מיוחד לפאנדר >> חודש נובמבר תשואה של כ-0.1% לקופות הגמל כתוצאה מעליות בשוק המניות 

מתחילת השנה השיגו קופות הגמל תשואה ממוצעת חיובית של כ-2.7%.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

04/12/2016 אבי ברקוביץ

נובמבר 2016:   

  • התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל בנובמבר 2016 צפויה לעמוד על תשואה של 0.1%, כאשר הבולטות מביניהן לחיוב הן אלו שהשקיעו רכיב גדול מנכסיהן בשוקי המניות בארץ ובחו"ל (בארה"ב וביפן). 

  • התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולות צפויה לנוע בין תשואה שלילית של 0.1% לבין תשואה חיובית של 0.3%.  

  • תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח מעט רחב יותר שבין תשואה שלילית של 0.3% לבין תשואה חיובית של 0.5%.
סיכום חודש נובמבר 2016 

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות יציגו בנובמבר 2016 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת של 0.1%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה שלילית של 0.3% לבין תשואה חיובית של 0.5%.

עליות השערים בשוקי המניות בארץ וחו"ל (בארה"ב וביפן) פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. מנגד, ירידות השערים בשוק האג"ח הממשלתי (בעיקר איגרות החוב הארוכות) והקונצרני בארץ, פעלו כגורם ממתן.

בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית במרבית המדדים: בארה"ב נרשמו עליות שערים נאות: מדד ה-S&P עלה ב-3.4%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-5.4% ואילו מדד הנאסד"ק עלה ב-2.6%. באירופה נרשמה מגמה מעורבת: ה-DAX הגרמני ירד ב-0.2%, ה-Eurostoxx 50 ירד ב-0.1%, וה-CAC הצרפתי עלה ב-1.5%. ביפן נרשמה מגמה חיובית מובהקת והניקיי עלה בשיעור של 5.1%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית במרבית המדדים: מדד ת"א 25 עלה ב-2.9%, מדד ת"א 100 עלה         ב-2.7%, מדד ת"א 75 עלה ב-3.9%, מדד יתר 50 ירד ב-0.1%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית מתונה. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-0.2% כ"א. אגרות החוב הלא מדורגות ירדו בכ-0.6%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד בשיעור של 1.2%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על מגמה מעורבת, כאשר אגרות החוב לטווח של 2–0 שנים נותרו ללא שינוי, האג"חים לטווח של 2-5 שנים ירדו ב-0.3% והאג"חים לטווח של 10–5 שנים ירדו ב-1.3%. 

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) ירד בשיעור של 1.4%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על ירידות שערים, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים ירדו ב-0.1%, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים ירדו ב-0.4%, והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ויותר ירדו ב-2.6%. המק"מים והגילונים נותרו ללא שינוי.  

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

נובמבר 2016

S&P 500

3.4%

DOW JONES

5.4%

NASDAQ

2.6%

NIKKEI

5.1%

DAX

0.2%-

מדד ת"א 25

2.9%

מדד ת"א 100

2.7%

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

1.2%-

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

1.2%-

מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד

0.1%-

שינוי השקל ביחס לדולר

0.3%- (תיסוף)

מלוות קצרי מועד

0.0%

שחר

1.4%-

גילון

0.0%אבי ברקוביץ, מנהל מערך אשראי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.