בלעדי לפאנדר>> סיכום יומי של ה-27.12.16 בשוק קרנות הנאמנות

מי הקרנות שנהנו מהעלייה של מניית ביוטים שסגרה אתמול 7%?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

יניב פרידמן
28/12/2016


מי הקרנות המצטיינות?

ביום המסחר האחרון 27.12.16 הקרן המצטיינת היא איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3. הקרן השיאה תשואה יומית של 3%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 5.36%, ומתחילת השנה התשואה היא 4.98%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-16.12.13, וייעודה של הקרן הוא ששיעור החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א 100 לא יפחת מ-280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי כאמור. 

הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%, הקרן מנהלת סך של 5.6 מיליון שקל.

הקרן המצטיינת שאינה קרן ממונפת היא הראל נבחרת ביומד הקרן שעלתה אתמול 2.06%, מתחילת החודש תשואת הקרן היא 4.6%-, ומתחילת השנה התשואה היא 6.47%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-28.3.10, וייעודה של הקרן הוא חשיפה למניות הנכללות במדד ת"א - ביומד, המפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן להלן: "מדד ת"א ביומד".

הקרן גובה דמי ניהול של 2.51%, הקרן מנהלת סך של 8.3 מיליון שקל. מי הקרן המאכזבת?

הקרן שירדה היא פסגות מניות חו"ל* שירדה 0.8% יומי, מתחילת החודש התשואה היא 0.08%, ומתחילת השנה התשואה היא 2.21%. הקרן הוקמה ב-26.10.12, וייעודה של הקרן כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ.

הקרן גובה דמי ניהול של 2.55%, הקרן מנהלת סך של 99 מיליון שקלים.

*הקרן היא חול התשואה המעודכנת היא ל-26.12.16.

איזה ענף הוא המצטיין?

בסיכום יום המסחר של אמש האפיק המצטיין הוא ענפים אחרים שעלה ב-1.21%. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-5.98%. הענף מכיל 6 קרנות. המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא איילון מניות בנקים עם תשואה מתחילת השנה של 16.79%. לשאר הקרנות לחץ פה.


המניות הבולטות

המניות הבולטות אמש הן ביוטים שזינקה בכמעט 7.03%. הקרן שצפויות ליהנות מעליה זו הן – מגדל ביומד שמחזיקה במניה ב-4.1% מהקרן לרשימת הקרנות ובתי ההשקעות המחזיקות במניית ביוטים לחץ כאן.

עוד בלטו בעליות – קנון שעלתה בכ-4.96% (רשימת הקרנות המחזיקות), מנקיינד שעלתה ב-3.86% (רשימת הקרנות המחזיקות).

בין המניות היורדות בלטה פוקס שירדה בכמעט 1.36%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).

מבחינת אגרות חוב מעניינות, אמש עלתה אגרות החוב של נאוסיטי אגח א בכ-2.95% (רשימת הקרנות המחזיקות


בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג

  • נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER 

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(31.11.16).

  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-(27.12.16).


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.