בלעדי לפאנדר >> סיכום יומי 13.12.16 בשוק קרנות הנאמנות 

איזה מניית בנק זינקה אתמול ב-5.15%?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

יניב פרידמן
14/12/2016

מי הקרנות המצטיינות?

ביום המחסר ה-12.12.16 הקרן המצטיינת היא אי.בי.אי. סל S&P Health Care הקרן השיא תשואה יומית 2.61% , חודשי 0.61%. הקרן הוקמה בתאריך 30/03/2016 למרות זאת היא עברה כבר שינוי מדיניות ב-30/11/2016. מדיניות.הקרן לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד S&P Health Care Select Sector כפי שיפורסם מעת לעת.

הקרן היא חדשה ולכן אין לה דמי ניהול ולא ס.ת. הקרן מנהלת סך של 3.1 מיליון שקל.
פסגות מניות צמיחה גלובלי עלתה ב-2.15%, חודשי 1.03%, מתחילת השנה 3.82%-. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 16/11/2015, מדיניות הקרן החשיפה למניות לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 

לקרן יש דמי ניהול של 0.95% ללא שיעור הוספה ובלי ס.ת. בגלל שינוי המדיניות. הקרן מנהלת סך של 0.6 מיליון שקל.

איזה קרן מאכזבת?

איזה קרן מאכזבת?

MTF אירופה בנקים - מגודרת מט"ח  מבית מגדל ירדה 1.83%-, מתחילת החודש 8.02%, מתחילת השנה 3.22%-. תאריך הקמת הקרן 27/04/2015, מדיניות הקרן היא השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד Stoxx Europe 600 Banks^ , המחושב באירו, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של האירו (אירו /שקל).

לקרן אין דמי ניהול ושיעורי הוספה, ס.ת תקן עומדת על 10.14, הקרן מנהלת סך של 8.2 מיליון שקל 


האפיק שעלה 

בסיכום יום המסחר של אמש האפיק המצטיין הוא אסיה שעלה בממוצע 1.07% , ממוצע חודשי 2.99%, מתחילת השנה 4.72%. באפיק יש שני קרנות שמשיקעות בממד נייקי היפני, הקרן הראשונה היא פסגות יפן Stock Picking , הקרן השניה MTF NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח.

האפיק שירד

האפיק שירד את הירידה הגבוהה ביותר אמש הוא אגח חשופת יורו שירד בממוצע 0.74%-, מתחילת החודש בממוצע 0.67%-, מתחילת השנה האפיק ירד בממוצע 2.05%-. באפיק זה יש שלוש קרנות הקרן הראשונה היא אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי !, הקרן השניה אקסלנס יורו, הראל פיא אג"ח יורו.

המניות שעלו

בנק איגוד זינקה אתמול 5.15%.הקרנות שצפויות ליהנות מעליה זו הן –טופ אלפא מניות שמחזיקה כ-2.97%, אי.בי.אי. מניות אקטיבית שמחזיקה 2.54%.לשאר הקרנות לחץ פה.

מיילן עלתה ב-4.16%, הקרנות שצפויות ליהנות מעליה זו הן - פסגות תיק מניות מחקר פנימי שמחזיקה 4.25%, מגדל ת"א 25 שמחזיקה 3.91%. לשאר הקרנות לחץ פה.

המניה שצללה 

פוקס צללה אתמול 2.97%, לרשימת הקרנות לחץ פה. 


בסקירה היומית, נתוני התשואה המופיעים הן בגין הימים כפי המפורט להלן - 


יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג

כל נתוני התשואות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-12.12.16

נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-30.10.16

נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-13.12.16


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.