעון השלישי של שנת 2015.

תוצאות כספיות לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 על בסיס  IFRS ("GAAP")

הכנסותיה של מזור לתשעת החודשים אשר הסתיימו ב-30 בספטמבר 2016, צמחו ב- 29% והסתכמו ב-22.3 מיליון דולר, לעומת 17.3 מיליון דולר בתשעת החודשים אשר הסתיימו ב-30 בספטמבר 2015. הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מעלייה במכירות מערכות וגידול בהכנסות החוזרות. הכנסות החוזרות של החברה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2016 ב-12.3 מיליון דולר, גידול של 34% לעומת 9.2 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2015. הגידול בהכנסות החוזרות מיוחס לשיפור בשימושיות של מערכת Renaissance של החברה – בעיקר בשוק האמריקאי. שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 היה 72.3% בהשוואה ל-77.5% בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2015. ההפסד הנקי בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 הסתכם ב-14.4 מיליון דולר בהשוואה ל-12.5 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2015.  

תוצאות כספיות לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 על בסיס Non-GAAP

ההפסד הנקי על בסיס non-GAAP בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 הסתכם ב-12.9 מיליון דולר או 29 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 10.2 מיליון דולר או 24 סנט למניה בתשעת החודשים הראשונים של 2015.  


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.