רדהיל ביופארמה מודיעה על השלמת ההנפקה לציבור וההקצאה הפרטית של American Depository Shares ו- Warrants ומימוש חלקי של Warrants על-ידי החתמים

הקרנות שמחזיקות במניה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
29/12/2016


חברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית, רדהיל ביופארמה (נאסד"ק/ת"א: RDHL), המתמקדת בפיתוח ומסחור תרופות אוראליות מסוג מולקולות קטנות, מוגנות פטנט, בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים, לטיפול במחלות הקשורות לדרכי העיכול ובמחלות דלקתיות ובכלל זה סרטן, הודיעה היום, בהמשך להודעותיה הקודמות בנושא, על השלמת ההנפקה לציבור בארה"ב וההקצאה הפרטית של American Depository Shares ("ADS") ואופציות לרכישת ADS, עבור תמורה מצרפית מההנפקה לציבור ומההקצאה הפרטית, לפני ההנחות הניתנות לחתמים, עמלות והוצאות אחרות הקשורות להנפקה, בסך כולל של כ- 38 מיליון דולר.

ההנפקה לציבור בארה"ב הייתה בגין2,250,000  ADS המייצגים, כל אחד, עשר מניות רגילות של החברה ו- 1,125,000 תעודות אופציה לרכישת ADS עבור תמורה (ברוטו) אשר הסתכמה  בכ- 23 מיליון דולר. ההקצאה הפרטית הייתה בגין1,463,415  ADS ו- 731,708 תעודות אופציה לרכישת ADS עבור תמורה (ברוטו) אשר הסתכמה בכ-15 מיליון דולר. התמורה המצרפית (ברוטו) מההנפקה לציבור וההקצאה הפרטית יחדיו הסתכמה בסך כולל של כ- 38 מיליון דולר.

המחיר בהנפקה הציבורית ובהקצאה הפרטית עמד על 10.25 דולר עבור צירוף של ADS אחד ואופציה לרכישת 0.5 של ADS. האופציות בהנפקה הציבורית ובהקצאה הפרטית הינן במחיר מימוש של  13.33דולר והן לתקופה של שלוש שנים. 

כמו כן, החברה הודיעה כי החתמים בהנפקה הציבורית מימשו, באופן חלקי, את האופציה שהוענקה להם ורכשו 168,750 תעודות אופציה במחיר רכישה של 0.0047 דולר בגין כל תעודת אופציה. לחתמים קיימת אופציה בת 30 יום לרכישה של עד ל- 337,500 ADS נוספים, המייצגים 3,375,000 מניות רגילות. לאור המימוש החלקי של החתמים, המספר המצרפי של ADS המונפקים בהנפקה הציבורית ובהקצאה הפרטית עומד על סך כולל של 3,713,415, המייצגים, כל אחד, עשר מניות רגילות של החברה ותעודות אופציה לרכישת 2,025,458  ADS. 

מיד לאחר השלמת ההנפקה לציבור וההקצאה הפרטית, מספר המניות המונפקות של החברה הינו 164,974,234 (מקביל לכ- 16,497,423 ADS). מספר זה אינו כולל מימוש אפשרי של אופציות בהנפקה הציבורית ובהקצאה הפרטית ואינו כולל מימוש אפשרי על-ידי החתמים של האופציה לרכישה של עד ל- 337,500 ADS. 

המשקיע בהקצאה הפרטית הינו EMC2 Fund Ltd. משקיעים בהנפקה הציבורית כללו, בין היתר את Sabby Management, LLC, DAFNA Capital Management, Koramic Holding, Rosalind Advisors, Inc., Lincoln Park Capital, Nexthera Capital LP ואחרים.

חתמי ההנפקה הציבורית היו Roth Capital Partners, אשר שימשו כמנהלי ההנפקה. Echelon Wealth Partners שימש כמנהל ההנפקה בקנדה, בהקשר למכירות בקנדה. Roth Capital Partners שימש כ- Placement Agent עבור ההקצאה הפרטית.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.