בלעדי ל-FUNDER >> סיכום ה-23.12.16 בשוק קרנות הנאמנות

איזה אפיק הצטיין ביום המסחר האחרון בשבוע שעבר? מי הקרן המצטיינת ומי זו שהצטיינה ללא מינוף?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

יניב פרידמן
25/12/2016

מי הקרנות המצטיינת?

ביום המסחר 22.12.16 המצטיינת היא קרן תטא לונג שורט ממונפת. הקרן השיאה תשואה יומית של 0.85%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 0.57%- ומתחילת השנה התשואה היא 14.94%-. הקרן הוקמה ב-7.8.16, וייעודה של הקרן בכך שמנהל הקרן יעשה שימוש באסטרטגיית לונג/שורט בכדי לנסות ולהשיג את מטרת הקרן. אסטרטגיה כאמור תתבצע באמצעות יצירה של חשיפה חיובית (לונג) לנכס בסיס מסוים, שעשוי להיות: מדדי מניות, סחורות, מט"ח ומדדי אג"ח ובמקביל יצירה של חשיפה שלילית (שורט) לנכס בסיס בעל מאפיינים דומים לנכס הבסיס (למשל: חשיפה חיובית למדד מניות ובמקביל חשיפה שלילית למדד מניות אחר). מנהל ההשקעות מתכוון להחזיק פוזיציות לונג בשיעור דומה לזה של פוזיציות שורט אך אינו מתחייב לפעול כך.

הקרן גובה דמי ניהול של 1.1%. הקרן מנהלת סך של 6.6 מיליון שקל.  הקרן המצטיינת שאינה קרן ממונפת היא קרן של  דיאמונד שנמצאת בהוסטינג אצל איילון קרן דיאמונד מניות. הקרן השיאה תשואה יומית של 0.39% מתחילת החודש תשואת הקרן היא 2% ומתחילת השנה התשואה היא 3.47% הקרן עברה שינוי מדיניות ב- 16/06/2014, וייעודה של הקרן הוא בהתאם להוראות הסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן למניות לא יפחת מ-50% ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.

הקרן גובה דמי ניהול של1.95%. הקרן מנהלת סך של 4 מיליון שקל.

מי הקרן המאכזבת?

הקרן המאכזבת היא קרן אי.בי.אי. סל ריט ארה"ב הקרן השיאה תשואה יומית של 2.28%-. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 3.74 ומתחילת השנה התשואה היא 24.03%. הקרן הוקמה ב-13.1.16 וייעודה של הקרן לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד "SOLACTIVE B-BRE US REIT INDEX". ייעודה של הקרן הינה השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד SOLACTIVE, בהתחשב בשיעור השינוי של שער החליפין היציג של דולר ארה"ב. 

הקרן גובה דמי ניהול של 0.08%. הקרן מנהלת סך של 4 מיליון שקל. 


איזה ענף הוא המצטיין ואיזה מאכזב?

בסיכום יום המסחר של האחרון האפיק המצטיין הוא ת"א 25 שעלה ב-0.19%. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה שלילית של כ-2.82%-. הענף מכיל 14 קרנות,המצטיינת בקטגוריה נכון ליום המסחר האחרון קרן איילון משקל שווה ת"א 25 עם תשואה מתחילת השנה של 0.39%. לשאר הקרנות לחץ פה.

האפיק שירד את הירידה הגבוהה ביותר הוא סין שירד 1.39%- מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה שלילית של 4.02%-. הענף מכיל 2 קרנות מגדל דיקלה סין, ואי.בי.אי. סין.

המניות הבולטות

המניות הבולטות אמש הן החברה לישראל בע"מ שעלתה ב-3.19%. הקרנות שצפויות ליהנות מעליה זו הן –מודלים מניות שמחזיקה במניה ב-6.16% מהקרן, איילון משקל שווה ת"א 25 שמחזיקה ב-3.95% מהקרן, דולפין מניות שמחזיקה במניה ב-2.55% מהקרן.לרשימת הקרנות ובתי ההשקעות המחזיקות החברה לישראל בע"מ לחץ כאן.

עוד בלטו בעליות – כיל שעלתה בכ-3.08% (רשימת הקרנות המחזיקות).

בין המניות היורדות בלטו  קומפיוגן שירדה בכמעט 4.05%- וחלל תקשורת 3.29%- .

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן - 

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג

  • נתוני התושאות לקוחים מאתר FUNDER 

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(31.11.16).

  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-23.12.16.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.