רשות המיסים >> רשות המסים "יישרה קו" ושילמה כ-167 מיליון ₪ לעצמאים הזכאים למענק עבודה כספי המענק שולמו ללא ניכוי של 25%

בסוף השבוע האחרון, ולפני הדלקת נר ראשון של חנוכה, העבירה הרשות כ-534 מיליון ₪ לחשבונות בנק של עצמאים ושכירים. כ- 43,500 עצמאים קיבלו סך כולל של 167 מיליון ₪ וכ- 247,000 שכירים קיבלו סך כולל של כ- 367 מיליון ₪.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

רשות המיסים
27/12/2016

רשות המסים הפקידה בסוף השבוע האחרון כ-167 מיליון ₪ בחשבונות הבנק של כ-43,500 עצמאים, הזכאים למענק עבודה ושקיימות להם יתרות מענק שלא קוזזו לשנות המס 2012 – 2015. כספי המענק שולמו במלואם ללא ניכוי בשיעור של 25%. 

העברה זו של כספי המענק מיישמת את הוראת המעבר שנקבעה לקראת המצב החוקי החדש בנוגע לעצמאים. טרם תיקון החקיקה, שבוצע במרץ 2016 בנוגע לעצמאים, הם קיבלו את המענק כזיכוי מהמס שהיו חייבים בו בפריסה על פני ארבע שנים ובשנה החמישית, הועברה אליהם יתרת המענק שלא קוזזה במהלך 4 שנות המס, בניכוי של 25%. ולפי המצב החוקי החדש, החל מהמענקים שישולמו בגין שנת המס 2016 ואילך, שכירים ועצמאים יקבלו את כספי המענק באותם מועדים וכן תשלום המענק לעצמאים יהיה ללא ניכוי בשיעור של 25%.  

הגם שהוראת המעבר קבעה כי כספי המענק ישולמו לעצמאים הזכאים בינואר 2017, הודיעו שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים משה אשר כבר בתחילת החודש כי התשלום יוקדם. בהתאם להודעתם אף הוקדם התשלום השלישי של המענק לשכירים זכאים עבור שנת המס 2015, בשלושה שבועות לפני המועד הקבוע בחוק (ה- 15.1.2017) וזאת כדי שהזכאים יוכלו להיעזר בכספים לקראת חג החנוכה וחגי העדה הנוצרית. 

בסוף השבוע האחרון, ולפני הדלקת נר ראשון של חנוכה, העבירה הרשות כ-534 מיליון ₪ לחשבונות בנק של עצמאים ושכירים. כ- 43,500 עצמאים קיבלו סך כולל של 167 מיליון ₪ וכ- 247,000 שכירים קיבלו סך כולל של כ- 367 מיליון ₪. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.