משרד האוצר >> דו"ח נכסים לשנת 2016 על קרנות פנסיה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

משרד האוצר
28/12/2016

סוג קופה

31/01/2016

29/02/2016

31/03/2016

30/04/2016

31/05/2016

30/06/2016

31/07/2016

31/08/2016

30/09/2016

31/10/2016

30/11/2016

קרנות פנסיה ותיקות

42,019,258

42,151,150

42,291,734

42,942,645

42,941,830

43,174,019

43,954,560

43,852,330

43,516,714

43,435,476

42,913,479

קרנות פנסיה בניהול מיוחד

354,568,597

358,681,283

357,268,659

362,505,075

361,739,519

363,855,100

367,042,537

364,167,292

360,766,226

358,116,399

352,363,827

קרנות פנסיה חדשות

214,483,650

214,712,125

219,371,075

222,894,926

226,966,253

228,532,929

235,337,832

238,314,821

239,491,181

241,761,740

245,517,499

קרנות פנסיה חדשות כלליות

3,687,806

3,706,051

3,798,364

3,869,529

3,939,654

4,006,512

4,143,694

4,203,736

4,228,409

4,258,958

4,333,874

קופת גמל מרכזית לקצבה*

32,067,635

32,970,639

32,969,013

34,186,362

33,757,857

33,653,658

33,699,044

33,225,232

32,819,647

32,310,511

31,349,223

סך הכל פנסיה

646,826,945

652,221,249

655,698,844

666,398,537

669,345,114

673,222,218

684,177,668

683,763,412

680,822,177

679,883,084

676,477,901


סוג קופה

31/01/2016

29/02/2016

31/03/2016

30/04/2016

31/05/2016

30/06/2016

31/07/2016

31/08/2016

30/09/2016

31/10/2016

30/11/2016

קרנות פנסיה ותיקות

6.50%

6.46%

6.45%

6.44%

6.42%

6.41%

6.42%

6.41%

6.39%

6.39%

6.34%

קרנות פנסיה בניהול מיוחד

54.82%

54.99%

54.49%

54.40%

54.04%

54.05%

53.65%

53.26%

52.99%

52.67%

52.09%

קרנות פנסיה חדשות

33.16%

32.92%

33.46%

33.45%

33.91%

33.95%

34.40%

34.85%

35.18%

35.56%

36.29%

קרנות פנסיה חדשות כלליות

0.57%

0.57%

0.58%

0.58%

0.59%

0.60%

0.61%

0.61%

0.62%

0.63%

0.64%

קופת גמל מרכזית לקצבה*

4.96%

5.06%

5.03%

5.13%

5.04%

5.00%

4.93%

4.86%

4.82%

4.75%

4.63%

סך הכל פנסיה

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

סוג קופה

31/01/2016

29/02/2016

31/03/2016

30/04/2016

31/05/2016

30/06/2016

31/07/2016

31/08/2016

30/09/2016

31/10/2016

30/11/2016

קרנות פנסיה ותיקות

6.50%

6.46%

6.45%

6.44%

6.42%

6.41%

6.42%

6.41%

6.39%

6.39%

6.34%

קרנות פנסיה בניהול מיוחד

54.82%

54.99%

54.49%

54.40%

54.04%

54.05%

53.65%

53.26%

52.99%

52.67%

52.09%

קרנות פנסיה חדשות

33.16%

32.92%

33.46%

33.45%

33.91%

33.95%

34.40%

34.85%

35.18%

35.56%

36.29%

קרנות פנסיה חדשות כלליות

0.57%

0.57%

0.58%

0.58%

0.59%

0.60%

0.61%

0.61%

0.62%

0.63%

0.64%

קופת גמל מרכזית לקצבה*

4.96%

5.06%

5.03%

5.13%

5.04%

5.00%

4.93%

4.86%

4.82%

4.75%

4.63%

סך הכל פנסיה

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.