חוק מיסוי הקיבוצים אושר ויוכנס לחוק ההסדרים

הוצעה הפרדת המיסוי מעבודת החברים ממיסוי יתר הכנסות הקיבוץ, ובמקביל נקיטת גישה הרואה בהכנסות הקיבוץ מעסקיו כהכנסה פאסיבית בידי החברים,

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
מיקי זהר  צילום עמי ארליךמיקי זהר צילום עמי ארליך

איתי שלוסברג
18/12/2016


יו"ר הוועדה, ח"כ מיקי מכלוף זהר אמר בתחילת הדיון: אנחנו לא רוצים לבטל את הרעיון של הקיבוץ, מנגד באותה נשימה רוצים לומר שהנטל הכלכלי בתשלום המס צריך להיות שווה לכולם. הפשרה שהושגה שומרת על הקיבוץ וגם יוצרת השוואה בתנאים.

אישור החוק הגיע לאחר הסיכום שהושג בין האוצר, רשות המיסים ונציגי הקיבוצים בשבוע שעבר בסיומו של מו"מ ממושך וארוך שנמשך כ-4 חודשים. תחילה אושר החוק בקריאה ראשונה ביחד עם חוק ההסדרים, אך נרשמה הערה בפרוטוקול שהחוק יובא לקריאה שנייה ושלישית לאחר שישונה. את עיקר המאמצים בכנסת ריכז ח"כ איתן ברושי, נציג ההתיישבות במחנה הציוני, ובמהלכם התקיימו פגישות בתיווכו של ברושי בין נציגי הקיבוצים ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין והיועץ המשפטי של הכנסת עו"ד אייל ינון, עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר, מנכ"ל האוצר שי באב"ד, שרת המשפטים איילת שקד, המשנה ליועץ המשפטי אבי ליכט וראש רשות המיסים משה אשר. ברושי קיבל הבטחה מיו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן ויו"ר ועדת הכנסת ח"כ יואב קיש, כי במידה ולא יושגו הסכמות החוק יפוצל מחוק ההסדרים. 

בהצעת החוק המקורית הייתה כלולה רביזיה מהותית במבנה המשפטי והארגוני של הקיבוץ המתחדש ובמסגרתה כינון יחסי עובד ומעביד בין הקיבוץ לחבריו, לרבות עם החברים הפנסיונרים. בנוסף לכך, הוצעה הפרדת המיסוי מעבודת החברים ממיסוי יתר הכנסות הקיבוץ, ובמקביל נקיטת גישה הרואה בהכנסות הקיבוץ מעסקיו כהכנסה פאסיבית בידי החברים, החייבת בשיעורי מס גבוהים ואינה זוכה להטבות אזור להן זוכים כל יישוביי הפריפריה. מדובר היה בהתערבות במערכת היחסים המשפטית שבין הקיבוץ לחבריו, תוך שינוי ההסדרים הקיימים בדין, ותוך קביעת עקרונות חדשים בכל הקשור עם אורחות חייו של הקיבוץ המתחדש, ובמסגרתה יישום תפישה שגויה, מבחינה עובדתית ומשפטית, של אורח החיים הקיבוצי והכבדה ניכרת של נטל המס.

הקיבוצים התעקשו על ארבעה עקרונות עיקריים שישונו בנוסח המקורי:

  1. שכרם של עובדי החוץ הוא "הכנסת הקיבוץ" ולפיכך חבר הקיבוץ לא ימוסה כשכיר. המס ישולם ע"פ תלוש התקציב ולא ע"פ תלוש המשכורת.

  2. הכנסת הקיבוץ מענפיו לא תיחשב להכנסה פאסיבית ועל כן לא יפגעו הנחות האזור אותן נותנת המדינה לתושבי קו העימות ולתושבי אזורי העדיפות.

  3. שינוי המיסוי לא יחול על הקיבוצים השיתופיים.

  4. בהתחשבנות מול המוסד לביטוח לאומי יחולו שינויים מוסכמים. הקיבוצים המתחדשים ימוסו ע"פ הכנסה, הקיבוצים השיתופיים, ע"פ ההוצאה.

משמעות הדברים היא שנגמר עידן מכבסת המס, בתצורתה הקודמת. מסי הקהילה ועלות הניהול המשותף לא יוכרו כהוצאה מוכרת, הסיוע ההדדי, כן יוכר כהוצאה מוכרת.

בדיון היום בוועדה סוכם גם על ביטול סעיף 62 בחוק. לפי הסעיף האגודה השיתופית רשאית להודיע לפקיד השומה לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס פלונית, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כשותפות. משהודיעה החברה כאמור, תחדל להיות כשותפות מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס בה הודיעה כאמור ולא תוכל לשוב ולבקש להיות כשותפות. כמו כן סוכם כי התשלום לביטוח הלאומי  בקיבוץ השיתופי יחל מחודש ינואר, ואצל הקיבוץ המתחדש מחודש יולי.

אתמול החליטה ועדת הכנסת על פי בקשתו של יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני להעביר את פרק ח' סימן ג'(מיסוי חברי קיבוץ) לחוק ההתייעלות הכלכלית מוועדת הכספים לוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זהר. נציגי האוצר לחצו שהנושא יועבר היום ויאושר לחוק ההסדרים ולא אהבו את ההחלטה שהדיון יחל רק למחרת. אישור העברת החוק אושר בכפוף לכך שימונה יועץ משפטי שילמד את הנושא וילווה אותו בדיון בוועדה כך שזה ייעשה בצורה תקינה ומכובדת, ולאחר התחייבות הקואליציה שהוועדה תהיה צמודה באופן מלא להסכמות שהושגו ושהחוק יתבסס על הנוסח שהתקבל בדיונים ובמגעים בין נציגי תנועת הקיבוצים והקיבוץ הדתי לאוצר ולרשות המיסים. הליווי המשפטי בדיון היום בוועדה היה חלקי והחוק נלמד תוך כדי שהדיון התנהל. יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני והצוות המשפטי של הוועדה הביעו התנגדות לכך שהחוק יידון בחטף וללא הכנה משפטית ראויה וטענו שאין אפשרות לדון בו במסגרת לוח הזמנים של חוק ההסדרים. גפני אף תמה מדוע להתעקש על חוק ההסדרים אם הושגו ההבנות. גם היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל ינון הביע התנגדות למהלך וטען כי לא ניתן לדון בנושא ללא ייעוץ הכנה משפטית ראויה ודיון מעמיק ומסודר. נציגי האוצר טענו שמבלי אישור החוק במסגרת חוק ההסדרים לא ניתן להעביר תקציב וכי אין מהיכן להביא את הסכום.

ח"כ איתן ברושי: "מדובר בהישג גדול. מאמץ מרוכז הוכיח את עצמו בהסכמות שגם ישמרו על האופי הייחודי של הקיבוץ המתחדש והעירוני וגם יוודאו תשלום כנדרש. מעולם לא ביקשנו לשלם פחות ממה שצריך, אלא רק התנגדנו להליך חד צדדי ומקוצר שההשלכות שלו היו חיסול בפועל של הקיבוצים והאגודות השיתופיות."


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.