מינוי דרמטי >> משנה בכיר למנכ"ל פסגות לשעבר, טל קדם, ימונה למנכ"ל הראל פיננסים

המינוי ייכנס לתוקף ביום 1 במרץ 2017, וזאת על מנת לאפשר למר קדם לעמוד בהתחייבויותיו כלפי בית ההשקעות פסגות.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
טל קדםטל קדם

מערכת
24/11/2016

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת, כי הראל פיננסים החזקות בע"מ ("הראל פיננסים") חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, חתמה היום, 22 בנובמבר 2016, על הסכם התקשרות עם מר טל קדם, לפיו ימונה למנכ"ל הראל פיננסים. מר קדם כיהן בשנים האחרונות, עד לעזיבתו לאחרונה, כמשנה בכיר למנכ"ל וראש חטיבת הלקוחות בבית ההשקעות פסגות ומנכ"ל סוכנות "אומגה" ולפניכן כסמנכ"ל מכירות ולקוחות בבית ההשקעות פסגות.

המינוי ייכנס לתוקף ביום 1 במרץ 2017, וזאת על מנת לאפשר למר קדם לעמוד בהתחייבויותיו כלפי בית ההשקעות פסגות. 

טל קדם יחליף בתפקידו זה את מר סמי בבקוב, שמונה לתפקיד מנהל ההשקעות הראשי של החברה ומנהל חטיבת ההשקעות של חברות הבת של החברה, שהינן גופים מוסדיים, וזאת כפי שדווח על ידי החברה בדיווחים קודמים. סמי בבקוב יחליף את מר אמיר הסל, המכהן כיום בתפקידים אלה בקבוצת הראל, החל מיום 1 בדצמבר 2016.

יו"ר דירקטוריון הראל פיננסים, מר שמעון אלקבץ, ביקש לברך את טל קדם על המינוי ולאחל לו הצלחה בתפקידו. אלקבץ מסר: "הבחירה בטל קדם היא בחירה ראויה ומצוינת. טל קדם, אחד המנהלים המוערכים ביותר בשוק ההון הישראלי, מנהל מקצוען ומנוסה, התמנה על מנת להוביל את הראל פיננסים בתקופה הבאה. טל קדם, אשר כיהן בפסגות ב-13 השנים האחרונות, מתוכן ארבע שנים כמשנה בכיר למנכ"ל וראש חטיבת לקוחות בפסגות בית השקעות, הינו בעל ניסיון עשיר ומגוון בשוק ההון הישראלי, עם ניסיון ניהולי של מעל 400 עובדים.  לטל הכרות מעמיקה עם עולם קרנות הנאמנות, ניהול התיקים, תעודות הסל, הפנסיה והביטוח, עולם הגמל וההשתלמות, היה אחראי על ניהול הקשר ובעל הכרות מעמיקה מול כל ערוצי ההפצה של המוצרים השונים.  כמו כן, לטל ניסיון עבודה מול מערך בקורת ומערך רגולציה, הכרה מעמיקה של הדרישות הרגולטוריות ודרך הטמעתן בארגון".

אנו בטוחים וסמוכים שטל קדם ימשיך להוביל את הראל פיננסים להמשך ביסוס מעמדה כבית השקעות מוביל בישראל. אני שמח שמנהל כה מוערך בחר והחליט לקחת עליו את התפקיד הזה בהראל פיננסים.  בתמונה טל קדם וירון דייגי 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
דע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.