תשואות הגמל וההשתלמות של בית ההשקעות אקסלנס לחודש נובמבר 2016

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אקסלנס
18/12/2016

שם קופה

תשואה חודשית 11/2016

תשואה מצטברת
 01-11/16

תשואה  שנתית 2015

תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (12/15-11/16)

תשואה מצטברת לתקופה 12/13-11/16 (36 חודשים)

תשואה מצטברת לתקופה 12/11-11/16 (60 חודשים)

היקף נכסים באלפי ₪

 

תגמולים - מודל תלוי גיל

 

 

 

 

 

 

אקסלנס גמל  לבני 50 ומטה

-0.15%

2.84%

(8)

(8)

(2)

(2)

   4,002,143

אקסלנס גמל  לבני 50 עד 60

-0.30%

2.12%

(8)

(8)

(2)

(2)

      784,785

אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

-0.63%

1.05%

(8)

(8)

(2)

(2)

      126,486

 

תגמולים - מסלולים מתמחים

 

 

 

 

 

 

אקסלנס גמל אג"ח צמוד מדד

-0.48%

0.70%

0.65%

0.43%

3.00%

17.18%

      272,231

אקסלנס גמל אג"ח עד 25% מניות

-0.45%

1.92%

2.26%

0.69%

10.40%

35.56%

   1,022,034

אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות

-0.49%

1.19%

1.53%

0.79%

8.47%

27.04%

   2,334,864

אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות

-0.30%

0.55%

1.15%

0.49%

5.86%

19.96%

   1,261,805

אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות

-0.70%

1.22%

1.82%

0.83%

6.87%

(2)

      166,070

אקסלנס גמל פאסיבי-  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

-0.33%

1.47%

2.00%

1.13%

(2)

(2)

      339,686

אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי מניות

1.00%

2.71%

8.49%

0.78%

(2)

(2)

      192,803

אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי אג"ח

-0.77%

1.20%

1.12%

1.16%

(2)

(2)

       55,614

אקסלנס גמל שקלי טווח קצר

-0.01%

0.07%

(8)

(8)

(2)

(2)

       37,131

אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי חו"ל

-1.29%

1.64%

(8)

 

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

         7,761

אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה

0.00%

 

 

 

קופה מבטיחת תשואה

 

      842,435

 

השתלמות - מסלולים כלליים

 

 

 

 

 

 

אקסלנס השתלמות כללי

-0.07%

2.85%

1.92%

2.04%

11.63%

35.48%

   5,294,380

אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי

-0.30%

2.01%

3.15%

1.37%

(2)

(2)

      655,230

 

השתלמות - מסלולים מתמחים

 

 

 

 

 

 

אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר

0.00%

1.06%

2.31%

1.35%

9.02%

20.01%

      268,937

אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

-0.49%

1.53%

2.64%

0.47%

9.78%

35.95%

      340,577

אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

-0.57%

1.11%

1.79%

0.90%

8.52%

25.87%

   2,857,431

אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות

-0.72%

0.83%

2.20%

0.99%

7.45%

22.53%

      665,136

אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות

-0.60%

0.79%

2.19%

0.69%

8.48%

(2)

      400,726

אקסלנס השתלמות פאסיבי-  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

-0.33%

1.50%

2.14%

1.17%

(2)

(2)

      134,419

אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות

0.95%

2.75%

9.48%

0.89%

(2)

(2)

      143,937

אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח

-0.76%

1.25%

1.66%

1.22%

(2)

(2)

       27,958

אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות

-0.65%

0.52%

(8)

(8)

(2)

(2)

       17,598

אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי חו"ל

-1.16%

2.00%

(8)

(8)

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

         4,135

 

פיצויים

 

 

 

 

 

 

אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי

-0.97%

0.55%

2.32%

0.79%

9.28%

22.93%

       44,495

אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד

-0.46%

0.60%

0.30%

0.03%

2.37%

16.09%

       50,088

אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

-0.72%

0.71%

1.64%

0.39%

7.01%

23.36%

      173,016

אקסלנס  מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות

1.05%

2.79%

 

 

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

         4,486

אקסלנס מרכזית לפיצויים

-0.09%

2.59%

1.69%

1.47%

10.43%

30.66%

      625,842

אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדים

-0.31%

(6)

(6)

(6)

(2)

(2)

       16,105

אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח

-0.76%

(6)

(6)

(6)

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

         3,136

אקסלנס מרכזית לפיצויים שיקלי קצר

(7)

(7)

(7)

(7)

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

               0

 

גמל להשקעה

 

 

 

 

 

 

אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

0.00%

(9)

(9)

(9)

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

              35

אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

-0.12%

(9)

(9)

(9)

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

         1,219

אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות

0.20%

(9)

(9)

(9)

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

         1,079

אקסלנס גמל להשקעה כללי

0.00%

(9)

(9)

(9)

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

            681

אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי

-0.07%

(9)

(9)

(9)

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

         2,211* מדד שארפ הוא כלי למדידת ביצועים של תיקי השקעות המודד את עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה. הנתון ממערכת ה"גמל-נט" לתקופה של 5 שנות פרסום אחרונות המסתיימת בחודש 10.2016

  1. המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012
  2. אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות
  3. אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה.
  4. במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ₪
  5. המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014
  6. המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015
  7. המסלול החל פעילותו בחודש ספטמבר 2015
  8. המסלול החל פעילות בחודש ינואר 2016
  9. המסלול החל פעילות בחודש נובמבר 2016
התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל  מעודכן לסוף חודש נובמבר 2016
הנתונים בקובץ זה הינם נתונים גולמיים לידיעת העיתון בלבד. אין לראות בהעברת הנתונים לעיתון משום פרסום או משום בקשה לפרסום. השימוש בנתונים הינו באחריות העיתון בלבד.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.