מדדים מקצועיים לבחינה ובחירה של קרן השתלמות

בחינת התשואות בטווח הארוך כולל בתקופת משבר ומדדים לבחינת התנודתיות והסיכון

 

 
 

יובל קורן
FacebookTwitter Whatsapp
16/05/2018

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח בינוני שנהנה מהטבות מס משמעותיות: פטור ממס הכנסה בעת ההפקדה, ופטור ממס רווחי הון בעת המשיכה (בכפוף לתקרת הפקדה). בין אם אתה שכיר והמעסיק מפקיד עבורך כספים לקרן השתלמות מדי חודש ובין אם אתה עצמאי שמפקיד עבור עצמו – איך בוחרים קרן השתלמות?

בחינת התשואות בטווח הארוך כולל בתקופת משבר

הפרמטר החשוב ביותר בבחירת קרן השתלמות הוא התשואה שתניב הקרן לחוסך בשנים הבאות. מכיוון שאין דרך לחזות את התשואות שיניבו קרנות ההשתלמות בעתיד, ניתן לקבל אינדיקציה על סמך הביצועים היחסיים שהשיגו הקרנות בעבר. תשואה גבוהה במיוחד בשנה אחת אינה מלמדת דבר על יכולותיו של מנהל ההשקעות. חשוב לבחון את התשואה שהניבה קרן ההשתלמות לאורך תקופת זמן ארוכה הכוללת תקופת משבר בשווקים.

בספטמבר 2008 קרס בנק ההשקעות האמריקאי ליהמן ברדרס וגרר את השווקים למשבר חריף. קרנות ההשתלמות וקופות הגמל במסלול כללי רשמו באותה שנה תשואות שליליות שנעו בין 30%-20%, בהתאם למידת החשיפה לנכסי סיכון ולאיכות הבחירות בניירות ערך ספציפיים. בחינת התשואות המצטברות ב-10 השנים האחרונות, הכוללות את המשבר הפיננסי של 2008, חושפות פערים משמעותיים בתשואה המצטברת. בשנים האחרונות התשואות הממוצעות של קרנות ההשתלמות במסלול כללי נעות סביב 5% ברוטו לשנה.

מדדים לבחינת התנודתיות והסיכון

סטיית התקן ומדד שארפ, הם מדדים שגורם מקצועי אמיתי לא יכול להתעלם מהם. סטיית תקן היא פרמטר סטטיסטי שמודד את התנודתיות בתשואות של קרן ההשתלמות ושמלמד על הסיכון הפוטנציאלי של הקרן. סטיית תקן גבוהה יחסית מעידה על כך שתיק ההשקעות מכיל נכסים מסוכנים ועלול לרדת בעוצמה כשכיוון השוק מתהפך. מדד שארפ מדד יעילות שמשקלל תשואה בניכוי תשואת נכס חסר סיכון חלקי סטיית התקן. ככל שמדד השארפ גבוה יותר – התשואה העודפת שהניבה קרן ההשתלמות הושגה תוך חשיפה נמוכה יחסית לסיכון, בהשוואה לקבוצת ההתייחסות.

יש לשים לב גם לכך ששיטות השיערוכים שמכתיבה הרגולציה מייצרים הטיות (ולעיתים גם הטעיות במסקנות) לגבי הנכסים הלא-סחירים. ערכם של נכסים אלו נקבע ונרשם בהתאם להערכות שווי המוזמנות על ידי הקרן עצמה ולא לפי המחירים בשוק הסחיר.  

סיכון בא לידי ביטוי במידת החשיפה לנכסי סיכון (מניות ואג"ח בדירוגים נמוכים) אך גם בסוג המניות ואיגרות החוב המוחזקות בתיק ההשקעות של הקרן. מבחינת פרופיל הסיכוי והסיכון, מניה של חברה יציבה ויצרנית מזומנים אינה דומה למניה של חברה צעירה הפועלת בענף טרנדי כמו קנאביס או בלוקצ'יין. גם איגרות חוב עשויות להיות מסוכנות יותר או פחות בהתאם ליציבות של החברה המנפיקה. כמו כן אג"ח ארוכות, שמועד הפירעון שלהן רחוק, תנודתיות ומסוכנות יותר מאג"ח שמועד הפירעון שלהן קרוב.

 

 דמי ניהול והוצאות ישירות

בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל החוסך משלם דמי ניהול גם מהפקדה וגם מצבירה. בקרנות השתלמות דמי הניהול הם מצבירה בלבד, כאחוז מהיקף הנכסים בקרן. לדמי הניהול מתווספים הוצאות ישירות שמשלמים מנהלי הקרן לגופים חיצוניים כמו מנהלי קרנות השקעה, קרנות גידור וכו'. יש שונות גדולה בין קרנות ההשתלמות בענף מבחינת הוצאות ישירות והטווח נע בין שיעורי הוצאות של 0.03%-0.3% מהיקף הנכסים מדי שנה *. ההוצאות הישירות יורדות ישירות מהתשואה ולכן חשוב לבחור בקרן שמנהלי ההשקעות שלה רגישים לעלויות ולעמלות.

  

ההיסטוריה והמוניטין של מנהלי ההשקעות

על אף שמדובר בפרמטר סובייקטיבי, המוניטין של מנהלי ההשקעות המובילים הוא קריטריון חשוב ביותר. חשוב להתייעץ עם בעל רישיון שמתמצא בשוק ההון ומכיר את השחקנים הבולטים והוותיקים. כשבוחנים את התשואות בכל שנה בנפרד, כמעט בכל שנה גוף אחר מתברג למקום הראשון בטבלת התשואות. אבל כשבוחנים את התשואות המצטברות לאורך שנים, ישנם גופים בולטים בצמרת הטבלה בפער משמעותי מעל ממוצע הענף. 

 

*** יובל קורן הוא מנכ"ל קלי PREMIUM. האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המלצה לפעולה, ואין בו שום אלמנט הלוקח בחשבון את הנתונים האישיים של כל אדם והצרכים הייחודיים לו. אין באמור חוות-דעת או העדפה, שאמורה להביא להשקעה כל שהיא במוצר פנסיוני או בכל נכס פיננסי או אחר. אין באמור כדי להבטיח רווח, או תשואה, מכל סוג שהוא.

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.