ועדת העבודה והרווחה אישרה העלאת קצבת הבטחת הכנסה לקשישים ותוספת ותק לקצבת זקנה

התוספת לזוג לקשישים מעל ל- 6,000 ₪ בשנה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

איתי שלוסברג
16/11/2016

ועדת עבודה ורווחה אישרה היום את המתווה להעלאת קצבת הבטחת הכנסה לקשישים ואת תוספת הותק לקצבת זקנה כחלק מהתוכנית הכלכלית ותקציב המדינה לשנת 2017-2018. סך העלות – מעל למיליארד וחצי ש"ח שיכנסו לבסיס התקציב.

שר האוצר, משה כחלון: "מדובר בצעד נוסף ביישום דו"ח העוני ובמסגרת מדיניות הממשלה לצמצום הפערים החברתיים ואי השוויון במשק. התפקיד שלנו הוא להצמיח את המשק ולהעביר את הפירות למקומות הנכונים. חובתנו המוסרית כחברה לעזור לקשישים שלנו שאינם יכולים להתפרנס ושידם אינם משגת. כפי שעזרנו לחיילים, לקשישים, לחד הוריות ולעובדי הקבלן נמשיך לעזור גם לשאר האוכלוסיות המוחלשות בישראל."

זהו צעד נוסף לצמצום העוני בקרב קשישים ומצטרף לצעדים הקודמים שנעשו בתקציב הקודם וצעדים נוספים שנעשים בתקציב הנוכחי. על פי הערכת הביטוח הלאומי לאחר יישום המתווה ישופר משמעותית מצבם הכלכלי של קשישים מעוטי יכולת.
כמו כן, עולים חדשים ונשים שעד היום לא קיבלו את מלוא תוספת הותק מקצבת הזקנה שלהן יקבלו תוספת של עד 20% בחודש.

רקע – קצבת השלמת הכנסה לקשישים:

סה"כ מקבלים את הקצבה כיום כ- 230 אלף איש (140 אלף יחידים, ו-45 אלף זוגות) – קשישים אשר מרביתם חיים מקבצה זו בלבד, שכן החלת פנסיה חובה בישראל קיימת רק בשנים האחרונות.

נוסף על הקצבה, זכאים אותם קשישים גם לקבלת סיוע בדיור (סיוע בשכר דירה או דיור ציבורי). הגדלת הקצבה מגיעה במקביל להמלצות הוועדה למלחמה בעוני בנושא זה. להלן סכומי הקצבה החודשיים והתוספת שתיכנס לתוקף בחודש הבא, בסכום כולל של למעלה מ 400 מיליון ₪ בשנה:

 
רקע – תוספת ותק בקצבאות זקנה

הקצבה הבסיסית של זקנה עומדת היום על 1531 ₪ ליחיד. כאשר מי שהיה מבוטח בביטוח לאומי מעל 10 שנים מקבל תוספת של 2% בשנה בעד כל שנת ביטוח עד ל-50% תוספת. כך שהקצבה המרבית יחד עם תוספת הותק הינה 2297 ₪ ליחיד.
כאמור, עד היום תוספת הותק ניתנה רק לאחר 10 שנות ביטוח. שיטה זו היותה פגיעה מסוימת בשתי אוכלוסיות מרכזיות, העולים החדשים ונשים נשואות שאינן עובדות. הצעה זו מתקנת את הפגיעה בכך שמזכה את הקשישים בתוספת ותק החל משנת הביטוח הראשונה. העלות הכוללת של המהלך הינה מעל מיליארד ₪ ומגדילה את קצבת הזקנה בעד 300 ₪ בחודש.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.