סקירת בוקר - פריקו ניהול סיכונים, מימון והשקעות

הדולר מתחזק על רקע גישת Buy the Rumor, Sell the Fact

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

24/11/2016 פריקו


הדולר מתחזק על רקע גישת Buy the Rumor, Sell the Fact  בציפייה לעלייה בריבית הדולר ועימה לתנועות הון לאחזקה בנכסים דולרים בעלי ריבית חיובית ועודפת לעומת שוויץ, אירופה יפן ושווקים נוספים בהם שוררת ריבית אפסית או אף שלילית.
בשווקים צופים כי הפוטנציאל לחזרה לתנאי שוק רגילים עלה חדות. הציפייה לעלייה בריבית הדולר לטווח קצר, כבר במסגרת ישיבת ועדת השוק הפתוח (FOMC) של הבנק המרכזי האמריקאי (FED) בחודש הבא (14.12) תרמה לעלייה בתשואות האג"ח בארה"ב. תוצאות הבחירות בארה"ב, והערכה כי הממשל החדש יפעל לשדרוג משמעותי בתשתיות ובפריון לעובד, מהלכים מעודדי צמיחה אשר תרמו לביקוש לדולר. שוק המניות בארה"ב הגיב בחיוב לציפיות, בדגש על סקטורים העוסקים בתחומי היעד המרכזיים ובהם: חברות תשתית, מחירי חומרי גלם כמתכות ותאגידים העוסקים בהשאת הפריון. שיפור דרמתי בתשתיות ובפריון צפוי לחולל מהפכה של ממש במעמדה של ארה"ב בסחר הגלובלי. השילוב של אנרגיה זמינה כאשר ארה"ב מאז 2012 מבססת את מעמדה כמובילה בתחום האנרגיה לצד מובילות בפריון לעובד ובתשתיות יתרום הן לחוסנו של המשק האמריקאי, לביקוש הגלובלי ואף לשינויים מבנים עם השיפור ברווחת העובדים, צמצום היקף שעות העבודה הנדרשות מהעובד ולצידם התפתחות עולם הפנאי. 
 
בזירה המקומית, פעילות היצואנים הפועלים לגידור התמורות העתידיות לצד אלו המוכרים תמורות יצוא שוטפות עם הפיחות אל מעבר לרמת 3.85 ₪ לדולר, בולם את פיחות השקל אל מעבר לרמת 3.90 ₪ לדולר. חודש נובמבר הינו חודש הערכות לקראת השנה החדשה כך שצירוף התנאים כאשר הדולר נוסק לרמת קיצון ובתקופה בה יצואנים מתכננים ומגדרים את תקציבם לקראת שנת 2017 מזרים לשוק המטבע המקומי הוראות מכירה בהיקף משמעותי ובכך בולמים את הפיחות. היצואנים ממהרים למכור את הדולר כאשר שערו נוסק אל עבר רמת 3.88 ₪ לדולר, מהלך התואם בדיוק לאמור בסקירותינו הרבות מהחודש האחרון. 
 
להערכתנו בטווח הקצר המגמה הפרו דולרית צפויה להימשך ובנוסף, חולשת האירו לצד משאל העם באיטליה, השפעות ה BREXIT והבחירות בצרפת ובהולנד יתרמו לביקוש לדולר, כאי מבטחים בתקופה של אי וודאות וחשש ליציבות האיחוד האירופי בכלל וגוש האירו בפרט. לדולר פוטנציאל להתחזקות נוספת אל מול המטבעות המרכזיים ואל מול השקל, אולם להערכתנו פוטנציאל זה מוגבל בתנועה לעבר רמת 3.89 ₪ לדולר, שכן לדולר הוראות מכירה רבות בתחום:  3.87-3.92 ש"ח לדולר. להערכתנו במבט לטווח הארוך, הדולר עשוי לשוב ולהחלש חדות בשנת 2017 ם תנועה מחודשת לעבר רמת 3.72 ₪ לדולר ואף פחות .
 
הממשל האמריקאי יידרש להתמודד עם הצורך בגיוס מקורות מימון לתוכניות הנשיא טראמפ. הקלות במיסוי חברות לצד השקעות נרחבות בתשתיות ובפריון יתרמו לגידול בגרעון התקציבי ויידרשו גיוסי הון נרחבים, מהלך אשר תומך בעלייה בריבית הדולר ובמשבר בשוק האג"ח הקונצרני. נציין כי קונצרנים רבים גייסו בשנים האחרונות הון רב אשר הופנה ברובו למחזור חובות, מימון דיווידנדים ורכש מניות עצמי, מהלכים חסרי ערך יצרני. העלייה בריבית עשויה להתגלגל במהרה לפתחם של קונצרנים אלו ואחרים דבר אשר עשוי לגרום למשבר פיננסי גלובלי כדוגמת משבר ה"סאב פריים" (2008) אולם בהיקף כספי גדול בהרבה מהנפחים של 2008.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.