קרן נאמנות חדשה >> S&P Aerospace and Defense – Make America Great Again!

מגדל שוקי הון מנפיקה קרן חדשה המורכבת מחברות ביטחוניות אמריקאיות הנסחרות ב- S&P סקטור התעשייה הביטחונית והאווירית הכה את מדד ה-S&P 500 ב-8 מתוך 10 השנים האחרונות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

16/11/2016 עידו אסייג

אחד מהנושאים העיקריים שעמדו במרכזה של מערכת הבחירות לנשיאות בארה"ב הוא כוחו של צבא ארה"ב והלחימה שלו כנגד הטרור העולמי הגואה.

הנשיא הנבחר, דונלד טראמפ , רואה בלחימה במדינה האסלאמית כלי לשיקום  מדיניות חוץ הדועכת של ארה"ב. הוא הצהיר כי הוא מעוניין בהגדלת תקציב הביטחון באופן משמעותי. הגדלת תקציב הביטחון התבטאה ברצון שלו להגדיל את המערך הלוחם מ-475 אלף חיילים ל-540 אלף, וכן את תקציב הביטחון הכללי בכ-100 מיליארד דולר בשנה (תקציב הביטחון בשנת 2015 עמד על 585 מיליארד דולר, -  גידול של 17% בשנה הראשונה).

מדד S&P Aerospace & Defense Select Sector, הושק ב-2006 ומכיל בתוכו 34 חברות, המסווגות כחברות המסווגות בתעשיות הביטחוניות והאוויריות הן צבאיות ואזרחיות ומשתייכות למדד ה-S&P 500. המדד הינו מדד נטו (NTR) מכפיל:  19.16, תשואת דיבידנד: 1.18 , שווי שוק מדד: 446 מיליארד דולר,  דמי ניהול: 0.6%

רקע

התעשייה הביטחונית בארה"ב חוותה בשנים האחרונות מגמת ירידה בהשקעות ותשואות על רקע הצניחה בתקציבי הביטחון והשקעה ממשלתית. ב-2011 הסקטור חווה ירידה של 2.5%-, בשנים 2012 ו-2013 היה ללא שינוי, ובשנת 2014 ירד בשיעור של 2.2%-. הפעם הראשונה בעשור הנוכחי בו רשם הסקטור עלייה הייתה בשנת 2015, בה צמח ב-0.9%. הסיבה לכך נעוצה בהתגברות הטרור במזרח התיכון.

בשנת 2016 חלה עלייה של 3.6% בתקציב משרד ההגנה האמריקאי.  חשוב לזכור, כאשר אנו מדברים על התעשייה הביטחוניות בארה"ב, זו מהווה כ-3% מהתוצר הגולמי של ארה"ב (תקציב ההגנה של ארה"ב בשנת 2016 מוערך בכ-585 מיליארד דולר) וכן אחראית גם לשליש מסך הייצוא הגלובאלי בתעשייה אל בעלות בריתה במזרח התיכון ואסיה.

חברות אמריקאיות מהוות את החלק הארי של ההכנסות המתקבלות בסקטור ברמה העולמית. סקטור התעשייה הביטחונית והאווירית העולמי רשם סך הכנסות של 674.4 מיליארד דולר, מתוכן, החברות האמריקאיות תרמו סך של 62.9% המהוות 424.1 מיליארד דולר. מדובר בצמיחה של 1.4% אל מול שנת 2014, בה הסתכמו ההכנסות ב-418.3 מיליארד דולר. עיקר הצמיחה הגיעה בסקטור תעשייה האווירית. חברת בואינג, הנחשבת לחברה המובילה בארה"ב רשמה הכנסות של 96.1 מיליארד דולר בשנת 2015, עלייה של 5.9% בהשוואה לשנה שלפניה. עיקר העלייה. חברת לוקהיד מרטין, החברה השנייה בגודלה בארה"ב בציוד צבאי, רשמה הכנסות של 46.1 מיליארד דולר וצמיחה של 1.2% בהשוואה לשנה הקודמת. חברת ג'נרל דיינמיקס דיווחה על הכנסות בשווי 31.5 מיליארד דולר, צמיחה של 2% לאחר שזו נהנתה מפעילות ענפה בבניית ספינות ומנועים, יחד עם מסירות של מטוס ה-G650. 

ההחזר על ההון המושקע של החברות האמריקאיות גדל ב-16.3% מ-23.2% בשנת 2014 ל- 27% בשנת 2015

הסקטור הניב תשואה חיובית באופן משמעותי בפרק זמן זה. (91.9%, אל מול 66.5%). הפער בין המדדים הינו עמוק יותר לטובת סקטור התעשייה הביטחונית והתעופה כאשר נבחן טווח של 10 שנים ברזולוציית TOTAL RETURN, המכילה בתוכה גם דיבידנדים. ביצועי הסקטור אל מול מדד הדגל גבוהים פי 2.54% (231.93% אל מול 91.24% בין השנים 2015-2006). 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.