בלעדי ל-FUNDER >> גיוסים-פדיונות בחברות קרנות הנאמנות בנובמבר >> מור אילים ואנליסט גייסו מאות מיליוני שקלים בניגוד למגמה בתעשייה

FUNDER מעדכן On-line לפי הגעת הנתונים למערכת

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

01/12/2016 עומר רגב

חודש נובמבר מציג תמונה כללית של פדיונות בקרנות הנאמנות וזאת בעיקר בגלל הירידות באג"ח מדינה הבינוניות והארוכות בעקבות בחירתו של טראמפ לנשיא ארה"ב והחשש מפני עלייה של הריבית. רגיעה מגיעה מהכיוון הבטחוני, עם חוסר רצון של אף אחד מהצדדים להיכנס לעימות ארוך טווח. אנשי השוק, אופטימיים מטבעם, מתחילים להחזיר קצת קצת צבע ללחיים. השווקים גם הציגו ביצועים סבירים החודש, ואפשר להתחיל לדבר על שביב קטן של אופטימיות לקראת סוף השנה. נמתין לחודשיים הבאים כדי לראות אם זה אכן קרה.


מסיכום הנתונים שנשלחו על ידי בתי ההשקעות ולה כי הקרנות המסורתיות פדו כ 1.92- מיליארד שקלים מתוכם כ 800- מיליון בקרנות מסורתיות, כ 570- מיליון שקלים נפדו מקרנות כספיות וכ 550- מיליון שקלים נפדו מקרנות מחקות.
ניתן לציין כי מרבית החברות הגדולות פדו כאשר בניגוד למגמה זו חברות מור ואילים ואנליסט מפגינות גיוסים מרשימים ולא בפעם הראשונה. גם ילין וסיגמא מצליחות לגייס. וד ניתן לציין לטובה את חברות המנהלות קרנות בהוסטינג שמצליחות בניגוד לגדולות לגייס.

להלן הנתונים העדכניים שהגיעו למערכת FUNDER עד כה:

אלטשולר שחם קרנות נאמנות, פדו החודש כ 263- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות וכן פדתה כ 3- מיליון שקלים בקרנות כספיות, וגייסה כ 29 מיליון שקל בקרנות מחקות.

אילים קרנות נאמנות גייסו החודש כ 367 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות .

מיטב דש קרנות נאמנות, פדו כ 53- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות וכן פדו כ 25- מיליון שקלים בקרנות כספיות ופדו כ 61- מיליון שקלים בקרנות מחקות.

ילין לפידות גייסו כ 70 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

הראל פיא קרנות נאמנות, פדו כ 379- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות ופדתה 233- מיליון שקלים בקרנות כספיות, ופדתה כ 46- מיליון שקלים בקרנות מחקות.

מור גייסו בנובמבר 367 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות ופדתה כ 4- מיליון שקלים בקרנות כספיות.

אקסלנס פדו כ 509- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות וכן פדתה כ 41- מיליון שקלים בקרנות כספיות, ופדו כ 67- מיליון שקלים בקרנות מחקות.

אושן, קרנות בהוסטינג, גייסו 34 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

מודלים קרנות נאמנות גייסו כ 5 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

סיגמא קרנות נאמנות גייסו כ 95 מיליון שקלים.

אלפי בנדק קרנות בהוסטינג, גייסו כ 15.3 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

פורסט קרנות בהוסטינג גייסו כ 84 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

פרופאונד קרנות בהוסטינג גייסו כחצי מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

אזימוט קרנות בהוסטינג גייסו כ 8.6 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

אניגמה קרנות בהוסטינג גייסו כ 11 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

הורייזן קרנות בהוסטינג גייסו כ 2.5 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

טופ אלפא קרנות בהוסטינג פדו כ 4.5- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

להבה קרנות בהוסטינג גייסו כ 1.5 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

פיטנגו קרנות בהוסטינג גייסו כ 120 אלפי שקלים בקרנות מסורתיות.

רויטר מידן קרנות בהוסטינג פדו כ 0.75 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

רוטשילד קרנות נאמנות גייסה כ 11 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות

מגדל קרנות נאמנות גייסה כ 53 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות פדתה כ 13- מיליון שקלים בקרנות כספיות ופדתה כ 153- בקרנות מחקות.

אלומות קרנות נאמנות פדתה כ 259- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

אפסילון קרנות נאמנות פדתה כ 70- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

קרנות בהוסטינג באלומות גייסו כ 23 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

אנליסט קרנות נאמנות גייסו כ 235 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות ופדו כ 59- מיליון שקלים בקרנות כספיות.

מנורה מבטחים קרנות נאמנות פדתה כ 121- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, פדתה כ 73- מיליון שקלים בקרנות כספיות וכן פדתה כ 18- מיליון שקלים בקרנות מחקות.

איילון קרנות נאמנות פדתה כ 20- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות וכן פדתה כ 5- מיליון שקלים בקרנות כספיות.

קרנות נאמנות בהוסטינג באיילון גייסו כ 20 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

ברומטר קרנות בהוסטינג גייסה כ 49 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

IBI קרנות נאמנות פדתה כ 73- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות וכן פדתה כ 27- מיליון שקלים בקרנות כספיות ופדתה כ 205- מיליון שקלים בקרנות מחקות.

פסגות קרנות נאמנות פדתה כ 545- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות וכן פדתה כ 89- מיליון שקלים בקרנות כספיות ופדתה כ 27- מיליון שקלים בקרנות מחקות.

קרנות נאמנות בהוסטינג במיטב גייסו כ 101 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
להלן נתונים עדכניים על היקף נכסי הקרנות לפי אפיקים (נתוני רשות ניירות ערך):

סיווג קרנות ("כותרת-על") שווי נכסים 
ליום 
30/11/2016
שיעור מנכסי הקרנות שווי נכסים 
ליום 
31/10/2016
שינוי מתחילת החודש שיעור מנכסי הקרנות שווי נכסים 
ליום 
31/12/2015
שינוי מתחילת השנה שיעור מנכסי הקרנות
גמישות 3695 1.7 3458 237 1.6 1997 1698 0.9
חו"ל כללי 338 0.2 345 -7 0.2 388 -50 0.2
מניות בארץ 12771 6 12432 339 5.7 10285 2485 4.5
מניות בחו"ל 10141 4.7 9954 187 4.6 11272 -1131 4.9
ממונפות ואסטרטגיות 585 0.3 597 -12 0.3 639 -54 0.3
קרן כספית 19407 9.1 20087 -679 9.3 27384 -7977 12
אג"ח בארץ- שקליות 21204 9.9 22218 -1013 10.3 26854 -5650 11.7
אג"ח בארץ- מדינה 32989 15.4 34222 -1233 15.8 39366 -6377 17.2
אג"ח בארץ-מט"ח 115 0.1 120 -6 0.1 159 -44 0.1
אג"ח בארץ - חברות והמרה 32350 15.1 32527 -178 15 28752 3597 12.5
אג"ח בארץ - כללי 70582 33 70455 127 32.5 71549 -968 31.2
אג"ח בחו"ל 9069 4.2 9446 -377 4.4 9670 -601 4.2
לתושבי חוץ בלבד 30 0 30 0 0 48 -18 0
אגד קרנות 628 0.3 661 -33 0.3 778 -150 0.3


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.