בנק ישראל >> האם מחיר הדירה מושפע מקרבה לאנטנות סלולריות?

לאור הגידול החד של שירותי התקשורת הניידת בישראל מאז סוף שנות השמונים שלווה בפריסה נרחבת של אתרים סלולריים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

בנק ישראל
22/12/2016

  • בעשורים האחרונים התרחבה מאוד פריסת האתרים הסלולריים בישראל. לאתרים עלולות להיות השפעות חיצוניות שליליות על מחירי הדירות.

  • השפעת האתרים הסלולריים על מחירי הדירות בקרבתם נאמדה עבור השנים 2011-2000, בשיטה המתחשבת באפשרות שהצבת האתרים לא הייתה מקרית.

  • לא נמצאה השפעה מובהקת של קרבה לאתרים הסלולריים על מחירי הדירות.
הגידול החד של שירותי התקשורת הניידת בישראל מאז סוף שנות השמונים לווה בפריסה נרחבת של אתרים סלולריים. לאתרים עלולות להיות השפעות חיצוניות שליליות על מחירי הנדל"ן בסביבתם, הנובעים מחשש לנזקים בריאותיים שמקורם בקרינה ומהמפגע האסתטי, במיוחד של אנטנות תורן הבולטות מטבען.

במחקר שנערך על ידי אלעד דה מלאך ונעם זוסמן מחטיבת המחקר בבנק ישראל, בשיתוף עם דויד ג'נסוב ואסף זוסמן מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, נאמדה השפעת הקרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות. בסיס הנתונים למחקר כלל את קובץ העסקאות בדירות מגורים בשנים 2011-2000 של רשות המסים בישראל, כמו גם מידע מקיף על מיקום ומאפייני כל האנטנות הסלולריות בישראל במהלך השנים, שהתקבל באדיבות המשרד להגנת הסביבה.

בעיה נפוצה במחקרים מסוג זה היא שהצבת האתרים הסלולריים אינה בהכרח מקרית ("בעיית הסלקציה") – יתכן שהצבתם מתואמת עם מאפיינים נוספים שמשפיעים בפני עצמם על מחירי הדירות. למשל, ייתכן שקיימת נטייה חזקה יותר להקים אתרים בבניינים שדייריהם/ שכניהם מרקע חברתי-כלכלי חלש יחסית, בשל התנגדות פחותה להקמתם או תשלום נמוך יותר של חברות הסלולר לדיירים; באותם אזורים בכל מקרה מחירי הדירות כנראה נמוכים יותר. 

על מנת להתמודד עם "בעיית הסלקציה" חושבה תחילה הנטייה להצבת אתרים סלולריים ליד דירה. לאחר מכן נערכה אמידה של השפעת הקרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות, תוך פיקוח על הנטייה להצבת אתרים בסביבת הדירה ועל מאפייני הדירה, השכונה והזמן. 

ללא התחשבות ב"בעיית הסלקציה" נמצא שקרבה לאתרים סלולריים מתואמת עם ירידה של 2-1 אחוזים במחירי הדירות, בדומה לממצאים מהמחקרים בעולם, שלא הקדישו די תשומת לב לבעיה. לאחר התחשבות ב"בעיית הסלקציה" לא נמצאה השפעה מובהקת של הקרבה לאתרים על מחירי הדירות. תוצאה זו תקפה גם לגבי אתרי תורן, שהם כאמור בולטים יותר. התוצאה נותרת בעינה גם כשבוחנים עסקאות חוזרות באותו בניין או דירה. לא נמצאו הבדלים בהשפעה בין אזורים בדירוג חברתי-כלכלי גבוה או נמוך. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.