סגן שר האוצר יצחק כהן >> הגיעה העת לעשות אמנה בין הרגולטורים לפיה הם יתחייבו לא להחמיר הרגולציה במשך כמה שנים

עוד מהנאום: "אנחנו באוצר חושבים שהגיעה העת לעשות אמנה בין הרגולטורים לפיה הם יתחייבו לא להחמיר הרגולציה במשך כמה שנים. אני מאמין בזה וחושב שצריך לקדם אמנה כזו"

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

קרן מרדכי
21/12/2016

ראשית, כבוד גדול בשבילי להשתתף בכנס חשוב זה.

אנחנו באוצר חושבים שהגיעה העת לעשות אמנה בין הרגולטורים לפיה הם יתחייבו לא להחמיר הרגולציה במשך כמה שנים. אני מאמין בזה וחושב שצריך לקדם אמנה כזו. 

משרד האוצר והממשלה לא יתמכו ברגולציה שתסיט השקעות משוק ההון הישראלי ותיתן עדיפות לשווקים זרים!

אני מברך על דבריו וגישתו של פרופ׳ האוזר לפיהן יש להכריז על הודנא! אני כשלעצמי חשבתי שאולי נכריז על תהדיה! אבל בואו ניקח את הערך הנפלא מתורתנו הקדושה ונדבר על שנת ״שמיטה״. יש להכריז על ״שמיטה". כמו שציוותנו תורתנו הקדושה לשנת שמיטה ליתן לכל העוסקים במלאכה לנוח ולהתחזק, ללמוד, לשכלל ולפתח ולכן אנו עומדים כרגע לפני שבע השנים הטובות. תנו לרפורמות לשאת פרי ולשוק קצת אויר ולעקוב אחרי ביצוע ההוראות והחוזרים הרבים שכבר ניתנו בעבר.

שוק ההון הישראלי הוא תשתית חיונית לצמיחת המשק. שוק ההון הוא מקור הון אלטרנטיבי שמאפשר צמיחה. החזון שלי הוא  ששוק ההון הישראלי יממן פרויקטים לאומיים במקום להשתמש בתקציב המדינה. לדוגמא, מימון סלילת כבישים, רכבת וכדומה. אני מאמין שהרגולציה צריכה לתמוך בפיתוח שוק ההון והבורסה על מנת לאפשר גיוס הון או חוב לא רק לחברות גדולות אלא גם לעסקים קטנים ובינוניים.

לאחרונה, משרד האוצר והממשלה נקטו בצעדים של דֵה-רגוׂלציה כדי לקדם מקורות מימון אשראי נוספים לאלה של הבנקים במטרה לעודד תחרות ולהוריד מחירים ליזמים, לציבור ולחברות קטנות ובינוניות, בישראל.

תוך שמירה הדוקה על ענייניהם וביטחון כספיהם של החוסכים והמבוטחים. 

בהקשר לכך, אני יודע שיש מחשבות בעד אימוץ עיוור של סטנדרטים בינלאומיים ביחס לדירוג אג"ח. אני מתכוון לאותם אלה שתומכים בדירוג בינלאומי של אג"ח. אני חושב שצריך לבחון את השפעתם לעומק ולוודא שאינם מגדילים את ריכוזיות מתן האשראי לחברות גדולות על חשבון החברות הקטנות.

דירוג בינ"ל קונס חברות קטנות. זה מנוגד לרצון שלנו להנגיש את שוק ההון/חוב לחברות קטנות ובינוניות. הדירוג הבינלאומי, על חשבון הדירוג המקומי, יכול לייקר עלויות לצרכני האשראי,  ליצור העדפה לבצע הנפקה ללא דירוג כלל, ואולי להסיט השקעות לחו"ל ולסיכון גבוה יותר. הסולם המקומי, לעומת זאת, מדויק יותר ומותאם למאפייני השוק הישראלי, וגודל החברות, ועל-כן מאפשר מקור השוואה טוב יותר בין החברות.

אשוחח בנושא עם רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, מתוך מטרה ליישם את מדיניות משרד האוצר והממשלה ולעודד השקעה בשוק הישראלי - כחול לבן!

משרד האוצר מקדם היום פרויקטים רבים שתכליתם הגנה על צרכנים, ופיתוח שוק ההון. אנחנו מתכוונים לפתוח את שוק ההון לתחרות עם מקורות האשראי החוץ בנקאי, כפי שנעה בוועדת שטרום. אנחנו מתכוונים לפתח שוק האשראי החוץ בנקאי ליחידים באמצעות קביעת כללים להלוואות מהסוג של P2P.

במקביל לשינוי המבני, משרד האוצר מקדם ביחד עם הרשות גם הקלות נוספות ובכללן, ביטול דוחות כספיים רבעוניים לחברות קטנות ובינוניות, הקלות נוספות לחברות קטנות ובינוניות, מימון המונים, ועוד. כמי שאחראי על הרפורמות בשוק ההון מטעם האוצר, אנחנו לא נשקוט עד שנחזיר לבורסה, עטרה ליושנה, ועד שנשנה את הסנטימנט השלילי היום כלפי הבורסה. לבורסה כמקור הון יש יתרון בשקיפות ההשקעות לציבור. נצטרך להפוך אותה לאטרקטיבית יותר לחברות.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי וביבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.