FXCM ישראל >> עיתוי ההתערבות של בנק ישראל היה מחושב

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
29/12/2016

התגובה החריפה של הדולר-שקל שנסק עד ל-3.871 לפני שהתייצב באזור 3.84-3.85 נבעה במידה רבה מנפחי המסחר הדלילים בשוק המט"ח בימים אלה שבין חג המולד לראש השנה האזרחית. במבט קדימה ל-2017, בשעה שבנק ישראל צופה רק העלאת ריבית אחת הבנק הפדרלי צופה 3 העלאות ריבית, ההתרחבות הצפויה בפערי התשואה בין הדולר לבין השקל אמורה לתמוך במגמת התיסוף של הדולר.

במחלקת המחקר של FXCM ישראל מציינים: "לאחר ההיחלשות של הדולר בשבועות האחרונים למול השקל ולאחר שכבר התקרב לרמת המפתח של 3.80, בנק ישראל התערב אמש במסחר ורכש כ-300 מיליון דולר. ההתערבות הזניקה בחדות את התנודתיות בשוק והצמד נסק עד ל-3.871 לפני שהתייצב באזור 3.84-3.85. התגובה החריפה נבעה במידה רבה מנפחי המסחר הדלילים בשוק המט"ח בימים אלה שבין חג המולד לראש השנה האזרחית, כך שהעיתוי של בנק ישראל היה מחושב למדי. גם האירו הגיב בחוזקה להתערבות וטיפס מעל רף 4 . בעולם, שוק המט"ח כמעט עומד מלכת והדולר נסחר כמעט ללא שינוי מול יתר המטבעות, וזאת בהיעדר אירועים ובנפחי מסחר נמוכים למדי. כך צפוי להיות גם בהמשך השבוע, עד החזרה של השוק מחופשת ראש השנה האזרחית. במבט קדימה ל-2017, בשעה שבנק ישראל צופה רק העלאת ריבית אחת הבנק הפדרלי צופה 3 העלאות ריבית, ההתרחבות הצפויה בפערי התשואה בין הדולר לבין השקל אמורה לתמוך במגמת התיסוף של הדולר"

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.