לאומי >> להתמקד באג"ח קונצרני בדירוגים גבוהים

בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים חלף הדירוגים הנמוכים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים בדירוגים אלו.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

21/11/2016 חנוך פרנקוביץ

עיקרי ההמלצות

 • שוקי ההון בעולם ממשיכים להגיב לתוצאות הבחירות בארה"ב, ולאפשרות ששינויים במדיניות הכלכלית שם ישפיעו על התמחור באפיקי ההשקעה השונים בשנים הקרובות. בתוך כך, התנודתיות על פני עקום התשואות הממשלתי בארה"ב התמתנה השבוע, לאחר עליית תשואות חדה שנרשמה בשבוע שעבר. התייצבות זו תרמה לקיזוז חלקי של המגמות החדות שאפיינו את המסחר בענפי המניות ובשוק המטבעות בשבוע שעבר. 

 • נתוני המאקרו שפורסמו לאחרונה בארה"ב, ממשיכים להצביע על שיפור מתון. במבט רחב יותר, קצב הצמיחה הגלובלי צפוי להסתכם השנה בשיעור חיובי אך נמוך. המדיניות המוניטארית בשווקים העיקריים בעולם תוסיף להיות מרחיבה, גם אם פחות מאשר בשנים האחרונות. ריבית הפד צפויה לעלות בחודש דצמבר, ולהמשיך לעלות בהדרגה בטווח הנראה לעין כתלות בפעילות הכלכלית בארה"ב. ככלל, סביבת הריבית הנמוכה בעולם תורמת לגידול במינוף משקי הבית והפירמות, וכתוצאה מכך לעליה הדרגתית במכלול הסיכונים הפיננסיים. 

 • מחירי האג"ח הממשלתי במדינות המפותחות נמצאים ברמה גבוהה מאוד, גם לאחר עליית התשואות החדה שנרשמה בשבוע שעבר. אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ בינוני-קצר בתיק ההשקעות. 

 • בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים חלף הדירוגים הנמוכים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים בדירוגים אלו. 

 • באופן טקטי, למשקיעים אוהבי סיכון, אנו ממליצים כעת על השקעה באגרות חוב ממשלתיות של מדינות מתפתחות במטבע מקומי, במח"מ קצר. זאת, כהשקעה בסיכון גבוה ובשיעור נמוך מתיק ההשקעות. להערכתנו, התשואות הגבוהות באפיק תואמות את רמת הסיכון. בנוסף, הלחץ לתיסוף הדולר מול מטבעות אלו עשוי להיחלש.

 • האפיק המנייתי מושפע לאחרונה מתוצאות הבחירות בארה"ב, כתוצאה מהערכה מחדש לגבי המדיניות הכלכלית שם. אנו ממשיכים לתת עדיפות לענפי הטכנולוגיה, הפיננסים, התעשייה, התעשייה והתחבורה. אם כי בטווח הקצר סביר שנראה תיקון מסויים לעליות החדות שנרשמו לאחרונה בענפים אלו.

 • אנו ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת. במבט קדימה, צמיחה עולמית מתונה צפויה להביא לשיפור קל בלבד ברווחיות הפירמות בחודשים הקרובים. בתרחיש זה, לא צפויות עליות שערים חדות במדדי המניות העיקריים בעולם. למרות זאת, ולאור רמת התמחור הגבוהה בשאר אפיקי ההשקעה, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. 

 • קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק. 
התפתחויות בשווקים

לאחר התאמות מחירים חדות שנרשמו באגרות חוב, במניות ובמטבעות בשוקי ההון בעולם לאחר הבחירות בארה"ב בשבוע שעבר, נרשמה השבוע ירידה מסוימת בעוצמת השינויים באפיקים השונים. בארה"ב, תשואות אגרות החוב הממשלתיות עלו קלות, במקביל להמשך עלייה מתונה במדדי המניות העיקריים. בגזרת המאקרו פורסמו בארה"ב מספר נתוני מאקרו חיוביים שתמכו במגמה החיובית. המכירות הקמעונאיות התרחבו בחודש אוקטובר ב- 0.8%, מעל ההערכות המוקדמות. האינפלציה ל- 12 החודשים האחרונים המשיכה לעלות והיא עומדת כעת 1.6%, רמת שיא של כשנתיים. התחלות הבנייה והיתרי הבנייה עמדו גם הם ברמה גבוהה ביחס לציפיות, ומנגד, תביעות האבטלה הראשוניות היו נמוכות מהצפי.  

נתוני המאקרו החיוביים תרמו במקביל להמשך עלייה בהסתברות להעלאת ריבית בחודש הבא (כפי שזו נגזרת מהחוזים על הריבית) והיא עומדת כעת ברמה גבוהה מאוד של כ- 95%. זו נתמכה גם על ידי עדותה של יו"ר הפד, ג'נט ילן, בקונגרס, בה ציינה כי הריבית עשויה לעלות בקרוב, תוך ציון הסיכונים הטמונים בהמתנה ממושכת מדי. במקביל, חזרה ילן על אמירתה כי תוואי העלאות הריבית צפוי להיות הדרגתי. 

ביפן, הצהיר הבנק המרכזי שוב על נכונותו לרכוש אגרות חוב של ממשלת יפן, בכמות בלתי מוגבלת, לנוכח חששותיו מעלייה בעלויות המימון על רקע העלייה שנרשמה לאחרונה בתשואות אגרות החוב בשווקים. זאת, כחלק מהתכנית שפורסמה בספטמבר, במסגרתה יפעל הבנק לשליטה בתשואות לכל אורך העקום, ולא באמצעות קביעת הריבית המוניטארית בלבד.

שוק אגרות החוב
 
 • תשואות אגרות החוב הארוכות בארה"ב המשיכו לעלות השבוע, אם כי בעוצמה נמוכה ביחס לשבוע שעבר. העליה הסתכמה ב-11-13 נ.ב. לאורך העקום, תוך המשך עלייה מתונה בתלילותו. ציפיות האינפלציה הגלומות נותרו יציבות לאחר עלייה שנרשמה בהן בשבוע שעבר. על רקע האמור, נרשמה מגמת מסחר דומה גם באגרות החוב הממשלתיות הארוכות בשווקים המרכזיים באירופה, ובישראל. תמיכה למגמה זו התקבלה מפרסום נתוני מאקרו חיוביים בארה"ב כאמור לעיל ומהתחזקות ההערכות להעלאת ריבית בארה"ב בחודש הבא. 

 • גם באירופה, המשיכו התשואות של אגרות החוב הממשלתיות הארוכות לטפס. תשואות אגרות החוב של ממשלות ספרד ואיטליה זינקו בכ- 20 נ.ב.. עליית תשואות מתונה יותר של כ- 3-8 נ.ב. נרשמה באגרות החוב של ממשלת בריטניה, גרמניה וצרפת. בתוך כך, המשיך להתרחב המרווח בין אגרות החוב ל- 10 שנים של ממשלת איטליה למקבילותיהן בגרמניה והוא עומד כעת על כ- 180 נ.ב.. זאת, על רקע העלייה בחששות המשקיעים לקראת משאל העם הצפוי להתקיים באיטליה בתחילת חודש דצמבר. 

 • ביפן, נרשמה ירידה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות לכל אורך העקום, לאחר התערבות הבנק המרכזי, כאמור.

 • תשואות אגרות החוב במרבית המדינות המתפתחות, התייצבו לקראת סוף השבוע, לאחר עליית תשואות חדה שנרשמה בהן בשבוע שעבר במקביל לפיחות במטבעות המקומיים מול דולר ארה"ב. אנו ממליצים על השקעה מפוזרת באג"ח מדינות מתפתחות במטבעות מקומיים, כהשקעה טקטית לפרק זמן מוגבל ובסיכון גבוה. זאת, לאור הערכה שהתשואה הפנימית הגבוהה ששוררת בשוק זה תואמת את רמת הסיכון באפיק.

 • בישראל, מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב- 0.2%, מעט מעל ממוצע ההערכות המוקדמות. האינפלציה ל- 12 החודשים האחרונים עלתה במעט והיא עומדת כעת ברמה שלילית של מינוס 0.3%. 

 • תשואות אגרות החוב הממשלתיות השקליות הארוכות המשיכו לעלות השבוע בכ- 10 נ.ב. והביאו להמשך עלייה בתלילותו של העקום הממשלתי השקלי המקומי. מנגד, באגרות החוב הצמודות נרשמה מגמת מסחר חיובית מתונה, בדגש על אלו הארוכות. ציפיות האינפלציה הגלומות עלו בסיכום השבוע בדגש על הטווח הבינוני והארוך. 

 • באפיק הקונצרני נרשמו עליות שערים מתונות במדדי התל בונד הצמודים, בעוד באלו השקליים נרשמו ירידות שערים. מרווחי האשראי של מדדי התל בונד נותרו ככלל יציבים ביחס לשבוע שעבר. 

שוק המניות

 • תקופה סוערת עוברת על שוקי המניות בחו"ל מאז היוודע תוצאות הבחירות בארה"ב. נראה שהמשקיעים מבצעים הערכה מחדש לגבי השפעות השינויים האפשריים במדיניות הפיסקאלית (מיסוי, השקעות ממשלתיות, סחר, הגירה, רגולציה) והמוניטארית (אינפלציה, תוואי הריבית וכתוצאה מכך שינויים בעקום התשואות) בארה"ב. בפרט, השווקים מנסים לבחון כיצד הפעילות הכלכלית ורווחיות הפירמות בענפים השונים ובמדינות השונות, עשויים להיות מושפעים משינויים אלו. עוד הושפע השוק השבוע מהתייצבות עקום התשואות בארה"ב, לאחר עליית התשואות החדה שנרשמה בו בשבוע שעבר.

 • מדדי המניות העיקריים בארה"ב בלטו גם השבוע בעליות שערים. שוק המניות באירופה, לעומת זאת, רשם ירידות. בלטו לרעה שוקי המניות בחלק מהמדינות המתפתחות (מקסיקו, ברזיל), במקביל לפיחות חד במטבעותיהם, על רקע הערכות המשקיעים שמדינות אלו רגישות במיוחד לתוצאות הבחירות בארה"ב.  

 • ברמה הענפית, מניות הפיננסים, התעשייה הכבדה והפארמה, רשמו עליות שערים חדות מאז הבחירות בארה"ב, בעוד שירותי התשתית, הנדל"ן, והטלקום רשמו ירידות שערים. מגמות אלו ניכרו לא רק במדדי המניות בארה"ב, אלא גם במדד המניות העולמי.

 • בישראל, שוק המניות הושפע ממגמות המסחר בשוקי חו"ל. מניות הנדל"ן המניב, שרשמו לאחר הבחירות בארה"ב ירידות שערים על רקע העלייה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות, תיקנו בחדות כלפי מעלה בימים האחרונים. לעומתן, מניות הבנקים, שזינקו בשבוע שעבר, הציגו השבוע עליות מתונות יותר. הדו"חות הכספיים שהציגו הבנקים בישראל שיקפו המשך צמיחה בתיקי האשראי, עם דגש על אשראי קמעונאי ואשראי לעסקים קטנים, לצד השפעה של אירועים חד פעמיים.
מטבעות וסחורות

 • בסיכום שבועי הדולר המשיך להתחזק מול כל המטבעות העיקריים. הין היפני רשם פיחות של 2.4% ביחס לדולר, במקביל לרגיעה בשוקי ההון ולהצהרות הבנק המרכזי ביפן לגבי ייצוב עקום התשואות הממשלתי, כאמור. השקל רשם פיחות קל של 0.6% מול הדולר, בדומה למגמה בעולם.

 • מטבעות השווקים המתפתחים רשמו ברובם פיחות מול הדולר, פרט לפזו המקסיקני והרובל הרוסי, אשר תוספו בכ-1.6% ו-1.3% בהתאמה.

 • מחירי הכסף והזהב רשמו ירידות שערים חדות של 9.5% ו-2.5% בהתאמה, בהתאם למגמה הכוללת בשווקים.

 • מחיר חבית נפט נסחר בתנודתיות. קיימת בשוק אי ודאות לגבי האפשרות שחברות אופ"ק יגבשו הסכם לצמצום תפוקת הנפט, בפגישתן המתוכננת בסוף החודש. הספקולציות לצמצום התפוקה התגברו במהלך השבוע ובסיכום שבועי עלה מחיר הנפט בכ-1.5%.
אג"ח: שי ג'רבי
מטבעות וסחורות: מורן מייק-בכר

חנוך פרנקוביץ' ענף מחקר שוק ההון


מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות ממוכנות כגון מגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם, עשוי להיות מעת לעת עניין במידע.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.