סקירת מט"ח >> הדולר הוא נסיך גאות השפל

בטווח הארוך לאור נתוני מאקרו וציפייה מארה"ב להתחזק ישנה סבירות גבוה כי הדולר יחזור לרמתו הטבעית באזור 3.85-.3.90.

 

 
מוטי הרוש ראש תחום המטח באיגוד שירותים פיננסיםמוטי הרוש ראש תחום המטח באיגוד שירותים פיננסים
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/06/2017

הדולר נחלש עם סיום המסחר (ו') מול השקל והגיע לשפל של כמעט 3 שנים, לאחר התחזקות קלה בשעות הבוקר. שערו הרציף של הדולר נקבע בסיום המסחר ברמה של 3.512 שקלים לדולר - ירידה של 0.26% ביחס לשער הרציף בבוקר.

מתחילת השנה הדולר במגמת ירידה ומאז איבד כ9%, חרף הניסיונות החוזרות ונשנות של בנק ישראל לבלום את המגמה הזאת. 

לדברי מוטי הרוש ראש תחום המט"ח והריביות באיגוד נותני שירותים פיננסים מוסדרים  "העלאת הריבית שביצעה בארה"ב השבוע הנגידה ג'נט ילן, לרמה של 1%-1.25%, הפער בין הריביות המוניטריות של ארה"ב ושל ישראל (0.1%) צפוי להמשיך ולהתרחב גם במחצית השנייה של 2017. התרחבות זו עשויה להביא לעלייה בתנודתיות שער החליפין, ולמתן את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל.

פער הריביות בעולם ושווין שיעור התשואה אמורים בטווח הבינוני הארוך לחזק את הדולר מול סל המטבעות, חוסנה וחוזקה היחסי של כלכלת ארה"ב והצפי להמשך העלאת הריבית על מנת לנרמל את השוק אמורים גם הם לחזק את הדולר מול סל המטבעות. אך לעת זאת פערי הריביות לא משפיעות על חוסנו של השקל ובטווח הנראה לעין ישנה סבירות גבוהה כי מגמת התיסוף תימשך.

החשיפה בתחום המט"ח לטווח הקצר עלולה להיות מסוכנת שכן האיגוד צופה כי הייסוף בשקל ימשך, בטווח הארוך האיגוד צופה כי לאור עליות ריבית בארה"ב בתדירות גבוה יותר מישראל ובנוסף רמות אינפלציה שונות עשויות לצמצם את הפער שנפתח כתוצאה מעסקאות הגז ומוביילי ועלולות להוביל לפיחות בשקל.

איגוד נותני שירותים פיננסים מוסדרים ממליץ לגדר את החשיפה למט"ח בתיק ההשקעות בטווח הקצר שכן מעריך האיגוד כי המשקיעים ימשיכו לבוא להשקיע בשקל מתוך ראייה של הביטחון והיציבות הפיננסית במטבע הזה, אך יש לזכור כי אנו בפני קיץ במזרח התיכון ומלחמות לא קורות בחורף.  בטווח הארוך לאור נתוני מאקרו וציפייה מארה"ב להתחזק ישנה סבירות גבוה כי הדולר יחזור לרמתו הטבעית באזור 3.85-.3.90.

גילוי נאות: אין לראות באמור הצעה לציבור ו/או המלצה ו/או הזמנה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי וכל העושה בו שימוש עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.