בלעדי ל-FUNDER >> סיכום ה- 25.12.16 בשוק קרנות הנאמנות
הקרן המנצחת אמש שינתה מדיניות באוגוסט ומאז פצחה בעליות

של מי הקרנות המזנקות מאתמול אחד מנייתית, השניה אג"ח?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

יניב פרידמן
26/12/2016


מי הקרנות המצטיינת?

ביום המסחר האחרון 25.12.16 הקרן המצטיינת היא קרן אנליסט מניות ואסטרטגיות הקרן השיאה תשואה יומית של 0.59%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 3.89% . הקרן שינתה מדיניות ב-7.8.16 (שינוי המדיניות עשה לקרן טוב....מאז היא עולה יפה, אם כי עדין היא בתשואה שלילית מתחילת השנה) וייעודה של הקרן הוא בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן יעשה, מעת לעת, שימוש באסטרטגיות מסחר שונות כגון מכירה בחסר (short) של נכסים שונים לרבות אג"ח, ובמקביל הגדלת החשיפה לאפיקי השקעה דומים או שונים לרבות האפיק המנייתי (long). חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הקרן גובה דמי ניהול של 3.52% הקרן מנהלת סך של 3.5 מיליון שקל.

הקרן השניה היא קרן High Yield הראל פיא (!) אג"ח, הקרן השיאה תשואה יומית של 0.55%, מתחילת החודש תשואת הקרן היא 1.86%, ומתחילת השנה התשואה היא 4.74%. הקרן הוקמה ב-22.10.10  וייעודה של הקרן הוא כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: בסעיף זה: "דירוג השקעה"- דירוג BBB מינוס או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, של חברה מדרגת. "אג"ח לא מדורג של מדינת חוץ מדורגת" - אג"ח שאינן מדורגות על ידי חברה מדרגת שהונפקו על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג השקעה.

הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%, הקרן מנהלת סך של 10.2 מיליון שקל. 

מי הקרן המאכזבת?

הקרן המאכזבת היא אי.בי.אי סל ת"א 75, הקרן השיאה תשואה יומית של -0.9%- מתחילת החודש תשואת הקרן היא 0.1%, ומתחילת השנה התשואה היא 15.44%. הקרן הוקמה ב-26.5.10, יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד ת"א 75 .  

הקרן גובה דמי ניהול של 0.25%, הקרן מנהלת סך של 72.4 מיליון שקל. 

איזה ענף הוא המצטיין ואיזה מאכזב?

בסיכום יום המסחר של אמש האפיק המצטיין הוא חברות והמרה בסיכון גבוה.שעלה ב-0.1% מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-7.67%. הענף מכיל 14 קרנות.המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא HIGH YIELD מגדל ! אג"ח עם תשואה מתחילת השנה של 16.41%. לשאר הקרנות לחץ פה.


האפיק שירד את הירידה הגבוהה ביותר אמש הוא  ת'א 75 שירד 0.78%-, מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-14.94% הענף מכיל 6 המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא תכלית TTF ת"א 75 עם תשואה מתחילת השנה של 15.68%. לשאר הקרנות לחץ פה.

המניות הבולטות

מדדי בורסת תל-אביב נסגרו אמש עם ירידות שערים קלות.

המניות הבולטות אמש הן אינטרנט זהב שזינקה בכמעט 5.94%. הקרן שצפויה ליהנות מעליה זו היא ילין גמישה ממוקדת שמחזיקה במניה ב-1.79% מהקרן.

לרשימת הקרנות ובתי ההשקעות המחזיקות אינטרנט זהב תקשורת לחץ כאן.

בין המניות היורדות בלטו מנקיינד שירדה בכמעט 6.34%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג  • נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים 

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(31.11.16).

  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-(25.12.16).

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.