אלומיי קפיטל מודיעה על רכישת 51% מחברת הפרויקט שמקימה מתקן ביוגז בהולנד וסגירה פיננסית של הפרויקט

המניות שמחזיקות במניה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
25/12/2016


המניות שמחזיקות במניה
אלומיי קפיטל (NYSE MKT; TASE: ELLO), המשקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה המתחדשת בארץ ובחו"ל, הודיעה היום על סגירה ראשונה של ההשקעה שלה במתקן אנרגיה מתחדשת בהולנד לייצור גז ירוק וחשמל בטכנולוגיה של ביוגז וגזיפיקציה. זאת בהמשך להסכם שנחתם בין חברה בת – אלומיי לוקסמבורג לבין חברת לודן אנרגיה אוברסיז, חברה בת בבעלות מלאה של חברת לודן הנדסה, הנסחרת בבורסה בת"א.

חברת הפרויקט "גורן גז גור" נמצאת בתהליך פיתוח של מתקן עיכול אנאירובי עם קיבולת ייצור גז ירוק של 375 מטר מעוקב לשעה בגור שבהולנד. אלומיי לוקסמבורג ספקה ללודן הלוואות בסך 2.1 מיליון יורו ובהתאם לסגירה הפיננסית של פרויקט גור, שהתרחשה ב-20 בדצמבר 2016, הלוואות אלה הומרו להלוואות בעלים של אלומיי לוקסמבורג לחברת הפרויקט.

במסגרת הסגירה הפיננסית, Coöperatieve Rabobank U.A התחייב להעמיד את ההלוואות שלהלן: 1. שתי הלוואות בסך של כ-3.9 יורו ו-1.7 יורו, כל אחת בעלת שיעור ריבית שנתית של 3% במשך חמש השנים הראשונות, לתקופה של 12.25 שנים (תקופת ההפעלה השוטפת של הפרויקט( תוך החזר תשלומים חודשי שווה שיחל שלושה חודשים לאחר חיבור המתקן 2. אשראי לפי דרישה בהיקף של 370 אלף יורו בריבית משתנה.

חברה קשורה ללודן תשמש כקבלן הביצוע וההקמה וכן כקבלן התפעול והתחזוקה של הפרויקט , בהתבסס על הסכמים קיימים. החברה מעריכה כי הקמת הפרויקט תערך כשנה וכי עלותו הכוללת הינה כ-10 מיליון יורו.

רני פרידריך מנכ"ל אלומיי קפיטל, מסר: "הסגירה הפיננסית הראשונה של פרויקטי הביוגז בהולנד היא אבן דרך חשובה לאלומיי, שמוציאה לפועל את תכניתה האסטרטגית להרחבת פעילותה. פרויקטים אלו משלבים מקצועיות, יכולות פיננסיות והנדסיות בשוק האנרגיה המתחדשת בהולנד שצפוי לצמוח במהירות בשנים הבאות." 

רני פרידריך מנכ"ל אלומיי קפיטל, מסר: "אנו מרוצים מהחלטת רשות החשמל שבמסגרתה מופחת תעריף החשמל בכ-0.45% בלבד ועל כך שלא יתבצע שינוי נוסף בתעריף ייצור החשמל עד סוף שנת 2017. אנו צופים כי התעריף החדש, אשר מוגדר לתקופה של שנה אחת לפחות, יאפשר לדוראד לעמוד באמות המידה הפיננסיות לחלוקה לבעלי מניותיה, לרבות דורי אנרגיה, שבה אנו מחזיקים 50%".

אלומיי קפיטל (NYSE MKT; TASE: ELLO), המשקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה המתחדשת בארץ ובחו"ל, הודיעה היום על פרסום החלטת רשות החשמל בישראל בנוגע לעדכון תעריפי ייצור החשמל לשנת 2017.

בהמשך להודעה קודמת של רשות החשמל על קיום שימוע, בנוגע לשינויים אפשריים בתעריפים, כולל אפשרות להפחתת תעריף ייצור החשמל בכ-8%. תעריף ייצור החשמל משמש את דוראד אנרגיה בע"מ, שבה מחזיקה החברה בעקיפין 9.375%,כבסיס למחיר הנגבה עבור החשמל שהיא מספקת. 

כפי שהודיעה דוראד בדוחותיה הכספיים לתקופה שהסתיימה בספטמבר 2016,להפחתה האפשרית שנדונה הייתה אמורה להיות השפעה שלילית על תזרים המזומנים של דוראד, רווחיה ועל יחסי הכיסוי שלה וכי החל משנת 2017 היא עשויה שלא לעמוד ביחסי הכיסוי לצורך חלוקות לבעלי מניותיה .

ב-19 בדצמבר 2016, לאחר השימוע, רשות החשמל פרסמה את החלטתה, שעל פיה, בין יתר הדברים, היא קבעה כי ההפחתה בתעריף ייצור החשמל תעמוד על כ-0.45% וכי לא תעדכן את התעריף עד דצמבר 2017.


אודות אלומיי קפיטל:

אלומיי קפיטל (Ellomay Capital), שבשליטת שלמה נחמה, ושותפות קניר שבשליטת חמי רפאל ורן פרידריך, נסחרת בבורסת ה-NYSE MKT בארה"ב ובבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה משקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות בארץ ובחו"ל. לחברה השקעות ב-16 תחנות פוטו-וולטאיות בהספק כולל של כ-30.5 מגה-וואט באיטליה וספרד, המחוברות כולן לרשת החשמל ומניבות הכנסות ממכירת חשמל. בנוסף, לחברה אחזקה עקיפה של כ-9.4% בתחנת הכוח הפרטית דוראד שבאשקלון, המספקת כ-850 מגה וואט ואחראית כיום על 6%-8% מצריכת החשמל בישראל.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.