ממצאי דו"ח האקזיטים לשנת 2016 של PwC Israel >> היו כ- 55 אקזיטים והנפקות בשווי כולל של קרוב ל-3.5 מיליארד דולר- ירידה של 67% ביחס לשנת 2015

ישנה עצירה כמעט מוחלטת של הנפקות לראשונה של חברות היי-טק, לעומת 3.4 מיליארד דולר שווי חברות מהנפקות לראשונה בשנת 2015.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
רובי סולימן ראש מגזר היי טק PwC Israelרובי סולימן ראש מגזר היי טק PwC Israel

עידו אסייג
23/12/2016

המניות שמחזיקות במניה

אלומיי קפיטל (NYSE MKT; TASE: ELLO), המשקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה המתחדשת בארץ ובחו"ל, הודיעה היום על סגירה ראשונה של ההשקעה שלה במתקן אנרגיה מתחדשת בהולנד לייצור גז ירוק וחשמל בטכנולוגיה של ביוגז וגזיפיקציה. זאת בהמשך להסכם שנחתם בין חברה בת – אלומיי לוקסמבורג לבין חברת לודן אנרגיה אוברסיז, חברה בת בבעלות מלאה של חברת לודן הנדסה, הנסחרת בבורסה בת"א.

חברת הפרויקט "גורן גז גור" נמצאת בתהליך פיתוח של מתקן עיכול אנאירובי עם קיבולת ייצור גז ירוק של 375 מטר מעוקב לשעה בגור שבהולנד. אלומיי לוקסמבורג ספקה ללודן הלוואות בסך 2.1 מיליון יורו ובהתאם לסגירה הפיננסית של פרויקט גור, שהתרחשה ב-20 בדצמבר 2016, הלוואות אלה הומרו להלוואות בעלים של אלומיי לוקסמבורג לחברת הפרויקט.

במסגרת הסגירה הפיננסית, Coöperatieve Rabobank U.A התחייב להעמיד את ההלוואות שלהלן: 1. שתי הלוואות בסך של כ-3.9 יורו ו-1.7 יורו, כל אחת בעלת שיעור ריבית שנתית של 3% במשך חמש השנים הראשונות, לתקופה של 12.25 שנים (תקופת ההפעלה השוטפת של הפרויקט( תוך החזר תשלומים חודשי שווה שיחל שלושה חודשים לאחר חיבור המתקן 2. אשראי לפי דרישה בהיקף של 370 אלף יורו בריבית משתנה.

חברה קשורה ללודן תשמש כקבלן הביצוע וההקמה וכן כקבלן התפעול והתחזוקה של הפרויקט , בהתבסס על הסכמים קיימים. החברה מעריכה כי הקמת הפרויקט תערך כשנה וכי עלותו הכוללת הינה כ-10 מיליון יורו.

רני פרידריך מנכ"ל אלומיי קפיטל, מסר: "הסגירה הפיננסית הראשונה של פרויקטי הביוגז בהולנד היא אבן דרך חשובה לאלומיי, שמוציאה לפועל את תכניתה האסטרטגית להרחבת פעילותה. פרויקטים אלו משלבים מקצועיות, יכולות פיננסיות והנדסיות בשוק האנרגיה המתחדשת בהולנד שצפוי לצמוח במהירות בשנים הבאות." 


אודות אלומיי קפיטל:

אלומיי קפיטל (Ellomay Capital), שבשליטת שלמה נחמה, ושותפות קניר שבשליטת חמי רפאל ורן פרידריך, נסחרת בבורסת ה-NYSE MKT בארה"ב ובבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה משקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות בארץ ובחו"ל. לחברה השקעות ב-16 תחנות פוטו-וולטאיות בהספק כולל של כ-30.5 מגה-וואט באיטליה וספרד, המחוברות כולן לרשת החשמל ומניבות הכנסות ממכירת חשמל. בנוסף, לחברה אחזקה עקיפה של כ-9.4% בתחנת הכוח הפרטית דוראד שבאשקלון, המספקת כ-850 מגה וואט ואחראית כיום על 6%-8% מצריכת החשמל בישראל.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.