FXCM ישראל: "רמת ההתנגדות הבאה של הדולר-שקל ניצבת ב- 3.88"

חלטת הריבית היתה למעשה אירוע הסיכון האחרון של 2016. בשבועיים הקרובים, לקראת חג המולד וראש השנה האזרחית, נפחי המסחר בשווקים צפויים להתדלדל בהדרגה והנזילות תרד

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עידו אסייג
20/12/2016


במחלקת המחקר של FXCM ישראל מציינים הבוקר: "הדולר-שקל מזנק מעלה לרמת שיא של 3.87 וזאת בעקבות העלאת הריבית בארצות הברית והצפי להתרחבות פערי הריבית בין הדולר לבין השקל ב-2017. רמת ההתנגדות הבאה ניצבת ב-3.88. עלייה מעל רמה זו עשויה לסלול את הדרך לבחינה את הגבול העליון של הטווח ב-3.90. גם בעולם נסחר מדד הדולר בשיא של 14 שנה. מה שגרם לסוחרים להתנפל מחדש על הדולר לאחר מספר שבועות של דשדוש ותיקון לא היה עצם העלאת הריבית, אלא העלאת תחזית הריבית ל-2017 מ-2 העלאות ריבית ל-3 העלאות ריבית, וזאת על רקע הצפי לעלייה בפעילות הכלכלית ובאינפלציה בעקבות בחירתו של דונאלד טראמפ. ישיבת הריבית שוב חידדה את פערי המדיניות בין הפד לבין הבנקים המרכזיים האחרים, שעדיין מוציאים לפועל מדיניות מרחיבה כדוגמת ה-ECB, ובעקבות כך ראינו היחלשות חדה של הין, האירו וגם השקל. החלטת הריבית היתה למעשה אירוע הסיכון האחרון של 2016. בשבועיים הקרובים, לקראת חג המולד וראש השנה האזרחית, נפחי המסחר בשווקים צפויים להתדלדל בהדרגה והנזילות תרד. לאחר העלייה החדה של הדולר בשבוע שעבר, ייתכן שנראה תיקון מסוים בעקבות מימושי רווח לפני סוף השנה".

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי וביבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.