רבעון שיא לתדיראן >> ההכנסות צמחו ב-4.5% לכ-253 מיליון ₪

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
משה ממרוד צילום סיון פרג.jpgמשה ממרוד צילום סיון פרג.jpg

20/11/2016 איתי שלוסברג


עיקרי התוצאות ברבעון השלישי ובינואר-ספטמבר שנת 2016 (בהשוואה לתקופות המקבילות בשנת 2015):

  • ההכנסות צמחו ברבעון השלישי בכ-4.5% לכ-253.2 מיליון ₪, ובינואר-ספטמבר בכ-16.2% לכ-646.6 מיליון ₪

  • הרווח הגולמי גדל ברבעון השלישי בכ-13.2% לכ-66.8 מיליון ₪, שיעור של כ-26.4% מהמחזור; בינואר-ספטמבר גדל הרווח הגולמי בכ-33.3% לכ-166.2 מיליון ₪, שיעור של כ-25.7% מהמחזור

  • הרווח התפעולי גדל ברבעון השלישי בכ-15.6% לכ-34.8 מיליון ₪, שיעור של כ-13.7% מהמחזור; בינואר-ספטמבר גדל הרווח התפעולי בכ-61.7% לכ-82.1 מיליון ₪, שיעור של כ-12.7% מהמחזור

  • הרווח הנקי גדל ברבעון השלישי בכ-3.8% לכ-26.1 מיליון ₪, שיעור של כ-10.3% מהמחזור; בינואר-ספטמבר גדל הרווח הנקי בכ-52.0% לכ-58.8 מיליון ₪, שיעור של כ-9.1% מהמחזור. ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016, הרווח הנקי הסתכם לסך של כ-80.1 מיליון ₪

  • ה-EBITDA גדל ברבעון השלישי בכ-15.9% לכ-36.2 מיליון ₪, שיעור של כ-14.3% מהמחזור; בינואר-ספטמבר גדל ה-EBITDA בכ-62.0% לכ-86.3 מיליון ₪, שיעור של כ-13.3% מהמחזור. ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016, ה-EBITDA הסתכם לסך של כ-111 מיליון ₪ 

  • איתנות פיננסית – ההון העצמי של החברה הגיע לכ-229.1 מיליון ₪ ומהווה כ-43.9% מסך המאזן (כ-53.3% בניכוי מזומנים בסך של כ-91 מיליון ₪)

  • העלאת דירוג – בנובמבר 2016 העלתה חברת מידרוג את דירוג איגרות החוב (סדרה 2) של החברה מדירוג A3 באופק 'יציב' לדירוג A2 באופק 'יציב'
לדברי משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: " זהו רבעון שיא לתדיראן הן בהיקף ההכנסות והן בכל מדדי הרווח. הצמיחה בהכנסות ברבעון השלישי בולטת במיוחד על רקע רבעון מקביל בו חווינו גל חום קיצוני. צמיחה זו לצד שיפור נוסף ברווחיות הגולמית הובילו לגידול דו-ספרתי ברווח התפעולי וברווח לפני מס, וכן לשיפור שורת הרווח הנקי על אף שברבעון המקביל לא נרשמו הוצאות מס. המיצוב של תדיראן כקבוצה וכמותג מובילים, לצד התמקדות בתחומי הליבה תוך חתירה מתמדת לחדשנות ושיפור מבנה העלויות, מאפשרות לנו להציג תוצאות חזקות לאורך זמן. בנוסף, יכולות הייצור, ההנדסה, הפיתוח, מערך השירות וההון האנושי האיכותיים, מאפשרים לנו להתפתח בשוק מיזוג האוויר הצומח ולנצל הזדמנויות להתרחבות בתחומים משיקים ומשלימים.

"אנו גאים בהעלאת דירוג אגרות החוב של החברה ל- A2, העלאה שניה תוך פחות משנה. שיפור הדירוג בשילוב הגידול העקבי בהון העצמי מעידים על עוצמת הקבוצה ושיפור הפרופיל הפיננסי שלה", סיכם ממרוד.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.