בלעדי ל-FUNDER >> סיכום ה- 21.12.16 בשוק קרנות הנאמנות

האפיק שעולה אירופה מגודרת מט"ח | מגדל גרמניה כפליים השיאה 15.22% מתחילת החודש

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

יניב פרידמן
22/12/2016


מי הקרן המצטיינת?

ביום המסחר ה-20.12.16 הקרן המצטיינת היא של מגדל MTF אירופה בנקים - מגודרת מט"ח. הקרן השיאה תשואה יומית של 1.12% מתחילת החודש תשואת הקרן היא 9.51%, ומתחילת השנה התשואה היא 1.89%-. הקרן הוקמה ב-27.4.15, וייעודה של הקרן הוא ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד Stoxx Europe 600 Banks , המחושב באירו, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של האירו (אירו /שקל). 

אין דמי ניהול לקרן,הקרן מנהלת סך של 8.1 מיליון שקל.


מי הקרנות המאכזבת?

הקרן המאכזבת היא קרן ממונפת של מודלים לונג דולר פי 3. הקרן ירדה  בתשואה יומית של 1.82%-. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 1.06%, ומתחילת השנה התשואה היא 7.61%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-21.1.25 וייעודה של הקרן החשיפה לדולר ארה"ב לא תפחת מ- 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 320% מהשווי כאמור. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%. הקרן מנהלת סך של 22 מיליון שקל. 

הקרן המאכזבת שלא ממונפת של שייכת לאיילון שנמצאת בהוסטינג אצל KZI. איילון KZI מניות גלובלית הקרן ירדה 1.46%- יומי, מתחילת החודש תשואת הקרן 0.25%-, מתחילת השנה התשואה היא 28.09%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-30.12.10. יעודה של הקרן לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

דמי ניהול של הקרן עומדים על 2.05%, הקרן מנהלת סך של 11 מיליון שקל.

איזה ענף הוא המצטיין, ואיזה איכזב?

בסיכום יום המסחר של אמש האפיק המצטיין הוא אירופה מוגנת מט'ח,שעלה ב-0.51%. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-3.77%. הענף מכיל 18 קרנות. המצטיינת בקטגוריה נכון מתחילת השנה היא של מגדל MTF Dax 30 - מגודרת מט"ח,עם תשואה מתחילת השנה של 5.95%. לשאר הקרנות לחץ פה.

האפיק שירד את הירידה הגבוהה ביותר הוא אנרגיה וקומודיטיס שירד 1.03%-. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה שלילית של 7.75%-. הענף מכיל 2 קרנות. מיטב זהב, ואפסילון זהב.

המניות הבולטות

מדדי בורסת תל-אביב נסגרו אתמול בירידות קלות

המניות הבולטות אמש הן חלל תקשורת שזינקה בכמעט 5.38%. הקרנות שצפויות ליהנות מעליה זו הן –אזימוט השקעות מחזיקה במניה ב-2.46% מהקרן, פיטנגו מניות כללי שמחזיקה ב-2.28% מהקרן.

לרשימת הקרנות ובתי ההשקעות המחזיקות במניית חלל תקשורת לחץ כאן.

עוד בלטו בעליות –איידיאו שעלתה בכ-4.22% (רשימת הקרנות המחזיקות), 

בין המניות היורדות בלטו מנקיינד שירדה בכמעט 11.72%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן - 

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג


  • נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER.

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-31.11.16

  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-21.12.16הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.