פורמולה מערכות >> דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף כולל של כ-27 מיליון שקל

הקרנות שמחזיקות את פורמולה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
גיא ברנשטיין, מנכל פורמולהגיא ברנשטיין, מנכל פורמולה

מיכאל לוי
22/12/2016


הקרנות שמחזיקות את פורמולה

קבוצת פורמולה מערכות (1985) בע"מ, חברה בשליטת קונצרן התוכנה אסקו מפולין שמניותיה נסחרות בבורסת תל-אביב ובנאסד"ק, מדווחת היום כי דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בגובה 48 סנט למניה ובהיקף כספי כולל כ-7.1 מיליון דולר (כ-27 מיליון שקל). 

הדיבידנד שיחולק ישולם במזומן ב-12 בינואר 2017 לכל בעלי המניות של פורמולה, נכון לסגירת המסחר בנאסד"ק (או בבורסה בת"א, לפי העניין) ביום 30 בדצמבר 2016 (המועד הקובע).

על פי חוקי המס בישראל, תשלום הדיבידנד ייעשה בניכוי מס בשיעור של 30% (לבעל מניות שהינו או שהיה במהלך 12 החודשים לפני חלוקת הדיבידנד בעל עניין מהותי כהגדרתו בסעיף 88 בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961) או 25% (לבעלי מניות אחרים) מהדיבידנד המשולם, בכפוף לפטור מניכוי במקרים הרלבנטיים. הדיבידנד ישולם בדולר אמריקני.

פורמולה מערכות דיווחה בנובמבר האחרון על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2016 מהן עולה צמיחה של כ-18% בהכנסות הקבוצה ברבעון לכ-285.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-241.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. במקביל, רשמה הקבוצה ברבעון עליה של כ-19% ברווח הנקי לבעלי המניות לכ-5.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-4.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

פורמולה מערכות, יחד עם החברות בשליטתה, הינה אחת מקבוצות התוכנה הגדולות בישראל,ובין היתר עוסקת במתן שירותי ייעוץ תוכנה, פיתוח מוצרי תוכנה קנייניים ואספקת פתרונות עסקיים מבוססי מחשב. הקבוצה פועלת באמצעות החברות הציבוריות שבשליטת פורמולה מטריקס, סאפיינס ומג'יק. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.