מימון ישיר מקבוצת ביטוח ישיר השלימה בהצלחה גדולה הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים עם ביקושים של כ-620 מיליון ש"ח

סדרת האג"ח הינה צמודה למדד המחירים לצרכן במח"מ של כ-3.5 שנים. אגרות החוב מדורגת A2 עם אופק יציב על ידי מידרוג. החוב מגובה בשעבוד על תיק הלוואות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ערן וולף, מנכל מימון ישירערן וולף, מנכל מימון ישיר

עידו אסייג
22/12/2016

במהלך המכרז נרשמו ביקושים גבוהים של למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס אשר תוכנן במקור על רקע הביקושים נסגרה הריבית על 3.15% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.0%.

ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ הודיעה היום כי חברת הבת מימון ישיר השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח. מטרת הגיוס היא גיוון מקורות המימון של החברה. 

במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים לרכישת אג"ח אשר הסתכמו בכ- 620 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה קיבלה הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח בריבית של 3.15% לעומת ריבית המקסימום במכרז שעמדה על 4.0%. 

סדרת האג"ח הינה צמודה למדד המחירים לצרכן במח"מ של כ-3.5 שנים. אגרות החוב  מדורגת A2 עם אופק יציב על ידי מידרוג. החוב מגובה בשעבוד על תיק הלוואות. 

מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למטרות שונות ובין השאר לרכישת כלי רכב, המגובה בשעבוד על כלי הרכב עצמם, וכן, במתן הלוואות צרכניות לכל מטרה. נכון לסוף המחצית הראשונה של שנת 2016 מימון ישיר מנהלת תיק הלוואות של כ-3.4 מיליארד ש"ח. היקף העמדת הלוואות חדשות בשנת 2015 עמד על כ-2 מיליארד ש"ח, צמיחה שנתית ממוצעת של כ-35%. גובה הלוואה בודדת ממוצע מסתכם בכ-30 אלף ש"ח.

מדובר בעסקה שלישית שמימון ישיר מבצעת עם גופים מוסדיים, זאת לאחר שבשנים 2014 ו-2015 היא השלימה שתי עסקאות איגוח של תיק הלוואות של מימון ישיר בהיקף מצטבר של כ-228 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים. 

את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתה פעלו גופי החיתום של רוסאריו, אייפקס וברק קפיטל. עו"ד אודי אפרון ועומר טיקולסקי ממשרד מ. פירון ייצגו את החברה בהנפקה.

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר: "אנו שמחים מאד על הצלחת ההנפקה ורואים בביקושים הגבוהים שהגיעו ממגוון רחב של משקיעים מוסדיים עדות לאמון המשקיעים בפעילות החברה והנהלתה. מימון ישיר נמצאת במגמת צמיחה עקבית ומתמשכת ובכוונתנו להמשיך בגיוון מקורות האשראי למימון הפעילות".

אורן שקדי, סמנכ"ל הכספים במימון ישיר, מסר: " אנו רואים בגיוס האג"ח שלב נוסף בהתפתחות העסקית של החברה. הגיוס הנוכחי מביא להתאמה נכונה יותר של המקורות והשימושים של החברה מבחינת מח"מ ובסיסי הצמדה ומשפר את מערך המימון הכולל של החברה".

אודות מימון ישיר

מימון ישיר הינה חברה פרטית מקבוצת ביטוח ישיר, והינה החברה המובילה בשוק האשראי החוץ בנקאי בישראל. החברה פעילה משנת 2007 ומתמחה במתן הלוואות לרכב יד שניה, הלוואות לכל מטרה והלוואות בבתי עסק. החברה מנוהלת ע"י ערן וולף ומוחזקת על ידי ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות (61.54%), אלטשולר שחם (19.23%) ולאומי פרטנרס (19.23%).


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.