סקירת FXCM ישראל >> הראלי של הדולר נבלם בעקבות נטייה של הסוחרים לממש רווחים לקראת סוף השנה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
23/12/2016

במבט קדימה ל-2017, התרחבות פערי התשואה בין הדולר לבין המייג'ורס והשקל אמור לתמוך בהמשך התחזקותו של הדולר בחודשים הקרובים, בייחוד אם טראמפ יוציא לפועל מדיניות פיסקאלית מרחיבה והנתונים הכלכליים ימשיכו להעיד על צמיחה והתגברות של האינפלציה.

במחלקת המחקר של FXCM ישראל מציינים: "הדולר-שקל ממשיך לתקן בחדות מטה עד 3.82 בתנועה שנובעת בעיקר ממימושי רווח של מהלך העליות האחרון. גם בעולם עדים לבלימה של הראלי של הדולר ונטייה של הסוחרים לממש רווחים לקראת סוף שנה, אך במידה מתונה יותר לעומת זירת המט"ח המקומית. בהיעדר אירועי סיכון משמעותיים עד סוף השנה ייתכן כי נמשיך ונראה את ההתכנסות והתיקון הזה של הדולר, בארץ ובעולם. רמת התמיכה המשמעותית עבור הדולר-שקל ניצבת בגבול התחתון של 3.80. במבט קדימה ל-2017, התרחבות פערי התשואה בין הדולר לבין המייג'ורס והשקל אמור לתמוך בהמשך התחזקותו של הדולר בחודשים הקרובים, בייחוד אם טראמפ יוציא לפועל מדיניות פיסקאלית מרחיבה והנתונים הכלכליים ימשיכו להעיד על צמיחה והתגברות של האינפלציה. כשחג המולד וראש השנה האזרחית בפתח, נפחי המסחר בשוקי ההון העולמיים צפויים להתדלדל בהדרגה וגם התנודתיות צפויה לרדת, כך שתנועות המט"ח בימים האלה הינן פחות בעלות משמעות ונובעות פעמים רבות מהמסחר הדליל ולא מעידות על נטייה של השוק".הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.