בלעדי ל-FUNDER >> סיכום ה- 19.12.16 בשוק קרנות הנאמנות

עליית הריבית לא השפיעה על אג"ד ישראלי אג"ח.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

יניב פרידמן
20/12/2016


מי הקרן המצטיינת?

ביום המסחר האחרון  .19.12.16 הקרן המצטיינת היא של מגדל קרן  MTF ת"א יתר 50 הקרן השיאה תשואה יומית של 1.08%.מתחילת החודש תשואת הקרן היא , 1.29%, ומתחילת השנה התשואה היא 25.87%. הקרן הוקמה ב-13/03/2014. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד. החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.דמי ניהול עומדים על 0.25%, הקרן מנהלת סך של  92.80 מיליון שקל. 
מי הקרן המאכזבת?

מתחילת החודש הקרן המאכזבת של מגדל שנמצאת בהוסטינג אצל דיביאם , קרן דיביאם גז ונפט. הקרן ירדה 1.94%-. הקרן עלתה מתחילת החודש 2.43%, ומתחילת השנה התשואה היא 14.36%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 05/09/2010. ייעודה של הקרן החשיפה לניירות ערך גז ונפט לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן גובה דמי ניהול של 1.94%, הקרן מנהלת סך של 8 מיליון שקל. 

איזה ענף הוא המצטיין?

בסיכום יום המסחר של אמש האפיק המצטיין הוא ת"א 75 שעלה ב-0.46%. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-15.99%. הענף מכיל 6 קרנות. המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא מיטב מניות MID CAP ממוקדת ת"א 75 עם תשואה מתחילת השנה של 16.92%. לשאר הקרנות לחץ פה.


האפיק שירד את הירידה הגבוהה ביותר אמש הוא אגד ישראלי אגח שירד 0.07%-, מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-0.46%. הענף מכיל 7 קרנות. המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא פסגות (!) תיק קרנות ללא מניות – אגד ישראלי עם תשואה מתחילת השנה של 0.9%. לשאר הקרנות לחץ פה.

המניות הבולטות

מדדי בורסת תל-אביב נסגרו אמש עם שינויים מינוריים.

המניות הבולטות אמש הן שפיר הנדסה שזינקה 4.44%. הקרנות שצפויות ליהנות מעליה זו הן אלטשולר שחם ת"א 100 שמחזיקה במניה ב-2.84% מהקרן, דיביאם אחזקות בעלי עניין - ת"א 100 שמחזיקה ב-2.59% מהקרן, לרשימת הקרנות ובתי ההשקעות המחזיקות במניית שפיר הנדסה לחץ כאן.

עוד בלטו בעליות –קנון שעלתה בכ-3.84% רשימת הקרנות המחזיקות, פריגו שעלתה ב-3.38% רשימת הקרנות המחזיקות.

בין המניות היורדות בלטה דלק קידוחים יהש שירדה בכמעט 2.97%-, לרשימת הקרנות המחזיקות.

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן – 

 

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג

  • נתוני הרכב נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-19.12.16.

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-30.11.16
  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-19.12.12

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.