הקרנות המחקות של מנורה מבטחים >> נוחתות דווקא בסל הקרנות של מגדל ולא בחברת הקרנות אלטשולר שחם
המלחמה על קרנות הסל מתחממת

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שגיא שטיין מנכל מגדל קרנות נאמנותשגיא שטיין מנכל מגדל קרנות נאמנות

אדם כהן
29/12/2016

רק אמש (28.12.2016) הוכרז המיזוג של מנורה מבטחים פיננסים עם אלטשולר שחם וכבר באותו יום נתגלה שהקרנות המחקות של מנורה דווקא יעברו למגדל קרנות נאמנות. הקרנות שמנהלות כ 880 מיליון שקלים ב 37 קרנות מגיעות למנהל הקרנות המחקות הגדול ביותר וכך למעשה קטנה התחרות בענף שהייתה חריפה בשנים הראשונות להיווצרותו ואילו כיום ניתן לראות העלאות דמי ניהול לא מעטות, הבאות לכסות על הפסדים גדולים של מנהלי הקרנות.

מחברת מגדל קרנות נאמנות נמסר כי "רכישת פעילות הקרנות המחקות של מנורה הינו המשך מגמה של בית ההשקעות להוביל את תעשיית הקרנות המחקות ולאפשר למשקיעים אלטרנטיבות השקעה מגוונות ובדמי ניהול שקופים ונמוכים כאלטרנטיבה לתעודות הסל."

רכישת הפעילות הקרנות המחקות של מנורה מעמיד את  נתח השוק של מגדל קרנות נאמנות על 45% מסך הקרנות המחקות בתעשייה היקף הנכסים של מגדל קרנות נאמנות יעמוד על 12.5 מיליארד ₪ תנהל 115 קרנות מחקות על מגוון רחב של מדדים בארץ ובעולם. 

יוסי בן ברוך מנכ"ל מגדל שוקי הון ושגיא שטיין, מנכ"ל מגדל קרנות נאמנות : "רכישת פעילות הקרנות המחקות של מנורה פיננסים הינה ניצול הזדמנות עסקית טובה המשתלבת היטב במטרתנו להמשיך להוביל את תעשיית הקרנות המחקות ולהיות חברה דומיננטית בתחום הפאסיבי."

להערכת בכירים בתעשיית המדדים מגדל שוקי הון עושה את הצעד על מנת להכין את עצמה ליום שבו קרנות מחקות יוכלו להיות קרנות סל סחירות. רכישת הקרנות של מנורה מאפשרות לה דואליות - מוצרים זהים בסחירות שונה.להודעת החברה לחץ כאן

הקרנות שעוברות למגדל :

1 TFMMי (00) אינדקס AA ומעלה צמוד (מספר קרן: 5123278)
2 TFMMי (00) אינדקס AA ומעלה שקלי (מספר קרן: 5123260)
3 TFMMי (00) אינדקס צמוד A (מספר קרן: 5123344)
4 TFMMי (00) אינדקס שקלי A (מספר קרן: 5123369)
5 TFMMי (00) מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים (מספר קרן: 5121686)
6 TFMMי (00) ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית (מספר קרן: 5122973)
7 TFMMי (00) ריבית משתנה (מספר קרן: 5122148)
8 TFMMי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות (מספר קרן: 5123393)
9 TFMMי (00) תל בונד 20 (מספר קרן: 5121660)
10 TFMMי (00) תל בונד 60 (מספר קרן: 5122262)
11 TFMMי (00) תל בונד צמודות (מספר קרן: 5123518)
12 TFMMי (00) תל בונד צמודות בנקים (מספר קרן: 5121751)
13 TFMMי (00) תל בונד שקלי (מספר קרן: 5121678)
14 TFMMי (00) תל בונד- תשואות (מספר קרן: 5122635)
15 TFMMי (00) תל בונד- תשואות שקלי (מספר קרן: 5122320)
16 TFMMי (00) תל בונד-ריבית משתנה (מספר קרן: 5122874)
17 TFMMי (00)(!) אינדקס HY-BBB (מספר קרן: 5123351)
18 TFMMי (0A) אג"ח קונצרני ארה"ב - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5123526)
19 TFMMי (0A) תל בונד - מאגר (מספר קרן: 5122759)
20 TFMMי (0A)י אג"ח ממשלתי (מספר קרן: 5121769)
21 TFMMי (0D) אג"ח קונצרני ארה"ב (מספר קרן: 5123500)
22 TFMMי (1A) סולידית 5/95 (מספר קרן: 5119789)
23 TFMMי (1A)י 10/90 (מספר קרן: 5121652)
24 TFMMי (2A)י 20/80 (מספר קרן: 5121637)
25 TFMMי (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5122155)
26 TFMMי (4A) אנרגיה ארה"ב- מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5123013)
27 TFMMי (4A) ת"א יתר-מאגר (מספר קרן: 5123641)
28 TFMMי (4A) ת"א-100 (מספר קרן: 5123385)
29 TFMMי (4A) ת"א-25 (מספר קרן: 5123377)
30 TFMMי (4A)י S&P 500 מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5121959)
31 TFMMי (4A)י Stoxx Europe 600 מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5122163)
32 TFMMי (4A)י שווקים מפותחים מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5122189)
33 TFMMי (4D)י S&P 500 (מספר קרן: 5122627)
34 TFMMי (4D)י Stoxx Europe 600 (מספר קרן: 5121843)
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.